Regiodag 2017

Let op! Deze pagina is alleen bedoeld voor de leiding van groepen die meedoen aan de regiodag.
Je vindt hier geen informatie voor onze bevers en welpen!

Bever Doe Dag & Jungledag - zaterdag 1 juli 2017

Logo Bever Doe Dag 2017Op zaterdag 1 juli 2017 organiseert Scouting Nanne Zwiep de Bever Doe Dag en de Jungledag 2017, kortweg de Regiodag 2017. Wij organiseren deze dag voor alle bevers en welpen in de regio's Twenteland en Essnlaand. De dag wordt gehouden bij ons clubgebouw aan de Rondemaatweg 85 in Enschede.

Het is de bedoeling 's morgens van 10:00 tot 12:30 uur de Bever Doe Dag te houden en 's middags van 14:00 tot 16:30 uur de Jungledag. Er zijn 151 bevers aangemeld en maar liefst 356 welpen!

In het middaguur is er zo voldoende tijd om met je leiding te lunchen als je met je leidingteam de hele dag blijft. Bij de regiodagen in de regio Essnlaand was het namelijk een goed gebruik dat de welpenleiding de beverleiding hielp en andersom. Dat hoeft niet, maar is natuurlijk wel handig en gezellig!

Op deze pagina vind je steeds de laatste informatie voor de deelnemende groepen.

Van de groepen die zich hebben aangemeld vind je hieronder het actuele overzicht.
Kloppen de gegevens van jouw groep of speltak niet meer? Stuur ons dan per omgaande de juiste aantallen!
De aantallen hebben we gebruikt om de herinneringsbadges te bestellen, maar hebben we natuurlijk ook nodig in de verdere voorbereiding.
De inschrijving is nu gesloten voor nieuwe groepen.

Overzicht deelnemende groepen per 15 mei 2017

Logo Jungledag 2017Waarom 2 regio's?
Wij mochten al een aantal jaren met onze bevers en vorig jaar ook met onze welpen aansluiten bij de regiospelen in Twenteland. Daar hebben we steeds met veel plezier gebruik van gemaakt. Om iets terug te doen voor die gastvrijheid hebben wij aangeboden de organisatie van de Bever Doe Dag en Jungledag 2017 voor Twenteland op ons te nemen. Het is natuurlijk een beetje raar als wij onze eigen regio dan voorbij zouden gaan. Vandaar de uitnodiging aan 2 regio's. Het wordt nu dus een Twentse regiodag voor bevers en welpen.

Overleg zaterdag 4 maart 2017
Op zaterdag 4 maart is er een overleg geweest voor alle groepen die mee willen doen aan de regiodag. Tijdens dit overleg hebben wij toegelicht hoe wij de activiteit op willen zetten en hoe we de taken willen verdelen.

Tijdens het overleg is een presentatie gegeven. Die vind je terug onder de button onderaan deze pagina.

In maart werken wij de opzet van de regiodag verder uit. Over een aantal punten moeten nog knopen worden doorgehakt en verschillende zaken moeten nog verder worden uitgewerkt. Ook willen we rekening houden met hetgeen tijdens het overleg is ingebracht. In april willen we alles op deze pagina bekend maken. Alle groepen die zich bij ons hebben aangemeld, ontvangen daarover bericht per mail. Ook als je niet bij het overleg bent geweest.

Locatie
De regiodag wordt gehouden bij ons clubgebouw aan de Rondemaatweg 85 in Enschede. Over het parkeren tijdens de regiodag volgt nader bericht. De parkeerruimte direct bij ons gebouw is namelijk beperkt.

Routebeschrijving clubgebouw

Regiodag 2016Inschrijving gesloten
De inschrijving is nu gesloten. Er kunnen nu alleen nog wijzigingen in de aantallen worden doorgegeven.

Houd ons op de hoogte van wijzigingen
Vanwege de levertijd zijn de herinneringsbadges inmiddels besteld. We hebben het aantal kinderen en leiding aangehouden dat op de besteldatum bij ons bekend was (15 mei). Nu de bestelling is geplaatst, kunnen we op de dag zelf in principe geen extra badges meer leveren. Wel kan het zijn dat de ene groep badges tekort komt, terwijl er bij de andere groep badges overblijven omdat er toch minder kinderen mee gaan dan verwacht. In dat geval proberen we dat nog zoveel mogelijk te verwerken. Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we achteraf op basis van werkelijke aantallen nog een extra bestelling plaatsen.

Houd ons daarom steeds op de hoogte met een zo goed mogelijke inschatting, om te voorkomen dat we te veel of juist te weinig badges hebben. Ook voor de verdere voorbereidingen (oa inkopen) blijft een goede inschatting van belang.

Maillijst
Op 28 april is een mail rondgestuurd over onder meer de definitieve opgave en op 1 mei nog een herinnering. Heb die niet ontvangen en wil je wel graag op de hoogte blijven? Stuur ons dan een berichtje. Dan voegen we je toe aan de maillijst.

Regiodag 2016Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar regiodag2017@nannezwiep.nl.

Tot ziens op 1 juli!

De organisatie,

leiding Bevers & Welpen Sionie Horde
Scouting Nanne Zwiep

Download hieronder de spelbrochures (rechtstreeks van scouting.nl) en de presentatie van 4 maart