Jantje Beton

Logo Jantje BetonScouting Nanne Zwiep doet al sinds 1975 mee aan de collecte van Jantje Beton. Het is voor onze groep al jarenlang één van de belangrijkste inkomstenbronnen, naast de contributie en de subsidie van de gemeente Enschede.

Het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton heeft onze groep tot tweemaal toe financiële steun gegeven bij projecten:

  • Bij de verbouwing van ons clubgebouw in 2007/2008 heeft Jantje Beton €  5.000,- bijgedragen aan de realisatie van de brandtrap en de uitbreiding van de keuken/ leiderskamer. Door de bemiddeling van Jantje Beton heeft de gemeente Enschede uiteindelijk ook een bedrag van € 5.000,- beschikbaar gesteld.
  • Eerder heeft Jantje Beton ons financieel ondersteund met een aanzienlijke bijdrage bij de nieuwbouw van ons clubgebouw in 1987/1988.

[spacer]

De collecte van Jantje Beton

Collecte Jantje BetonWat houdt deze actie in?
Het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton zet zich in voor het verbeteren van de leef- en speelruimte van kinderen en jongeren overal in Nederland. De helft van de collecte-opbrengst is bestemd voor het Nationaal Jeugdfonds. Daarmee ondersteunt Jantje Beton allerlei grote en kleine projecten en diverse activiteiten van jeugd- en jongerenorganisaties. De andere helft van de opbrengst is voor de collecterende verenigingen bestemd. Dat betekent dat 50% van de opbrengst van de collecte rechtstreeks aan onze groep ten goede komt.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton.
[spacer]

Wanneer is de volgende collecte?
De collecteweek van 2022 is van 7 tot en met 12 maart. Huis-aan-huis collecteren wij van maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart. De buscollecte in het centrum is op zaterdag 12 maart.
[spacer]

Hoe gaat het in zijn werk?
De collecte bestaat voor onze groep uit twee delen:

  • collecte jantje beton zit eropDe hele week wordt er ’s avonds door leiding, bestuur, rowans en sherpa’s, stamleden en ouders huis-aan-huis gecollecteerd in de aangewezen wijken. Dit gebeurt aan het begin van de avond, omdat dan de meeste mensen thuis zijn. Elke avond komen de collectanten om 18:30 uur eerst op een verzameladres samen. Daar worden de straten verdeeld en wordt nog een korte uitleg gegeven. Er wordt altijd in groepjes van tenminste twee personen gelopen.
  • Op zaterdag houden we met de kinderen (bevers, welpen en scouts) een buscollecte in het centrum van Enschede. Samen met de eigen leiding en een aantal ouders lopen ze in groepjes door de binnenstad om zoveel mogelijk geld op te halen. Ieder kind krijgt dan een collectebus mee. De meeste kinderen hebben er ieder jaar weer heel veel zin in!
    [spacer]

Enthousiaste ouders gevraagd!
Elk jaar proberen wij de groep collectanten met zoveel mogelijk enthousiaste ouders te versterken. Daardoor kunnen we de taken zo goed mogelijk verdelen. Wil je ons één of meerdere avonden helpen? Neem dan contact op met onze coördinator Bep Dijkstra. Zij kan je ook meer informatie over de actie geven.

 

Leuke weetjes

Winnaar fotowedstrijd
De foto hieronder is gemaakt tijdens de collecte van 2014. Het is de winnende foto van de fotowedstrijd van Jantje Beton. Het heeft de welpen van de Sionie Horde een kano-uitstapje opgeleverd naar boerderij De Boerinn in Kamerik. De foto wordt door Jantje Beton gebruikt voor promotionele activiteiten.

winnende foto JantjeBeton 2014Van links naar rechts Taetae, Gabriël, Jori, Silke en Indy samen met wijkagent Visschedijk. De foto is gemaakt door Bagheera.

Meet & greet FC Twente
Door onze jarenlange inzet voor Jantje Beton mochten 8 kinderen van onze groep op 5 april 2006 een unieke VIP-dag bij FC Twente meemaken! Lees meer in het nieuwsbericht van 13 april 2006.

Jubilarissen in het zonnetje – Jantje Beton 2005
In 2005 heeft het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton 8 collectanten van Scouting Nanne Zwiep in het zonnetje gezet, omdat zij zich al vele jaren hebben ingezet voor de collecte van Jantje Beton in Enschede. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van 6 april 2005.

Foto’s
Kijk voor foto’s van de collecte op onze fotopagina.
[page_block hash_id=’info_jantje_beton’]

Jantje Beton Jantjes

Jantje Beton laat kinderen spelen

 

jantje beton logoHet Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
De Jantje Beton collecte is de belangrijkste bron van inkomsten van het Nationaal Jeugdfonds. Van de opbrengst worden niet alleen plaatselijke jeugdverenigingen en –clubs van financiële middelen voorzien. Maar Jantje Beton kan er overal in het land ook een heleboel belangrijke en leuke projecten van speeltuinen, vakantiecomités, kinderboerderijen, jeugdorganisaties, buurthuizen en nog veel meer van ondersteunen. Hij komt vooral in actie voor kinderen die wonen waar de ‘speelvraag’ het grootst is en het ‘speelaanbod’ het kleinst.

beeldje jantje betonHet jongetje Jantje Beton staat symbool voor de vastberadenheid van het Fonds om de Nederlandse kinderen die dit extra hard nodig hebben, de helpende hand te bieden, zodat zij ook een kans krijgen om volwaardig in onze samenleving te groeien. Hij dankt zijn naam aan alle flatgebouwen (van beton) die in de jaren ’60 als paddestoelen uit de grond schoten en waardoor alles werd volgebouwd. Jantje Beton kwam in opstand en eiste dat er ook rekening werd gehouden met speelruimte voor kinderen.

Jantje Beton vindt het namelijk heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze op het moment zelf veel plezier. Daarnaast doen ze ook allerlei indrukken en ervaringen op die essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Daarom besteedt Jantje Beton extra veel aandacht aan kinderen die in de verdrukking dreigen te komen of het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in een achterstandswijk wonen. Juist deze kinderen wil Jantje Beton voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Door kinderen samen te laten spelen, leren ze samenleven!

H.K.H. Prinses Beatrix, eerst bestuurslid en nu beschermvrouwe van Jantje Beton, maakte het beeldje van Jantje Beton. Sinds 1973 is het origineel te bezichtigen in de miniatuurstad Madurodam.

Op de foto hierboven zie je het beeldje van Jantje Beton dat in 2005 door het Nationaal Jeugdfonds is aangeboden aan onze coördinator Bep Dijkstra bij haar 25-jarig jubileum als collectant. In 2010 heeft Jan Dijkstra voor zijn 25-jarige inzet voor Jantje Beton een zelfde beeldje ontvangen.

Op de website van Jantje Beton lees je veel meer over wat Jantje Beton doet.