Regiodag 2017

Let op! Deze pagina is alleen bedoeld voor de leiding van groepen die meedoen aan de regiodag.
Je vindt hier geen informatie voor onze bevers en welpen!
Die vind je in het nieuwsbericht over de regiodag.

[spacer]
Bever Doe Dag & Jungledag – zaterdag 1 juli 2017

Logo Bever Doe Dag 2017Op zaterdag 1 juli 2017 organiseert Scouting Nanne Zwiep de Bever Doe Dag en de Jungledag 2017, kortweg de Regiodag 2017. Wij organiseren deze dag voor alle bevers en welpen in de regio’s Twenteland en Essnlaand. De dag wordt gehouden bij ons clubgebouw aan de Rondemaatweg 85 in Enschede.

’s Morgens van 10:00 tot 12:30 uur wordt de Bever Doe Dag gehouden en ’s middags van 14:00 tot 16:30 uur de Jungledag. Er zijn 151 bevers aangemeld en maar liefst 356 welpen!

Lunch, nazit en laatste bijzonderheden
In het middaguur is er zo voldoende tijd om met je leiding te lunchen als je met je leidingteam de hele dag blijft. Bij de regiodagen in de regio Essnlaand was het namelijk een goed gebruik dat de welpenleiding de beverleiding hielp en andersom. Dat hoeft niet, maar is natuurlijk wel handig en gezellig! Neem wel je eigen lunchpakket mee. Wij zorgen voor het drinken. Daarom horen wij graag of en zo ja met hoeveel personen jullie bij de lunch zijn. Hetzelfde geldt voor de nazit voor leiding. Lees meer in de mail van 28 juni.

Op 28 juni is ook de uitleg over het levend stratego voor de welpen geplaatst. Lees hier meer. Je ontvangt de informatie ook op papier tijdens de regiodag.

Wat vind je op deze pagina?
Op deze pagina vind je steeds de laatste informatie voor de deelnemende groepen.

Van de groepen die zich hebben aangemeld vind je hieronder het actuele overzicht.
Kloppen de gegevens van jouw groep of speltak niet meer? Stuur ons dan per omgaande de juiste aantallen!
De aantallen hebben we gebruikt om de herinneringsbadges te bestellen, maar hebben we natuurlijk ook nodig in de verdere voorbereiding.
De inschrijving is nu gesloten voor nieuwe groepen.

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Overzicht deelnemende groepen per 15 mei 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Deelnemers-regiodag-versie-15-5-2017.pdf” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]

Logo Jungledag 2017Waarom 2 regio’s?
Wij mochten al een aantal jaren met onze bevers en vorig jaar ook met onze welpen aansluiten bij de regiospelen in Twenteland. Daar hebben we steeds met veel plezier gebruik van gemaakt. Om iets terug te doen voor die gastvrijheid hebben wij aangeboden de organisatie van de Bever Doe Dag en Jungledag 2017 voor Twenteland op ons te nemen. Het is natuurlijk een beetje raar als wij onze eigen regio dan voorbij zouden gaan. Vandaar de uitnodiging aan 2 regio’s. Het wordt nu dus een Twentse regiodag voor bevers en welpen.
[spacer]

Voorbereiding algemeen
Op zaterdag 4 maart is er een overleg geweest voor alle groepen die mee willen doen aan de regiodag. Tijdens dit overleg hebben wij toegelicht hoe wij de activiteit op willen zetten en hoe we de taken willen verdelen.

Inmiddels zijn we een heel stuk verder met de voorbereiding van de regiodag. De spelenlijsten staan online en jullie kunnen nu een keuze maken uit de spelen die je wilt voorbereiden. Alle groepen die zich bij ons hebben aangemeld, ontvangen daarover bericht per mail. Ook als je niet bij het overleg bent geweest.

Tijdens het overleg is een presentatie gegeven. Die is nu bijgewerkt met alle actuele informatie tot een soort van informatieblad met alles over de regiodag op een rij. Als jullie het willen kun je dat document ook gemakkelijk printen.

[button text=”Infoblad actuele informatie regiodag 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Informatieblad-BDD-en-JD-2017.pptx” style=”default” size=”small” target=”_blank” title=”Klik hier voor het informatieblad” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”][spacer]
[spacer]

Locatie, parkeren & verzamelen
De regiodag wordt gehouden bij ons clubgebouw aan de Rondemaatweg 85 in Enschede. Over het parkeren hebben wij afspraken gemaakt met onze buren Mediant Helmerzijde en Kinderopvang Helmerhoek. Wij mogen van hun parkeerplaatsen gebruik maken. De parkeerruimte direct bij ons gebouw is namelijk beperkt.

Dat betekent dat wij er vanuit gaan dat jullie op de parkeerplaats van Mediant Helmerzijde verzamelen. Als je daar met de auto aankomt, wijzen mensen van onze groep jullie de weg naar een parkeerplek of naar het punt waar de kinderen afgezet kunnen worden. Bij de parkeerplaatsen zijn voldoende mogelijkheden om met je groep te verzamelen.

Het navigatieadres van Mediant Helmerzijde is Broekheurne-ring 1050 in Enschede. Je kunt voor een groot gedeelte de routebeschrijving naar ons clubgebouw volgen, die leid je ook naar de parkeerplaats van Mediant.

[button text=”Routebeschrijving clubgebouw/P-plaats Mediant” link=”https://www.nannezwiep.nl/ons-clubgebouw/routebeschrijving/” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” title=”Klik hier voor een routebeschrijving” display=”inline” icon=”no”][spacer]

Vanaf de parkeerplaats/het verzamelpunt regelen wij een autovrije looproute naar ons clubgebouw. Dat is zo’n 5 à 10 minuten lopen. Klik op de button om de route alvast te bekijken en eventueel te printen (pdf).

[button text=”Looproute parkeerplaats Mediant – clubgebouw” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Looproute-Mediant-clubgebouw.pdf” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” title=”Klik hier voor een routebeschrijving” display=”inline” icon=”no”][spacer]
[spacer]

Regiodag 2016Inschrijving gesloten
De inschrijving is nu gesloten. Er kunnen nu alleen nog wijzigingen in de aantallen worden doorgegeven.

Houd ons op de hoogte van wijzigingen in aantallen
Vanwege de levertijd zijn de herinneringsbadges inmiddels besteld. We hebben het aantal kinderen en leiding aangehouden dat op de besteldatum bij ons bekend was (15 mei). Nu de bestelling is geplaatst, kunnen we op de dag zelf in principe geen extra badges meer leveren. Wel kan het zijn dat de ene groep badges tekort komt, terwijl er bij de andere groep badges overblijven omdat er toch minder kinderen mee gaan dan verwacht. In dat geval proberen we dat nog zoveel mogelijk te verwerken. Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we achteraf op basis van werkelijke aantallen nog een extra bestelling plaatsen.

Houd ons daarom steeds op de hoogte met een zo goed mogelijke inschatting, om te voorkomen dat we te veel of juist te weinig badges hebben. Ook voor de verdere voorbereidingen (oa inkopen) blijft een goede inschatting van belang.
[spacer]

Voorbereiding spelen
Voor zowel de bevers als voor de welpen is er een lijst gemaakt, waaruit spelen kunnen worden gekozen om voor te bereiden. Deze spelenlijsten vind je onder deze toelichting. Wij hebben al een voorselectie gemaakt van de spelen uit de landelijke spelmappen.

Het is de bedoeling dat je een aantal spelen/activiteiten voorbereidt dat bij de grootte van jouw groep past. We gaan er vanuit dat jullie per 6  bevers en per 8 welpen 1 spel/activiteit voorbereiden. Dat is ook de grootte van de groepjes kinderen tijdens de regiodag.
Bijvoorbeeld: Kom je met ongeveer 12 bevers, dan bereid je 2 spelen voor. Kom je met ongeveer 25 welpen, dan bereid je 3 spelen voor.

Als organisatie bieden we ook een aantal spelen/activiteiten aan. Zo kunnen verschillende groepjes marshmallows roosteren boven een vuurtje en zijn er bij de (ondiepe) vijver een aantal hindernissen te overwinnen (touwbrug, vlot en dergelijke). Ook bieden we nog enkele ‘gewone’ spelen aan. En we zorgen voor een ranjapost, waar steeds een aantal groepjes tegelijk wat kan drinken.

Dubbel uitvoeren
Het is de bedoeling dat een aantal spelen van de bevers en alle spelen voor de welpen dubbel worden uitgevoerd. Voor een aantal activiteiten is zelfs driedubbel goed denkbaar (zoals schminken bijvoorbeeld). Er is namelijk voldoende keuze en de kinderen hebben toch niet de tijd om alle activiteiten te doen. Zo kunnen steeds 2 (of soms 3) groepjes tegelijk hetzelfde spel spelen.

Als je 2 spelen moet voorbereiden, is het dus het handigst om 1 spel dubbel voor te bereiden. Zorg dan natuurlijk wel voor 2 spelkaarten in de waslijn en 2 uitlegkaarten voor bij het spel! Het mooist is natuurlijk dat jullie bij elk spel iemand regelen die de uitleg kan doen. Dat werkt veel beter dan een kaart met uitleg, die de leiding bij een groepje dan nog moet lezen, begrijpen en weer uitleggen.

Kleurgebieden
De spelen zijn op kleur ingedeeld: rood, blauw, geel en groen. Die kleurgebieden houden we ook op de dag zelf aan, zodat de spelen gemakkelijker te vinden zijn. Bij de waslijn met de spelkaarten komt een wegwijzer te staan die naar de kleurgebieden wijst. Verwerk de kleur ook in de spelkaart voor in de waslijn en op de uitlegkaart voor bij het spel.

Tip!
Kom je met bevers en welpen? Dan kun je misschien samenwerken. Veel spelen staan bij de bevers én bij de welpen op de lijst. Let wel op, want ze kunnen op onderdelen wel afwijken! Een spel voor de bevers is namelijk niet altijd geschikt voor welpen of andersom.

Kiezen en doorgeven van spelen
Zodra jullie de spelen hebben gekozen die jullie willen voorbereiden, geef je de keuze per e-mail aan ons door. Wij werken de lijst dan zo snel mogelijk bij (in ieder geval dagelijks). De keuzes worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Geef dus eventueel al een 2e keuze door als alternatief, voor het geval het spel al vergeven is. Voer je een spel dubbel of driedubbel uit, geef dat dan ook duidelijk aan! Vermeld ook duidelijk van welke groep en speltak je bent, om verwarring te voorkomen.[page_block hash_id=’spelenlijsten’]

Inmiddels hebben we van alle groepen de keuze ontvangen. Hieronder staat de definitieve indeling van de spelen.

[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Spelenlijst Bevers – definitieve indeling 27 juni” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Bever-Doe-Dag-2017-spelenlijst-v20170627.docx” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Spelenlijst Welpen – definitieve indeling 27 juni” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Jungledag-2017-spelenlijst-v20170626.docx” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]
Heb je nog vragen over de voorbereiding? Stel ze via regiodag2017@nannezwiep.nl!

[spacer]

Kosten
Overleg altijd eerst even met ons als jullie kosten moeten maken voor de voorbereiding van jullie spel of spelen. Het is belangrijk dat we dat in beeld hebben.

[spacer]

Materialen & meubilair
Overleg ook even met ons als je gebruik wilt maken van (grotere) materialen of meubilair, zoals tafels of bankjes. Dan kom je op de dag zelf niet voor verrassingen te staan als we het niet hebben of als het al door een ander wordt gebruikt.

[spacer]

Hulpmiddelen en extra informatie
Hieronder vinden jullie nog een paar hulpmiddelen om het uitwerken gemakkelijker te maken. Je mag ze gebruiken, het hoeft niet. En je kunt de documenten naar eigen inzicht aanpassen. Ook vind je er nog extra informatie over onder meer de terreinindeling en het levend stratego voor de welpen.

Indeling terrein en centrale veld
Hieronder zie je de indeling van het speelterrein met de kleurgebieden en de indeling van het centrale veld rond het clubgebouw, met alle voorzieningen.
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Indeling terrein met kleurgebieden” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Indeling-kleurgebieden.pdf” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Indeling centrale veld met voorzieningen” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Indeling-centrale-terrein.pdf” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]

Spelkaarten
We hebben voorbeeldkaarten gemaakt voor elk kleurgebied (het voorbeeldspel blijft steeds hetzelfde). De documenten zijn in Word gemaakt.

  • Op pagina 1 vind je de steeds de spelkaart voor in de waslijn (met een korte uitleg van het spel en een korte koppeling aan het thema).
  • Op pagina 2 vind je de kaart voor op de plek waar het spel gespeeld wordt (met een zo kort mogelijke, maar duidelijke uitleg van het spel en een materialenlijstje).
  • Het is natuurlijk leuk om er even een mooi plaatje bij te zoeken dat bij het spel past. Dat zorgt ervoor dat de kaarten in de waslijn de aandacht van de kinderen trekken.

[page_block hash_id=’stratego’]Het mooiste is dat je de spelkaarten plastificeert (zeker die voor in de waslijn).

Levend stratego welpen
Voor de welpen regelen wij een groot levend stratego, dat met alle kinderen tegelijk wordt gespeeld. Bij aankomst krijgen jullie een papier met uitleg. Per groepje kinderen ontvangen jullie 1 papier met uitleg in de kleuren van de 2 partijen: wit en/of geel. Die kleuren bepalen de partij waarbij het groepje tijdens het spel hoort. Wij vragen jullie die uitleg door te geven aan jullie kinderen, bijvoorbeeld tijdens het drinken. Het levend stratego begint rond 16 uur. We verzamelen dan op 2 plekken (wit en geel) en lopen dan direct naar de startplekken van de partijen, zonder verder uitleg te geven.

Voorbeeld: Kom je met 24 welpen, dan maak je bijvoorbeeld 3 groepjes van 8. Je krijgt dan 3 papieren met uitleg, bijvoorbeeld 2 witte en 1 gele.
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Uitleg levend stratego welpen” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Regiodag-2017-infoblad-levend-stratego.pdf” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]

Bevers
Voorbeeld spelkaarten voor in de waslijn en bij het spel (voor elk kleurgebied).
[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Bevers – Geel” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/BDD-2017-Uitwerking-spel-kleur-geel.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Bevers – Rood” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/BDD-2017-Uitwerking-spel-kleur-rood.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Bevers – Blauw” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/BDD-2017-Uitwerking-spel-kleur-blauw.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Bevers – Groen” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/BDD-2017-Uitwerking-spel-kleur-groen.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”][/lazy_load_box]
[spacer]

Welpen
Voorbeeld spelkaarten voor in de waslijn en bij het spel (voor elk kleurgebied).
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″][button text=”Welpen-Geel” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Jungledag-2017-Uitwerking-spel-kleur-geel.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Welpen-Rood” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Jungledag-2017-Uitwerking-spel-kleur-rood.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Welpen-Blauw” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Jungledag-2017-Uitwerking-spel-kleur-blauw.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Welpen-Groen” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Jungledag-2017-Uitwerking-spel-kleur-groen.doc” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]

Logo’s
De logo’s van de Bever-Doe-Dag en de Jungledag 2017 (beide .png). Met doorzichtige achtergrond.
[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Logo Bever-Doe-Dag 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/beverdoedag2017.png” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Logo Jungledag 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/jungledag2017.png” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”][/lazy_load_box]
[spacer]

Verhalen
Hieronder vind je de verhalen voor de Bever-Doe-Dag en de Jungledag 2017. Het beververhaal is een door ons bewerkte versie van het welpenverhaal, geplaatst in het thema van Hotsjietonia. Aan het begin van de activiteiten worden deze verhalen uitgebeeld in een sketch.
[lazy_load_box effect=”slidefromleft” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Verhaal Bever-Doe-Dag 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Verhaal-bevers-regiodag-2017-1.docx” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Verhaal Jungledag 2017″ link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2017/02/Verhaal-welpen-regiodag-2017.docx” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”][/lazy_load_box]
[spacer]
[spacer][page_block hash_id=’mail’]

Mail met laatste informatie
Op 28 juni is aan iedereen in de maillijst nog een mail gestuurd met de laatste bijzonderheden over de regiodag. Er staat onder meer een checklist in voor de belangrijkste zaken en informatie over de lunch en nazit voor leiding. Heb die niet ontvangen? Stuur ons dan direct even een berichtje!

[spacer]

Regiodag 2016Vragen?
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar regiodag2017@nannezwiep.nl.

Veel succes met de voorbereidingen en tot ziens op 1 juli!
[spacer]

De organisatie,

leiding Bevers & Welpen Sionie Horde
Scouting Nanne Zwiep

[spacer]

Download hieronder de landelijke spelbrochures (rechtstreeks van scouting.nl)
(let op: dit zijn niet de spelenlijsten waaruit je kunt kiezen!)

[row_in][span10]
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Spelbrochure Bevers 2017″ link=”https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/regiospel/bever-doe-dag-2017/3862-spelbrochure-bever-doe-dag-2017/file” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”] [button text=”Spelbrochure Welpen 2017″ link=”https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/regiospel-1/jungledag-2017/3866-spelbrochure-jungledag-2017/file” style=”default” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]
[/span10][span2]
QR code pagina regiospel
[/span2][/row_in]