Uitbreiding clubgebouw 2007 / 2008

ons clubgebouw voor de uitbreidingIn 2007 en 2008 is ons clubgebouw uitgebreid met een inpandige noodtrap vanaf de stamzolder, een vergroting van de keuken/leiderskamer en daarboven extra bergruimte op de zolder. De werkzaamheden zijn begonnen aan het eind van de zomervakantie van 2007.

Op deze pagina lees je hoe de plannen tot stand zijn gekomen en hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Ook lees je hoe je zelf een steentje aan de verbouwing kon bijdragen. Want een verbouwing kost natuurlijk veel geld. Bijvoorbeeld door ons zelf te sponsoren of een sponsor te regelen.

 

logo verbouwingHoe is het begonnen?
In de najaarsvergadering van 2006 is door enkele leden van de stichting voorgesteld ons clubgebouw uit te breiden. Waarom dat voorstel is gedaan lees je hieronder.

De bedoeling was om de uitbreiding te realiseren in de onbebouwde hoek tussen de vlaggenmast en de leiderskamer (zie foto). Zo ontstaat er aan de voorzijde een rechthoekig gebouw. Om te bekijken of dat mogelijk was en om de plannen verder uit te werken is een bouwcommissie ingesteld.

In een extra vergadering op 23 januari 2007 heeft de stichting Scouting Nanne Zwiep ingestemd met de uitbreiding van ons clubgebouw. De stichting bestaat uit alle leidinggevenden en de leden van het groepsbestuur en het stichtingsbestuur.

 

Waarom wilden we ons gebouw uitbreiden?
De belangrijkste reden om voor uitbreiding te kiezen is dat er een noodtrap vanaf de stamzolder rechtstreeks naar buiten kan worden gerealiseerd. Daardoor ontstaat een snelle vluchtroute, waardoor de veiligheid van de bovenverdieping aanzienlijk wordt verbeterd.

Bovendien is in de afgelopen jaren zowel het aantal leden als het aantal leidinggevenden van onze groep behoorlijk gegroeid. De keuken en leiderskamer werd daardoor zo intensief gebruikt, dat een uitbreiding erg wenselijk was. Dit viel heel goed te combineren met de realisatie van een inpandige noodtrap. Om vandalisme te voorkomen heeft een buitentrap namelijk niet de voorkeur.

Tenslotte neemt op de bovenverdieping, naast de plek van de nieuwe noodtrap, de bergruimte toe. Daardoor kon op andere plaatsen in het gebouw weer ruimte ontstaan.

clubgebouw bewerkt met uitbreiding

 

Stap voor stap

De voorbereiding (januari – juli 2007)
De bouwcommissie heeft de plannen doorgesproken met de aannemer, Horsman Bouwbedrijf v.o.f. in Enschede. Die heeft de bouwtekening laten uitwerken. De tekeningen zijn in maart bekeken door de bouwcommissie. Er waren nog een paar kleine aanpassingen nodig.

Op 24 april 2007 is de bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Enschede. De gemeente had 12 weken de tijd om te beslissen. De bouwvergunning is op 5 juni 2007, dus al na 6 weken, verleend! Dit betekent dat we voor wat betreft de voorbereidingen helemaal op schema zitten.

Volgens de planning wordt in augustus (direct na de bouwvakantie) begonnen met de echte werkzaamheden. Tot die tijd moeten er nog wat zaken worden voorbereid, zoals het verleggen van leidingen en dergelijke.

Inmiddels zijn het naambord, de JOTA-antenne en de JOTA-kabelkast van de gevel verwijderd (juni 2007). Ook is de beplanting op de plek van de aanbouw verplaatst. De vlaggenmast kan trouwens op deze plaats blijven staan. Er blijft na de bouw precies genoeg ruimte over om hem te laten kantelen als dat nodig is. Het afkoppelen van leidingen en de radiator is ook gebeurd (juli 2007).

De bouw is begonnen! (juli – augustus 2007)
Eind juli is de fundering uitgegraven door een aantal leden van onze groep. In de tweede week van augustus is Horsman Bouwbedrijf met de bouw begonnen. Die eerste bouw-week is de fundering geplaatst en is de begane-grondvloer gestort. Ook is het buitenste deel van de spouwmuur op de plek van de aanbouw verwijderd. In de tweede week van de bouw (vanaf 13 augustus) is een balk van de metalen draagconstructie geplaatst. Door de bouwvak konden de stenen nog niet worden geleverd, zodat het metselwerk nog even moest wachten. In de derde bouwweek (vanaf 20 augustus) zijn de stenen geleverd. Ook zijn de kozijnen gesteld. Op donderdag 23 augustus is met het metselen begonnen. De volgende dag zijn alle binnenmuren al tot plafondhoogte gemetseld. De aanbouw begint nu echt vorm te krijgen!

Het hoogste punt is bereikt (31 augustus 2007)
Op 31 augustus wordt het hoogste punt bereikt. Dat wordt natuurlijk even gevierd! Op 3 september zijn alle binnenmuren gereed. De volgende dag worden de binnenmuren op de verdieping en in het trapgat gevoegd. Nu kunnen de dakplaten worden gelegd. Op 5 september is het metselwerk voltooid en liggen de dakplaten erop. Ook zijn details afgewerkt, zoals de vensterbanken. En het nieuwe luik zit erin. Op 6 september wordt de oude muur in de keuken gesloopt. Nu is voor het eerst goed te zien hoeveel ruimte de verbouwing oplevert! Op 7 september liggen de dakpannen erop en wordt de keukenvloer gestort. Zaterdag 8 september maken de leden jongste speltakken voor het eerst kennis met onze nieuwe aanwinst.

De afwerking (september 2007)
Op 11 en 12 september worden de buiten- en binnenmuren gevoegd. Het metselwerk is nu helemaal klaar. Ook wordt de buitendeur van de noodtrap geplaatst. Verder worden de doorbraak voor de deuropening naar de stamzolder en een klein portaal bovenaan de trap gemaakt. Op 15 september kan de nieuwe keuken/leiderskamer voor het eerst worden gebruikt. We moeten nog wennen aan alle ruimte.

Binnenkort worden de trap en het paneel boven de nieuwe buitendeur geplaatst. Natuurlijk moet er ook nog van alles gebeuren, zoals schilderen, elektriciteitsaansluitingen maken, radiatoren plaatsen, tegels leggen enzovoort. Maar dat pakken we langzamerhand zelf op. Ook is het de bedoeling om een grotere keuken te plaatsen, zodat we meer werkruimte hebben. En natuurlijk moet er op de stam- en bergzolder ook nog van alles gebeuren. Het duurt dus nog wel even voordat alles klaar is. Maar het resultaat mag er nu al zijn!

Plavuizen gelegd en noodtrap en paneel geplaatst (oktober – november 2007)
In de eerste week van november zijn de plavuizen in de keuken gelegd. De radiatoren, elektra-aansluitingen en dergelijke waren al eerder geplaatst. Nu ziet de keuken er weer als nieuw uit, op een paar kleine dingen na.
Op vrijdag 16 november zijn de noodtrap en het paneel boven de nieuwe nooduitgang geplaatst. Daarmee is de verbouwing echt in de eindfase gekomen. Binnenkort komt er nog een leuning langs de trap en wordt deze gebeitst.
Verder wordt er op de stamzolder volop gewerkt aan de nodige ‘herinrichting’, die vooral rond de bar plaatsvindt. De opstelling van de bar is inmiddels zo aangepast, dat het raam op de nieuwe plek beter bereikbaar is. En er is gelijk heel wat ruimte gewonnen. De plek rond de nieuwe nooddeur wordt ingepast in de bestaande aankleding van de zolder.

De nieuwe keuken wordt geplaatst (februari – maart 2008)
verbouwing keukenInmiddels zijn ook de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de nieuwe keuken. De oude keuken is eruit en de leidingen zijn verlegd. Het eerste deel van de keuken is in de laatste week van februari 2008 geplaatst en gesteld. Zodra het leidingwerk is aangesloten, wordt de rest van de keuken gesteld. Dan kunnen ook de tegels worden gezet. Als laatste wordt rechts van het werkblad een verlaagd blad gemaakt met daarin twee grote kookpitten voor het grotere werk. Daarboven wordt het aanrechtblad opklapbaar. Natuurlijk wordt de keuken ook boven de kastjes netjes afgewerkt. Maar het belangrijkst is nu eerst dat alles weer werkt zoals het hoort.

In maart is er verder gewerkt aan de keuken. Op zaterdag 15 maart was het belangrijkste deel van het werk gedaan: de keuken is gesteld, de meeste leidingen zijn aangesloten en de tegels zijn geplaatst en gevoegd. Vandaag kon de keuken dus voor het eerst worden gebruikt. Nu volgt alleen nog de afwerking.
[spacer]

[button text=”Foto’s verbouwing” link=”https://www.nannezwiep.nl/activiteiten/fotos/fotos-oude-website/verbouwing-2007-2008/” style=”default” size=”mini” target=”_self” display=”inline” icon=”circle-arrow-right”]

 

De laatste foto’s van de bouw vind je helemaal onderaan deze pagina.

De plattegrond van de uitbreiding van het clubgebouw

 

Financiële ondersteuning
Een verbouwing levert veel op, maar kost natuurlijk ook veel geld. Niet alleen voor de verbouwing zelf, maar ook voor de afwerking en inrichting. Vandaar dat wij in april een beroep hebben gedaan op het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton voor financiële ondersteuning in de vorm van een gift en/of een lening. Wij hoopten dat de enorme inzet die onze groep jaarlijks voor de collecte van Jantje Beton levert, aan een positieve beslissing kon bijdragen.

In de zomer van 2007 kregen wij bericht van Jantje Beton dat zij een bijdrage willen leveren, mits de gemeente Enschede ook eenzelfde subsidiebedrag verstrekt. Dat is voorgelegd aan de gemeente. Begin november heeft de gemeente Enschede ons een subsidie van € 5.000,- verstrekt. Op 27 november 2007 ontvingen wij bericht van Jantje Beton dat ook zij ons project met € 5.000,- ondersteunen. Daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee!

 

Wil je ook een steentje bijdragen?
Wij zijn natuurlijk blij met iedereen – leden, ouders of anderen – die een steentje aan de verbouwing wil bijdragen. Bijvoorbeeld in de vorm van een (eenmalige) donatie.

Wil je zelf een bijdrage doen? Of weet je bijvoorbeeld een bedrijf dat ons misschien wel wil sponsoren? Neem dan contact op met Bep Dijkstra.

Iedereen die een gift van € 25,- of meer doet en daar toestemming voor geeft, krijgt een vermelding op deze pagina. Bij sponsoring vanaf € 150,- is het mogelijk een bedrijfslogo met link op deze pagina te plaatsen. Neem daarvoor contact op met het webteam.

In juni 2007 hebben al onze leden hierover een brief ontvangen. Heb je die brief niet gekregen, of ben je hem kwijtgeraakt, neem dan even contact op met Bep Dijkstra. Ook al is het een tijdje geleden dat je die brief hebt gekregen, wij zijn nog steeds blij met elke bijdrage in de verbouwingskosten!

 

Sponsors en donateurs
Hieronder worden onze sponsors en donateurs vermeld.

Klik op het logo voor een link naar de website van het bedrijf.

Bedrijf Bedrag
trentlogo
TReNT Glasvezel € 500,-
Tutorial Opleidingen & Advies BV € 100,-
Bouwbedrijf Horsman v.o.f.
Bouwbedrijf Horsman v.o.f. € 1.040,-
KeukenTotaal Enschede een paar keukenkastjes
 

 

Naam Bedrag
Harmen ten Kate kaderlid Scouting Nanne Zwiep € 150,-
Merisse Rutgers jeugdlid Scouting Nanne Zwiep € 40,-
Familie Prins jeugdlid Scouting Nanne Zwiep € 20,-
* * * * * * * * verschillende jeugdleden € 125,- totaal
Jan en Bep Dijkstra kaderleden Scouting Nanne Zwiep € 150,-
 

 

Subsidieverstrekkers Bedrag
logo Jantje Beton oud
Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton € 5.000,-
logo gemeente enschede
Gemeente Enschede € 5.000,-

 

Wij bedanken jullie allen hartelijk voor jullie gift!

 

uitbreiding clubgebouw - De fundering en de steunbalk liggen erin en de kozijnen zijn gesteld (22 augustus) uitbreiding clubgebouw - De binnenmuren zijn half op hoogte, de aanbouw krijgt eindelijk vorm! (23 augustus) uitbreiding clubgebouw - Een kijkje vanaf de plek waar de nieuwe noodtrap komt (23 augustus)
uitbreiding clubgebouw - De binnenmuur is op plafondhoogte (24 augustus) uitbreiding clubgebouw - Het hoogste punt is bereikt!! De vlag gaat in top. (31 augustus) uitbreiding clubgebouw - De binnenmuren zijn gereed (3 september)
uitbreiding clubgebouw - Het metselwerk is gereed en het dak zit erop! (7 september)