Spelregels privacy

Scouting Nanne Zwiep verwerkt persoonsgegevens om zich te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met haar leden en relaties. Wij vinden de privacy van onze leden en relaties belangrijk. In het bijgaande document ‘Spelregels privacy‘ lees je hoe wij de privacy waarborgen.

Deze spelregels gelden zowel voor de Vereniging Scouting Nanne Zwiep en haar leden als de Stichting Scouting Nanne Zwiep en haar bestuurders. Hoewel er sprake is van 2 zelfstandige rechtspersonen, zijn er op het gebied van de privacy en het gebruik van internet en sociale media veel raakvlakken. Daarom hebben zowel de vereniging als de stichting de spelregels onderschreven. Onze vereniging en stichting samen worden hierna aangeduid met ‘onze groep’.
[spacer]

De spelregels zijn te verdelen in de volgende onderwerpen:

  • Persoonsgegevens en privacy

In dit hoofdstuk wordt met name ingegaan op hoe onze groep omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en daarbij de privacy waarborgt.

  • Gebruik internet en sociale media

In dit hoofdstuk gaan wij in op de wijze waarop onze groep gebruik maakt van internet en sociale media. Er wordt nog gewerkt aan een ‘Protocol sociale media’, waarin wordt uitgewerkt wat wij van onze leden verwachten bij het gebruik van sociale media in relatie tot onze groep.

  • Wijziging spelregels

Tot slot lees je hoe wij omgaan met wijzigingen van deze spelregels.
[spacer]

Alle spelregels hebben wij gebundeld in 1 document, dat je hieronder kunt downloaden.

[row_in][span10]
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Spelregels privacy Scouting Nanne Zwiep” link=”https://www.nannezwiep.nl/wp-content/uploads/2018/05/Spelregels-privacy-versie-2018-02.pdf” size=”small” target=”_blank” rel=”noopener” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]

Geef een reactie