Webteam

Het webteam beheert de officiële website van Scouting Nanne Zwiep namens de stichting en de vereniging. Het team is verantwoordelijk voor het beheer, de kwaliteit, de inhoud en het actueel houden van de website en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de speltakwebsites.

Het beheer, de kwaliteit, de inhoud en het actueel houden van de speltakwebsites is een eerste verantwoordelijkheid van (het leidingteam van) de betreffende speltak. Op dit moment hebben alleen de rowans & sherpa’s en de stam & leiding eigen speltakwebsites.

Contactpersoon van het webteam is Marcel Dijkstra.
[spacer]

Reageren?
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of mis je iets op deze website?
Geef het door aan het webteam via webteam@nannezwiep.nl.

Ook zijn wij altijd benieuwd hoe je over onze website denkt. Stuur een berichtje en laat het ons weten!
[spacer]

Achtergrond website
DaanIn maart 2004 is door Daan van den Berg, onze eerste webmaster, een website gemaakt voor de rowans & sherpa’s van onze groep. Deze pagina´s zijn na het online gaan van deze website aangepast en als speltakwebsite onder de groepswebsite geplaatst.

Bij het online gaan van de rowans & sherpa’s website bestond er bij enkele personen uit de leiding al langer het idee om een (beperkte) officiële website voor de hele groep op te zetten. Nu iemand de technische kennis had om dat idee te verwezenlijken, gingen de ontwikkelingen opeens erg snel.

MarcelNa goedkeuring van de stichting is nog dezelfde maand, op 25 maart 2004, de domeinnaam nannezwiep.nl geregistreerd. Tegelijkertijd is er een webteam opgericht dat de voorbereiding van de officiële website voor de hele groep op zich heeft genomen. Naast Daan begon Marcel Dijkstra met het inhoudelijk vullen van de website. Na de drukke zomermaanden is het echte voorbereidende werk in september 2004 opgestart. In een aantal maanden werd door Daan en Marcel in nauwe samenwerking de nieuwe website volledig ingericht. Een megaklus, maar wel de moeite waard.

Opening website Scouting Nanne Zwiep 2005De oorspronkelijke opzet was het maken van een website met wat beperkte, statische informatie en een contactadres van de groep. Dat liep al snel enigszins uit de hand. Al bij het online gaan gaf de website informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen onze groep, onze regio en daarbuiten en over het Scoutingspel in het algemeen.

De eerste versie van de website ging op vrijdag 14 januari 2005 om 20.00 uur officieel van start. Ter gelegenheid van daarvan is een speciaal naambandje uitgegeven, dat alleen bij het met goed gevolg volbrengen van het openingsspel kon worden behaald. Er zijn bijna 50 naambandjes uitgegeven.

Naambandje opening website - 14 januari 2005In de jaren 2005 tot 2010 breidde de website zich steeds meer uit en werd deze het visitekaartje van onze groep. Door de website ontstonden bijvoorbeeld nieuwe contacten met oud-leden en met de familie Zwiep. Bovendien wisten nieuwe leden en hun ouders steeds beter de weg te vinden naar onze groep.
[spacer]

Vernieuwing website 2015/2016
homepage-oude-websiteAl sinds 2010 was het de bedoeling de website aan te passen aan de eisen van de tijd. Maar zoals dat gaat – er is zoveel meer te doen – verliep dat proces veel trager dan bedoeld. Daan kwam nog met een eerste opzet, maar had al snel geen tijd meer voor verdere technische ondersteuning. Terwijl juist de techniek het meer en meer liet afweten. De oude website liep merkbaar tegen de grenzen van de mogelijkheden aan.

In de jaren 2015 en 2016 is de vernieuwing van de website opnieuw opgepakt. Dat was nu echt hoognodig, omdat de oude website sinds mei 2015 door technische problemen helemaal niet meer te wijzigen was. Om geen tijd te verliezen, is de keuze gemaakt de statische oude website te accepteren en alle inspanningen te richten op het inrichten van de nieuwe website.

Nadat door Compad Studio in het voorjaar van 2015 de basis voor de nieuwe website was ontworpen, kon Marcel de inhoud aanpakken. Door de lange tijd van gebrekkig onderhoud was dat zowel qua inhoud als qua beeldmateriaal een enorme uitdaging. Uiteindelijk is het gelukt. Het resultaat is de website die je nu bekijkt.