Scouting en het coronavirus (covid-19)

Het coronavirus (of covid-19) is volop in het nieuws. Onze groep en Scouting Nederland houden de berichtgeving hierover scherp in de gaten.

Hieronder vind je de belangrijkste informatie. Die wordt geactualiseerd als daar aanleiding voor is.

Online activiteiten
De meeste van onze speltakken bieden online activiteiten aan. Je wordt hierover door je eigen leidingteam geïnformeerd. De bevers en de welpen middaghorde hebben hiervoor een eigen pagina op deze website.
Bevers in actie!  Sionie Horde in actie!

De opkomsten van 26/27 juni waren de laatste voor de zomervakantie.
De data van de eerste opkomsten na de vakantie vind je in de update van 20 augustus 2020. Daar staan ook de gewijzigde opkomsttijden!

update 25 september 2020

Vanaf deze week mogen kinderen tot 12 jaar weer naar school of de opvang als ze verkouden zijn.
Om misverstanden te voorkomen: Scouting is geen school, daarom ga je bij verkoudheidsklachten niet naar Scouting.

update 20 augustus 2020

Voor bevers, beide welpenhordes en de scouts zijn de eerste opkomsten na de zomervakantie op zaterdag 29 augustus.

Voor de rsa is de eerste opkomst op vrijdag 4 september. Zij beginnen een week later dan de andere speltakken, omdat ze voorlopig om de week afwisselen met de stam. De stam begint op vrijdag 28 augustus.

Er is een nieuw tijdschema opgesteld, dat geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Tijdschema vanaf 28 augustus 2020

Speltak Tijdstip Start
Welpen Waingoenga Horde Zaterdag 09:30 – 11:30 uur 29 augustus
Bevers Zaterdag 11:00 – 12:30 uur 29 augustus
Welpen Sionie Horde Zaterdag 13:30 – 15:30 uur 29 augustus
Scouts Zaterdag 15:00 – 17:00 uur 29 augustus
Rowans & Sherpa's Vrijdag 19:30 – 22:30 uur (even weken) 4 september
Stam Vrijdag 20:00 – 23:00 uur (oneven weken) 28  augustus


Aanmelding voor de opkomst is niet meer verplicht.
Wij ontvangen zoals gebruikelijk wel graag een afmelding.
Er wordt een presentielijst bijgehouden.
Neem je een vriendje of vriendinnetje mee? Dan horen wij dat wel graag vooraf!

Door omstandigheden zijn wijzigingen in het tijdschema mogelijk!
Check vooral of er wijzigingen zijn bij slechte weersvoorspellingen.

update 6 - 24 juni 2020

De volgende speltakken zijn inmiddels van start gegaan:

Speltak Tijdstip Gestart
Welpen Waingoenga Horde Zaterdag 10:00 – 11:30 uur vanaf 6 juni
Bevers Zaterdag 12:30 – 14:00 uur vanaf 6 juni
Welpen Sionie Horde Zaterdag 15:00 – 16:30 uur vanaf 6 juni
Rowans & Sherpa's Vrijdag 20:00 – 21:30 uur vanaf 5 juni
Stam Zaterdag 20:00 – 21:30 uur op 27 juni


Let op! Aanmelding voor de opkomst is verplicht!
Deze tijden gelden voorlopig tot de zomervakantie.
Wijzigingen door omstandigheden zijn mogelijk!

update 1 juni 2020
  • Er zijn vanaf 5/6 juni eindelijk weer echte opkomsten mogelijk!
  • Of en wanneer jouw speltak weer gaat beginnen hoor je van de eigen leiding.
  • Lees deze informatie goed door!
  • Zorg dat je op de hoogte bent van de spelregels, zodat we samen zorgen voor een veilig en gezond Scoutingspel!

Coronaprotocol
In de afgelopen weken hebben wij gewerkt aan een protocol om het veilig opstarten van onze opkomsten mogelijk te maken. Met het protocol voldoen wij aan het advies en de richtlijnen van Scouting Nederland en de voor ons geldende regels van de overheid. Die laatste regels zijn altijd leidend. Daarbij hebben we ook bekeken wat voor onze groep in de praktijk mogelijk en nodig is.

Ons coronaprotocol is inmiddels met een plan van aanpak ingediend bij de gemeente Enschede. Wij hebben nu in principe toestemming om vanaf komend weekend (5/6 juni) te beginnen met 'echte' opkomsten. Dat betekent overigens nog niet dat elke speltak komend weekend alweer van start gaat!

Wij respecteren dat niet iedereen kan of wil meedoen
Voorop staat dat deelname aan de activiteiten een keuze is die iedereen zelf maakt. Als een ouder/verzorger niet wil dat zijn of haar kind meedoet of als een kind dat zelf niet wil, dan begrijpen en respecteren wij dat. Dat geldt uiteraard ook voor onze vrijwilligers. Ook zij maken zelf de keuze of zij in deze tijd voor de groep willen staan, als zij die keuze al hebben.

Dit betekent dat wij onze vrijwilligers niet verplichten om de activiteiten van hun team weer op te starten. Wij vragen uw begrip hiervoor, ook als eenmaal gemaakte keuzes door de omstandigheden toch weer veranderen. Het is nu eenmaal niet te voorspellen hoe de situatie er over enkele dagen, weken of maanden uitziet.

Planning opkomsten
Al onze leden en ouders/verzorgers worden door de eigen leiding geïnformeerd of er opkomsten plaatsvinden en op welk moment. Om de opkomsten mogelijk te maken is het nodig om de tijden aan te passen. Het kan zijn dat deze door omstandigheden toch nog weer wijzigen, bijvoorbeeld door een leidingtekort of vanwege het weer. Houd daarom de informatie altijd goed in de gaten!

Zorg er daarom voor dat wij altijd over een actueel e-mailadres beschikken! En houd eventueel ook de spam-box in de gaten!

E-mail
Belangrijke wijzigingen worden niet alleen op deze pagina, maar ook via een mail aan de leden bekendgemaakt. Alle leden of hun ouders/verzorgers hebben daarom op 2 juni 2020 een e-mail met uitgebreide informatie over het voorgaande ontvangen. Heb je deze mail niet ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!

update 8 mei 2020

Wij werken aan een protocol om het opstarten van de opkomsten mogelijk te maken, waarbij wordt voldaan aan het advies en de richtlijnen van Scouting Nederland en de voor ons geldende regels van de overheid. Die laatste regels zijn altijd leidend. Daarbij moeten we ook bekijken wat voor onze groep in de praktijk mogelijk en nodig is. Duidelijk is al wel dat er nog veel uitdagingen en beperkingen zijn.

Zodra er meer bekend is volgt er een nieuwe update. In ieder geval tot dat moment zijn er nog geen opkomsten gepland.

Belangrijke wijzigingen worden niet alleen op deze pagina, maar ook via een mail aan de leden bekendgemaakt. Zorg wel dat het juiste e-mailadres bij ons bekend is!

Zoals gemeld gaat het op 16 mei geplande jubileumfeest in verband met ons 75-jarig jubileum niet door. Dat geldt ook voor het Pinksterkamp van onze beide welpenhordes. Deze activiteiten zijn niet binnen de geldende richtlijnen te organiseren.

Over de zomerkampen is nog geen duidelijkheid. Rond 1 juni wordt hierover een advies van Scouting Nederland verwacht. Een en ander hangt natuurlijk ook af van de dan geldende landelijke richtlijnen.

update 1 mei 2020

Wij beraden ons nog over de nieuwe landelijke richtlijnen, die eind april bekend zijn gemaakt.

Zodra er meer bekend is volgt er een nieuwe update. In ieder geval tot dat moment zijn er nog geen opkomsten gepland.

Zoals gemeld gaat het op 16 mei geplande jubileumfeest in verband met ons 75-jarig jubileum niet door.

Vandaag is de volgende mail aan alle leden gestuurd:

Beste leden, ouders/verzorgers,

Als eerste hopen wij dat jullie allemaal gezond zijn.
De regering heeft besloten dat er meer ruimte komt zodat kinderen tot 18 jaar kunnen sporten.
Op dit moment zijn wij bezig te kijken hoe wij het scoutingspel kunnen hervatten binnen de huidige regelgeving.
Het moet veilig zijn voor leden, maar ook voor de leiding. Dat vergt wel enige planning en organisatie.
Wij hopen jullie binnenkort te kunnen informeren wanneer, en in welke vorm wij weer kunnen beginnen.
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Vereniging Scouting Nanne Zwiep

update 23 april 2020

Wij beraden ons over de nieuwe landelijke richtlijnen, die eergisteren bekend zijn gemaakt. Zodra er meer bekend is volgt er een nieuwe update.

Al onze opkomsten en andere activiteiten zijn in ieder geval tot en met 28 april 2020 afgelast. Over de periode daarna is nog geen besluit genomen.

Ook het op 16 mei geplande jubileumfeest in verband met ons 75-jarig jubileum gaat niet door.

update 31 maart 2020

Wij sluiten aan bij de landelijke richtlijnen van de overheid en het advies van Scouting Nederland. Dat betekent dat al onze opkomsten en andere activiteiten in ieder geval tot en met 28 april 2020 worden afgelast. Ook de groepsraad op 9 april 2020 gaat niet door.

Rond 21 april maakt het kabinet bekend welke richtlijnen na 28 april 2020 gaan gelden. Zodra die bekend zijn volgt er een nieuwe update.

update 16 maart 2020

Wij sluiten aan bij de landelijke richtlijnen van de overheid en het advies van Scouting Nederland. Dat betekent dat al onze opkomsten en andere activiteiten tot en met 6 april 2020 worden afgelast. Ook de groepsraad op 9 april 2020 gaat niet door.

12 maart 2020

Onze groep heeft op 12 maart 2020 besloten dat alle opkomsten en andere activiteiten die in de komende weken (in ieder geval tot en met 31 maart) gepland stonden niet doorgaan! Dat geldt voor al onze speltakken, van bevers tot en met de stam.

Met ons besluit volgen wij het advies van Scouting Nederland.

Lees meer in onze brief

Al onze leden hebben deze brief vandaag per e-mail ontvangen.

Scouting Nederland heeft een pagina met actuele berichten over het coronavirus (covid-19). Lees meer