Coronaprotocol

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ons de ruimte om het Scoutingspel weer fysiek te gaan spelen. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld. Die staan in ons  coronaprotocol. De laatste versie van dat protocol vind je hieronder. Het geldt vanaf 28 augustus 2020.

 

Belangrijke spelregels
Om de veiligheid van onze leden en vrijwilligers te waarborgen hebben we in het protocol spelregels opgesteld die voor de komende tijd van toepassing zijn. Het is erg belangrijk dat iedereen deze regels kent en toepast, voor de gezondheid van onze leden en vrijwilligers en hun familie!

De belangrijkste spelregels uit ons protocol zijn uitgewerkt in 2 factsheets:

Voor het handen wassen gebruiken wij deze poster:

Achtergrond protocol
Met ons protocol volgen wij het advies van Scouting Nederland, waarbij de landelijke richtlijnen en die van de Veiligheidsregio Twente en de gemeente Enschede leidend zijn. Bij verschillen geldt de strengste richtlijn. Op enkele punten kiest de groep een eigen, strengere lijn. Het protocol is in overeenstemming met de landelijke regeling per 1 december 2020, die de tot dat moment geldende regionale noodverordeningen vervangt. De gemeente Enschede volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en het landelijk sportprotocol. Bij het opstellen van ons protocol is daarom gekeken naar het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Links naar belangrijke informatie

Landelijke protocollen kampen en weekenden
Door diverse jeugd- en jongerenorganisaties, waaronder Scouting Nederland zijn in de zomer van 2020 landelijke protocollen opgesteld om zomerkampen mogelijk te maken. De protocollen voor de verschillende doelgroepen zijn  voorgelegd aan en goedgekeurd door de rijksoverheid.

De zomerkampprotocollen golden in eerste instantie ook voor kampjes en weekenden na de zomer. Inmiddels zijn kampen en weekenden volgens de richtlijnen niet meer toegestaan!

Hieronder staat de link naar de website Avonturenzomer2020, waarop de protocollen te vinden zijn. Hopelijk wordt deze weer van belang na een versoepeling van de maatregelen.