Bestuur

Logo Scouting Nanne ZwiepScouting Nanne Zwiep is bestuurlijk gesplitst in twee rechtspersonen, die beide hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben: de vereniging en de stichting. Beide rechtspersonen hebben een eigen bestuur.

Het merendeel van de bestuursleden is vooral actief ‘achter de schermen’. Net als de leiding zijn ook alle bestuursleden van onze groep vrijwilligers.

Hieronder lees je wat de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de vereniging en de stichting zijn.

 

Vereniging Scouting Nanne Zwiep
Als je lid bent van onze groep, ben je lid van de Vereniging Scouting Nanne Zwiep. De vereniging is pas sinds 2015 een statutaire rechtspersoon. In de 70 jaar daarvoor was onze groep een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

Het groepsbestuur in 2017

Groepsraad
Binnen de vereniging is de groepsraad het hoogste orgaan. De groepsraad beslist over alles wat de vereniging aangaat. Denk aan ledenactiviteiten, training van vrijwilligers, leden- en kaderwerving en het beleid van de vereniging op allerlei onderwerpen. De groepsraad zorgt dus voor een goede uitvoering van het Scoutingspel. De groepsraad bestaat uit de (bege)leiding van alle speltakken, oudervertegenwoordigers voor de verschillende leeftijdsgroepen, vertegenwoordigers van de jongerengroepen en het groepsbestuur. De groepsraad vergadert tenminste tweemaal per jaar, of zoveel vaker als nodig is.

Groepsbestuur
De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging wordt door het groepsbestuur geregeld. Het groepsbestuur bestaat uit de groepsvoorzitter, de groepsbegeleider, de secretaris en de penningmeester. De groepsbegeleider begeleidt de (bege)leidingteams in de ruimste zin van het woord. De secretaris van de vereniging verzorgt de ledenadministratie. De penningmeester van de vereniging int de contributie.

Klik hier voor de leden van het dagelijks bestuur van onze vereniging.

 

stichtingsbestuur-2016Stichting Scouting Nanne Zwiep
De stichting draagt zorg voor het beheer van het clubgebouw ‘Survival’ en het terrein waarop het clubgebouw staat. De stichting is eigenaar van het gebouw, het terrein en de inboedel en van een groot deel van de inventaris. De stichting verhuurt het clubgebouw aan de vereniging.

De stichting heeft 7 bestuursleden, waarvan de meerderheid ook lid van de vereniging moet zijn. De stichting vergadert tenminste tweemaal per jaar, of zoveel vaker als nodig is.

Klik hier voor informatie over de bestuursleden van onze stichting.
Voor de gegevens van het secretariaat van de stichting kijk je op de contactpagina.

 

Ondersteuningsteam ouders
Onze groep kent een lijst van enthousiaste ouders, die op verschillende manieren een steentje willen bijdragen binnen de groep. Denk daarbij aan het helpen bij klussen en onderhoud, maar ook aan het ondersteunen van de leidingteams of het helpen bij grotere activiteiten. De inzet is afhankelijk van interesses en mogelijkheden. Over het algemeen wordt er slechts enkele keren per jaar een beroep op deze mensen gedaan.

Voor aanmelding voor dit ’team’ kun je terecht bij Bep Dijkstra.