Onze bestuursleden

Logo Scouting Nanne ZwiepHieronder vind je de bestuursleden van onze vereniging en van onze stichting. Beide besturen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Als je daarover meer wilt weten, klik dan hier.

Klik hier voor de contactgegevens van onze vereniging en van onze stichting.
Daar vind je ook ons algemene contactadres. Je kunt daar terecht voor alle inlichtingen, aanmelding van nieuwe leden en de verhuur van het clubgebouw.

Dagelijks bestuur Vereniging Scouting Nanne Zwiep

- - Voorzitter
- Bep Dijkstra Groepsbegeleidster
- Olaf Hoogeveen Secretaris
- Arjan ter Haar Penningmeester
Oudervertegenwoordiging Vereniging Scouting Nanne Zwiep

- Sandra Vrugteveen Scouts

De Vereniging Scouting Nanne Zwiep gaat over het organiseren van het wekelijkse Scoutingspel. Alle ledenactiviteiten van onze groep vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

• Het dagelijks bestuur van de vereniging vormt samen met alle leiding en een aantal wettelijk vertegenwoordigers de groepsraad.
• De groepsraad bepaalt het beleid van de vereniging.

• Van het dagelijks bestuur spreken de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester voor zich.
• De groepsbegeleider ondersteunt en ontwikkelt de (bege)leiding(teams), is intern en extern aanspreekpunt van de groep, houdt het totaaloverzicht binnen de vereniging en zorgt voor de eerste begeleiding van aspirant-leiding. Onze groepsbegeleidster is ook één van onze vertrouwenspersonen.

Bestuur Stichting Scouting Nanne Zwiep

- Carol Esmeijer Voorzitter
- Harmen ten Kate - Busschers Secretaris
- Arjan ter Haar Penningmeester
- Arno Schulenberg Bestuurslid
- Marcel Dijkstra Bestuurslid
- Sander Milius Bestuurslid
- Johnny Mouthaan Bestuurslid

De Stichting Scouting Nanne Zwiep is in de eerste plaats eigenaar van het clubgebouw en het terrein waarop het clubgebouw staat. Verder is de stichting eigenaar van de inboedel van het clubgebouw en van alle (grote) materialen, die niet aan de vereniging of een onderdeel daarvan behoren.

Ouderteam

- Diverse personen

Tot oktober 2005 had onze groep een oudercommissie. In de groepsraad van 11 januari 2005 is besloten de oudercommissie op te heffen en in plaats daarvan een team samen te stellen van enthousiaste ouders, die op verschillende manieren een steentje willen bijdragen binnen onze groep.

Voor aanmelding voor dit team kun je terecht bij Bep Dijkstra (algemeen contactadres).