Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 155

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 162

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 169

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 176

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 192

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 208

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 225
Geschiedenis Scouting Nanne Zwiep – Scouting Nanne Zwiep

Geschiedenis Scouting Nanne Zwiep

Op deze plek vind je een heleboel informatie over de geschiedenis van onze groep. Je leest hier hoe onze groep is ontstaan, hoe deze zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, waar we ons spel hebben gespeeld en wat voor activiteiten we hebben gedaan. En je vindt er natuurlijk veel foto’s, soms van bijna 75 jaar geleden. Wil je juist meer weten over de geschiedenis van Scouting in het algemeen, klik dan hier.

Onze groep bestaat sinds 1945, dus in 2020 al 75 jaar. Dat is een hele lange geschiedenis. In het eerste hoofdstuk vind je daarom in het kort een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen: ‘Onze geschiedenis in vogelvlucht’. Vind je het interessant en wil je er meer over weten, kijk dan verder in het volgende hoofdstuk: ‘De geschiedenis van jaar tot jaar’. Wil je juist meer weten over dominee Nanne Zwiep, klik dan hier.
[spacer]

Klik hieronder om snel naar een hoofdstuk of tijdvak te gaan:

[row_in][span4]

I Onze geschiedenis in vogelvlucht
II De geschiedenis van jaar tot jaar

[/span4][span4]

[spacer]

De jaren ’40
De jaren ’50
De jaren ’60
De jaren ’70
De jaren ’80
De jaren ’90
De 21e eeuw

[/span4][span4]
De -voor zover bekend- oudste groepsvlag van onze groep. In ieder geval al in gebruik in 1948.
[/span4][/row_in]
[spacer]

De achtergrond van deze pagina
Tot 2005 was er over de jaren vóór 1980 weinig of soms zelfs helemaal geen informatie bekend in de groep. Dat wisselt bovendien per periode. Er is hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, vooral omdat het al erg lang geleden is. En omdat de juiste personen niet bekend waren. Maar juist daarom is het zo belangrijk nu de geschiedenis van pakweg de eerste 25 jaren van ons bestaan vast te leggen. Omdat er op dit moment namelijk nog iets te achterhalen valt. Als we nog iets langer wachten, blijft de geschiedenis misschien voor altijd een raadsel. Daarom ligt de nadruk van deze geschiedenispagina nu vooral op de jaren 1945 – 1970. Bijna alles wat over die tijd bekend is, staat op deze pagina. Dat dat in de afgelopen jaren al behoorlijk is uitgebreid, kun je hieronder lezen. Inmiddels is vooral over de jaren ’70 nauwelijks informatie beschikbaar. Dat blijft nog een onbekende periode. Veel meer dan hieronder is vermeld, is er ook niet. De jaren ’80 zijn interessant vanwege de enorme ontwikkeling die onze groep in die tijd heeft doorgemaakt, vooral tussen 1986 en 1990. Vanaf 1990 is meer dan voldoende informatie beschikbaar, zodat die op een later moment nog kan worden verwerkt.

Inmiddels hebben we gemerkt dat je bij het ontrafelen van de geschiedenis wel erg vaak van het toeval afhankelijk bent. Maar gelukkig heeft dat toeval ook veel informatie opgeleverd. Waarom dat zo is, wordt wel duidelijk als je verder leest. Wij hopen dat deze website eraan bijdraagt dat de geschiedenis van onze groep wordt vastgelegd en dat deze steeds nauwkeuriger en toegankelijker wordt. In ieder geval is deze pagina wat ons betreft nog lang niet ‘af’!!

Heb je informatie over de geschiedenis van onze groep die nog niet op deze pagina staat vermeld, neem dan contact op met Marcel Dijkstra van het webteam. Ook foto- of ander materiaal is van harte welkom!

Het kan zijn dat de informatie op deze pagina niet altijd in een logische volgorde staat. Dat heeft er vooral mee te maken dat de tekst stukje bij beetje is verzameld en opgeschreven. Er wordt aan gewerkt om de pagina meer te ordenen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2018. Klik hier voor de bronnen van de informatie.
[page_block hash_id=’geschiedenisvogelvlucht’]

Schuif met je muis over de foto’s en plaatjes en er verschijnt extra informatie.
Meestal kun je een grotere foto openen door op de foto te klikken.

 

I Onze geschiedenis in vogelvlucht
In tegenstelling tot de Scoutingbeweging is van onze groep hoogstwaarschijnlijk een exacte oprichtingsdatum bekend, al is daar nog geen oorspronkelijke schriftelijke vermelding van gevonden. Wel wordt de oprichtingsdatum vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw enkele malen in het archief genoemd. De eerste schriftelijke vermelding is van 1 oktober 1945.

De Nanne Zwiep Groep is op 1 mei 1945 opgericht als groep 18 van de afdeling Enschede van het district Twente Zuid van De Nederlandsche Padvinders (N.P.V.). De groep was destijds ingeschreven als kerkgroep (vrijzinnig), van Nederlands Hervormde signatuur. De oprichtingsdatum is precies een maand na de bevrijding van Enschede op Eerste Paasdag, 1 april 1945. In de Tweede Wereldoorlog was de padvinderij door de bezetter verboden.

De welpen van onze groep op Erve Derkink in de zomer van 1946. De foto's van deze activiteit zijn de oudste van onze groep.Over de achtergronden van het ontstaan van onze groep was tot begin mei 2005 niets bekend. Door toeval is er op 9 mei 2005 contact gelegd met Dirk Nijland, één van de personen die bij de oprichting van onze groep betrokken is geweest. Uit zijn verhaal blijkt dat onze groep spontaan is ontstaan in de eerste weken na de bevrijding. In die periode werd in Enschede de ene na de andere padvindersgroep opgericht. Het succes van de padvinderij was ook door een aantal jongeren van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale (VCJC) uit Enschede opgemerkt.
De VCJC was een christelijke jeugd- en jongerenvereniging die, net als bijvoorbeeld de padvinderij en andere verenigingen, in de oorlogsjaren verboden was. Toch werden er ondergronds nog activiteiten gehouden. Interessant is dat in de jaren voor de oorlog ook Jan Zwiep, de zoon van Nanne Zwiep, mee heeft gedaan aan activiteiten van de VCJC.

Onze verkenners op kamp in Dwingeloo in augustus 1948Het leek de jongeren een goed idee ook een vrijzinnige padvindersgroep te beginnen. Daarover werd door een zes- of zevental leden een stemming gehouden. Op één na waren alle stemmen voor. Die stemming heeft waarschijnlijk plaatsgevonden op 1 mei 1945, waarmee de oprichting van onze groep een feit was.
De personen die aan de stemming hebben deelgenomen zijn Dirk Nijland, Gerrit ten Thije, nogmaals een Gerrit ten Thije, Han Sijgers, Karel Fresen en Wijnand Prins. Of er inderdaad een zevende persoon bij betrokken is geweest is niet bekend. Bijzonder is dat al deze personen ten tijde van de oprichting 16 of 17 jaar oud waren. Het zijn dus ook de eerste verkenners van onze groep geweest!

De eerste groepsleider was de heer J.H. van Strik. Hij heeft niet of slechts kort zelf voor de groep gestaan. De heer Van Strik werd in de groep met oubaas aangesproken.
De eerste hopman van onze groep was Herman Vrieler. Hij was de enige leider die net als de oprichters afkomstig was van de VCJC. Vrieler werd door het aanvaarden van een functie elders al na een aantal maanden werd opgevolgd door de heer G.B. Hofman. In 1947 werd deze opgevolgd door hopman M.G. (Martin) Rijbroek. Zowel Hofman als Rijbroek zijn als vaandrig onder hun voorganger begonnen.

Onze tweede groepsvlag, die waarschijnlijk in de jaren '60 in gebruik is genomenDe groep hield in die eerste jaren de opkomsten in het nog bestaande verenigingslokaal achter de Oosterkerk aan de Oostburgweg. Voor de buitenactiviteiten werd veelal de omgeving van het nabijgelegen Hoge Boekel opgezocht.

De oudst bekende schriftelijke vermelding van onze groep dateerde tot voor kort uit december 1960. Uit dat jaar stamt de oprichtingsakte van onze groepsstichting. Dat was jarenlang het oudste document in ons archief. Op 2 oktober 2004 zijn tijdens een welpenkampje op de Voshaar – alweer bij toeval – een aantal interessante ontdekkingen gedaan in enkele oude bladen.

De eerste ontdekking is gedaan in ‘De Wekker’ van september 1946 (eerste jaargang, nummer 4), het districtsmaandblad van de N.P.V. voor welpen, verkenners en voortrekkers van het op 7 februari 1946 opgerichte district Twente-Oost. Daarin staat onze groep als volgt vermeld in de eerste naoorlogse adressenlijst van dat district:
Groepsno.: 18, Groepsnaam: Nanne Zwiep, Kleur halsdoek: paars, Groeps-Verkennersleider: G.B. Hofman, Faberstraat 14, Welpenleid(st)er: Mej. G.A. Heringa, Kortenaerstraat 46.
Er was op dat moment geen voortrekkersgroep. Opvallend is dat onze groep in die tijd een paars halsdoek heeft gedragen, iets wat al lang niet meer bekend was binnen de groep.

Dat onze groep inderdaad de paarse das heeft gedragen wordt onder meer bevestigd door de paarse ruit op onze oude groepsvlag uit de N.P.V.-tijd, waarvan je bovenaan deze pagina een foto ziet. Dergelijke vaandels werden in de jaren voor en na de oorlog door de N.P.V.-groepen gevoerd. De kleur van de das vormde de basis voor de ruit in het midden van de vaandels uit die tijd. De paarse ruit op de oude groepsvlag is de enige tastbare herinnering aan de kleur van onze groepsdas in die tijd. Verschillende personen, waaronder Dirk Nijland en Herman en Willy van Essen, hebben bevestigd dat onze groep een paarse das droeg. Zij kunnen echter niet verklaren waarom voor deze kleur gekozen is.

De paarse groepsdasDe paarse groepsdas. Het is niet bekend of de kleur hierboven de juiste kleur paars is, maar de kleur zou als volgt omschreven kunnen worden: ‘Een echte paarse das, eerder iets aan de donkere kant, maar toch fel van kleur.’

Na enkele korte vermeldingen, meestal van leden die een petster of een bepaald insigne hadden gehaald, staat in ‘De Wekker’ van juni 1947 (tweede jaargang, nummer 11) een verslag van een ouderavond. Deze werd gehouden in samenwerking met het ‘Welvi’-vendel, een naam die ook in de jaren ’60 regelmatig in onze archiefstukken opduikt. Een vendel is een groep padvindsters. Daaruit kan worden opgemaakt dat onze groep een jarenlange samenwerkingsband heeft gehad met dat vendel, iets wat door andere bronnen ook bevestigd wordt. Er schijnen ook bijeenkomsten in of bij de Vredeskerk te zijn gehouden. Of zou daarmee het verenigingslokaal achter de Oosterkerk worden bedoeld?

Ook na deze ontdekkingen was er over de periode van 1947 tot 1960 geen enkele vermelding over onze groep bekend. Tot in november 2004 plotseling bleek dat er over de jaren 1945 – 1970 diverse stukken over onze groep in het oude districtsarchief van de N.P.V. te vinden zijn. Daaronder de oudst bekende inschrijving van onze groep bij het Nationaal Hoofdkwartier van 1 oktober 1945 en ook de jaarlijkse inschrijvingen tot 1970. Inmiddels zijn kopieën van deze authentieke informatie voor onze groep beschikbaar.

Uit het inschrijvingsformulier van 1 oktober 1945 blijkt dat onze groep op dat moment 25 welpen, 20 verkenners en 7 leiders heeft. Op basis van dat formulier wordt onze groep op 23 oktober 1945 met het nummer 7018 ‘opnieuw’ (?) ingeschreven bij het Nationaal Hoofdkwartier.
Van 1947 tot en met 1950 heeft onze groep ook voortrekkers. In 1950 zijn er in Enschede nog maar twee groepen met voortrekkers, de Nanne Zwiep en de VLG. In 1951 is er voor het eerst sprake van een ‘afdelings-voortrekkersstam (in voorbereiding)’. Het lijkt er daarom op dat onze voortrekkers in die stam van de N.P.V.-afdeling Enschede zijn opgegaan. Dit is door Herman van Essen bevestigd. Vanaf 1954 staat deze stam bekend als de Tenzing-stam (ook wel fout geschreven als Tensing-stam).

Rond 1950 hoort onze groep bij de drie grootste groepen van Enschede. Het ledental schommelt dan tussen circa 50 en 60. De inschrijving van 1951 vermeldt dat onze groep een X-groep (kerkgroep) is geweest. Een aantekening daarover is niet gekopieerd. Een jaar later staat onze groep voor het eerst vermeld als ‘open’ groep, iets wat tot op dit moment niet veranderd is.
Is in 1968 het ledental langzamerhand gedaald tot net onder de 40, in 1969 stijgt het ledental plotseling weer tot 76. Waarschijnlijk is deze stijging te danken aan het betrekken van het eerste eigen clubgebouw. Ook zijn er dat jaar voor het eerst twee welpenhordes. In 1970 staan er nog twee welpenhordes op de inschrijving. Vanaf dat jaar stopt de informatie, waardoor het niet bekend is tot wanneer er twee hordes hebben bestaan. In ieder geval was er in het najaar van 1978 nog maar 1 horde binnen de groep.

Wandbord oude clubgebouwOp zaterdag 31 mei 1969 heeft onze groep haar eerste eigen clubgebouw betrokken (zie afbeelding). Dit houten clubgebouw ‘De Vlam’ stond bij de Buurserstraat (later Hazelaarstraat), precies op de plek waar nu de Zuiderval en de A35 elkaar kruisen. Het gebouw lag achter de grote bergingsvijver bij het Boswinkel en het speelveld grensde aan een bos, waarvan nu nog een klein stukje over is achter het afvalbrengpunt Zuid. Tot dat moment draaide de groep op de zolder van een schuur achter het huis van hopman De Bree aan de Brinkstraat en in een fabriekskantine. Bij de officiële opening waren ook de echtgenote en dochter van dominee Nanne Zwiep aanwezig.

Uit een krantenartikel over de opening blijkt dat het clubgebouw op dat moment al te klein was voor de groep, waardoor er met wachtlijsten gewerkt werd. Verder blijkt uit de foto bij het krantenartikel dat in die tijd de Schots-geruite das werd gedragen, waarvan nu nog een exemplaar in de leiderskamer hangt. Het is niet bekend in welk jaar en waarom die das de oorspronkelijk paarse das heeft vervangen. Het meest waarschijnlijk is dat de Schots-geruite das is ingevoerd omstreeks de opening van het nieuwe clubgebouw, dus rond 1969. Willy van Essen (Akela in de jaren ’50 en ’60) heeft geopperd dat dit waarschijnlijk is gedaan vanwege de slechte kwaliteit van de oude dassen. Deze verkleurden erg snel en werden daardoor in het algemeen lelijk gevonden. Misschien is de opening van een nieuw gebouw de aanleiding geweest om daar verandering in te brengen. In ieder geval bevestigen foto’s dat tot in de jaren ’60 de paarse das werd gedragen.

Het exacte patroon van de tartan (= Schots-geruite das) die onze groep heeft gedragenOp de afbeelding hiernaast zie je het exacte patroon van de tartan (= Schots-geruite das) die onze groep heeft gedragen. De ruit lijkt symmetrisch, maar is het niet! Zie jij de verschillen?

Deze tartan is een variant van de Royal Stewart Royal Family Tartan (WR1370). Dat is de bekendste van alle Schotse tartans. De Royal Stewart is de tartan van het Royal House of Stewart en de persoonlijke tartan van de Britse koningin.

In 1970 wordt het 25-jarig jubileum van de groep gevierd. Helaas bleek al snel daarna dat wij niet lang van de ‘definitieve’ locatie aan de Hazelaarstraat gebruik konden maken. Al rond 1977 verschenen er plannen over de nieuwe autosnelweg Rijksweg 35, die nu als A35 de Enschedese zuidwijken doorsnijdt. Vanaf de eerste plannen stond de as van de rijbaan door het midden van ons gebouw getekend. Uit de jaren ’70 is niet veel meer informatie over de groep bekend dan hier staat beschreven.
[page_block hash_id=’groepsdas’]
De roodblauwe das, onze huidige groepsdasOp een foto van 20 november 1978 wordt de Schots geruite das nog gedragen. Waarschijnlijk wordt deze das ergens in de eerste helft van 1979 vervangen door de huidige rood-blauwe das. Het was lange tijd niet bekend waarom destijds voor de huidige rood-blauwe das is gekozen. Misschien omdat hierin twee belangrijke kleuren van de Schots-geruite das terug te vinden zijn? Of hebben die kleuren een betekenis? Sinds eind 2006 weten we eindelijk (weer) hoe het zit!

Het verhaal van de rood-blauwe das
Aan het eind van de jaren ’70 was de voorraad van onze Schots geruite groepsdassen op. Dat leverde een probleem op. Want de stof van onze geruite groepsdas was alleen in Schotland verkrijgbaar, zodat het aanvullen van de voorraad erg duur zou worden. Daarom werd besloten dat er een nieuwe groepsdas moest komen. Die moest natuurlijk zoveel mogelijk lijken op de bestaande das. Er werd contact opgenomen met de ScoutShop, omdat die ook toen al Schots geruite dassen leverde. Er werd gekeken en vergeleken en uiteindelijk werd er gelukkig een das gevonden die veel op onze groepsdas leek. Daarvan werd een partij besteld. Maar na een tijdje kwam er een bericht van de ScoutShop: de bestelde das was uit de collectie gehaald en werd niet meer geleverd… Er moest dus snel een andere oplossing worden gevonden. En dat werd een hele praktische! Voor het vergelijken van een paar kleuren van onze das met de dassencollectie van de ScoutShop was een kleurmonster opgestuurd. Daaraan zaten twee kleurstalen: een lapje rode stof en een lapje blauwe stof. Omdat van de bestelling alleen de kleurstalen waren overgebleven, werd besloten die twee kleuren te gebruiken voor de nieuwe das. En zo kreeg onze groepsdas de kleuren rood en blauw!

Het vaandel van Scouting Nanne ZwiepIn 1980 wordt het 35-jarig bestaan van de groep met speciale toestemming van de gemeente groots gevierd in het wijkgebouw de Wesseler. De festiviteiten duren de hele dag. Tijdens de festiviteiten wordt de nieuwe groepsvlag symbolisch gepresenteerd. Deze zal de oude N.P.V. vlag gaan vervangen. In december van dat jaar wordt de vlag officieel in gebruik genomen. Deze groepsvlag wordt op dit moment nog steeds gebruikt bij officiële gelegenheden, zoals installaties.

Onze groepsvlag. Deze vlag wordt na ruim 25 jaar nog steeds als installatievlag gebruikt. Rond 1990 is het logo van de bevers (Lange Doener) aan de vlag toegevoegd. De vlam vind je terug in ons logo.

In 1982 beginnen na een open dag de eerste meisjes bij de welpen. Ze werden nog even kabouters genoemd, maar al na enkele weken was er sprake van een gemengde welpengroep. Het gemengd draaien heeft zich enkele jaren later uitgebreid naar de verkenners en uiteindelijk (vanaf 1987) naar de hele groep. Ondanks het gemengde draaien volgen er enkele zware jaren. Het ledental zakt halverwege de jaren ’80 naar ongeveer 30 kinderen. Een daling van het ledental is in die periode trouwens een algemeen beeld binnen Scouting Nederland.

Het 40-jarig jubileum van de groep wordt gevierd met 2 activiteiten. De welpen gaan een dag naar Avonturenpark Hellendoorn. De verkenners doen mee aan het internationale kamp Action ’85. Onze verkenners vertegenwoordigen Nederland. Het kamp met zo’n 250 deelnemers wordt gehouden op Scoutcentrum Rotterdam in Cappele aan de IJssel.

Medio jaren ’80 wordt door de gemeente de huur van ons terrein opgezegd en wordt bekend dat wij binnen enkele jaren moeten vertrekken. Het clubgebouw zelf is eigendom van de groep en van hout, maar verplaatsing is niet mogelijk. Dat betekent dat er moet worden uitgegaan van nieuwbouw. Omdat dat te duur is, wordt er in samenwerking met de gemeente uitgekeken naar een geschikt vervangend gebouw. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Verschillende aanbiedingen worden afgeslagen omdat deze volgens ons niet geschikt zijn voor het Scoutingspel. Het gaat dan vaak om gebouwen die midden tussen de bebouwing zijn gelegen.

In 1986 wordt duidelijk dat wij mee kunnen doen in het project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’, waardoor de financiële kant van een verhuizing er opeens een stuk beter uitziet. We moeten dan wel verhuizen naar de nieuwbouwwijk Helmerhoek, waar dan nog geen enkele jeugdvereniging gevestigd is. Ook krijgen we ondersteuning van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en de stichting Kinderpostzegels. Uiteindelijk doen ook de gemeente en de provincie mee in het project. Tijdens een speurtocht van de welpen wordt bij toeval de huidige locatie ‘ontdekt’, toen nog een stukje weiland waar enkele koeien graasden. De gemeente besluit medewerking te verlenen aan ons voorstel het gebouw op die plek te realiseren.

In 1987 gebeurt er erg veel in onze groep. Draaiden er tot dat moment alleen welpen en verkenners, in september gaan de bevers van start en gaan onze rowans & sherpa’s samen met de rowans van de Anthony Fokker Groep uit Schöppingen. Dit is het echte begin van onze rowans & sherpa’s, die tot dat moment als seniorverkenners draaiden. Ook komen die maand de 6 welpen van de VLG-dependance op de Helmerhoek definitief bij onze groep, vooruitlopend op de verhuizing naar die wijk. De daswisseling van die welpen en de rowans uit Schöppingen vindt nog dezelfde maand plaats.

Eerste steen, op 16 januari 1988 ingemetseld in de hal van ons gebouw door Nel ZwiepOp 16 november 1987 start de bouw van ons clubgebouw aan de Usselermarkeweg (vanaf 1993 Rondemaatweg). Dit is ook het startschot voor het landelijke project ‘Jongeren bouwen voor jongeren’, waarvoor wethouder Van Doorneveld op 19 november zelf de modder trotseerde om de eerste stenen op de fundering te metselen. Bij deze steenlegging zijn alleen de ‘hoge heren’ van gemeente, provincie, ministerie van WVC en ook de kaderleden van onze groep aanwezig.
Nel Zwiep, de dochter van Nanne Zwiep, legt op 16 januari 1988 symbolisch de eerste steen (zie afbeelding). Bij die gelegenheid zijn alle leden van de groep aanwezig. Bij het inmetselen van de steen in de hal van ons gebouw wordt Nel Zwiep geholpen door haar kleinzoon Nanne.

In juni 1988 wordt ons nieuwe clubgebouw in gebruik genomen. Het oude houten gebouw wordt in één weekend door de leden gesloopt. Alle materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden voorlopig opgeslagen bij de boerderij Geessink Broak, waar op dat moment de Milieudienst nog een vestiging heeft. In een jaar tijd worden door de inzet van oudere leden, leiding, bestuursleden en ouders de plafonds, binnenwanden en de hele verdere inrichting afgebouwd, waarbij veel materiaal van het oude gebouw hergebruikt wordt. Het ledental van de groep stijgt inmiddels behoorlijk. In augustus 1988 gaat de stam van start.

Op 22 april 1989 wordt het nieuwe clubgebouw officieel geopend. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Van Doorneveld. De wethouder steekt persoonlijk een vuurtje (en per ongeluk bijna zichzelf) aan, waarna het doek van het naambord ‘Survival’ valt. Een toepasselijke naam, gezien de moeilijke jaren die dan inmiddels achter ons liggen. Het ledental blijft stijgen en overschrijdt in 1990 voor het eerst de 100. In 1991 is het aantal gestegen tot ruim 140. In de jaren daarna stabiliseert het op zo’n 110 tot 130 leden. Op 9 maart 1991 gaat de tweede welpenhorde (de ochtendhorde) van start. Beide hordes hebben op die datum zo’n 30 kinderen. De bevers krijgen dan hun eigen plekje in de nieuwe beverhoek. Vanaf het moment dat de tweede welpenhorde van start gaat, krijgen beide hordes een eigen naam. De bestaande horde wordt de Sionie Horde en de nieuwe ochtendhorde wordt de Waingoenga Horde.

Al snel wordt de opslagruimte binnen te krap. Besloten wordt het gebouw uit te breiden met een berging. De bouwvergunningprocedure zorgt voor veel vertraging, maar uiteindelijk wordt de berging in 1994 gerealiseerd.

Jubileumbadge 50 jaar Scouting Nanne ZwiepIn 1995 wordt het 50-jarig jubileum van de groep groots gevierd met diverse activiteiten rond ons clubgebouw en een receptie voor genodigden. Voor de ouderen is er later nog een gezellige klootschietavond gehouden.

Een jaar later koopt de stichting het terrein onder en rond ons clubgebouw van de gemeente Enschede. Een grote maar door de slechte ervaringen met gehuurde grond in de geschiedenis van onze groep, erg gewenste investering. De groep beschikt nu over een eigen terrein van ongeveer 2000 m².

In de jaren ’90 blijft het ledental met enkele schommelingen stabiel, ondanks dat de Helmerhoek inmiddels geen nieuwbouwwijk meer is. Na de eeuwwisseling is er weer een lichte stijging waar te nemen, waardoor de groep in 2004/2005 (voorlopig) het grootste ledenaantal uit haar bestaan heeft. Ook aan leiding heeft de groep geen gebrek.

Begin maart 2004 gaat de eerste website van onze groep van start. In het begin alleen nog met speltakpagina’s van de Rowans & Sherpa’s. Het webteam wordt eind maart van dat jaar opgericht. De domeinnaam www.nannezwiep.nl wordt op 25 maart 2004 geregistreerd. Vanaf september 2004 wordt druk gewerkt aan de opzet van de website voor de hele groep. Deze gaat op 14 januari 2005 officieel van start.

Naambandje opening website - 14 januari 2005Het schrijven en online gaan van de website heeft als neveneffect dat er in korte tijd erg veel nieuwe informatie over de historie van onze groep bekend wordt.

Een ander effect is opnieuw een behoorlijke toename van het aantal leden. In mei 2008 overschrijdt het aantal geregistreerde leden voor het eerst in het bestaan van de groep de 150.

In december 2007 wint de groep de Vrijwilligersprijs van de gemeente Enschede, waaraan een geldbedrag van € 1.500 is verbonden. Een groot compliment voor alle vrijwilligers die zich voor onze groep inzetten!

Vanaf de zomer van 2007 en in 2008 wordt hard gewerkt aan de uitbreiding en verbouwing van het clubgebouw. Er wordt een inpandige noodtrap geplaatst, zodat de veel gebruikte stamzolder nu over een prima vluchtweg beschikt. Bovendien wordt de keuken/leiderskamer uitgebreid, waardoor de oppervlakte van deze ruimte verdubbeld. Een al lang bestaande wens, omdat de oude keuken inmiddels veel te klein was geworden voor onze vrijwilligers. Ook ontstaat er op de bovenverdieping extra bergruimte, waardoor materialen van de groepszolders naar die bergruimte kunnen worden verplaatst. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de keuken zelf te moderniseren, evenals het keukenblok op de stamzolder.

In de aanloop naar het 75-jarig jubileum in 2020 stijgt het ledental opnieuw. Vanaf 2015 ligt het stabiel op zo’n 160 leden. In 2019 stijgt het voor het eerst boven de 170 leden.
[page_block hash_id=’geschiedenisjaartotjaar’][page_block hash_id=’jaren40′]

 

II De geschiedenis van jaar tot jaar

1 mei 1945
Het inschrijfformulier uit 1945Oprichting van de Nanne Zwiep Groep als groep XVIII van de afdeling Enschede van het district Twente Zuid van De Nederlandse Padvinders (N.P.V.). Inmiddels is ook de (waarschijnlijk) eerste inschrijving van onze groep bij het Nationaal Hoofdkwartier ontdekt. Deze is gedateerd op 1 oktober 1945. Het Nationaal Hoofdkwartier heeft de inschrijving verwerkt op 23 oktober 1945, waarbij onze groep is ingeschreven onder nummer 7018. De signatuur is ‘kerkgroep, vrijzinnig’. De groep telt dan al 52 leden: 20 welpen, 25 verkenners en 7 leiders.
Groepsleider is de heer J.H. van Strik, wonende aan de Van Kolstraat 12 in Enschede. Dit betekent dat Van Strik in 1945 bijna recht tegenover de pastorie en woning van Nanne Zwiep woonde!

De namen van de eerste patrouilles waren de Kraaien en de Uilen. Al snel kwam er een derde patrouille bij: de Spechten. Deze werd gevolgd door een vierde patrouille, waarvan de naam inmiddels is teruggevonden in De Wekker: de Koekoeken. Gerrit ten Thije sr en Han Sijgers waren de eerste pl en apl van de Kraaien. Karel Fresen was de eerst pl van de Uilen. Nog in 1945 wordt Han Sijgers de eerste pl van de Spechten, Dirk Nijland volgt hem dan op als apl van de Uilen.

De welpen komen in de eerste jaren na de oprichting bijeen op de zolder van een dakdekkersbedrijf aan de Schreursweg, gezien vanaf de Schouwinkstraat net links voor het sportpark. De verkenners maken waarschijnlijk al vanaf 1945 gebruik van het verenigingslokaal achter de Oosterkerk. Voor zover bekend blijven de verkenners dit lokaal gebruiken tot het eind van de jaren ’50. Vanaf 1947 tot medio jaren ’50 samen met de welpen. In de tweede helft van de jaren ’50 verhuizen de welpen nog eens naar de kantine van Menko op de hoek Roomweg/Voortsweg. Vanaf eind jaren ’50 verhuizen de welpen en de verkenners naar de schuur van hopman De Bree aan de Brinkstraat.

1946
Een oude 1e ster kaart van onze groep van Herman van Essen, voor het eerst afgetekend op 27 oktober 1945.Op 7 februari 1946 wordt het district Twente-Oost van de N.P.V. opgericht. Naast de afdeling Enschede horen tot dit district ook de afdelingen Oldenzaal, Haaksbergen, Losser en Ootmarsum. De afdeling Enschede telt op dat moment 19 groepen, waaronder 1 in Glanerbrug, en 1129 leden. Onze groep telt op 8 mei 1946 58 leden: 20 welpen, 32 verkenners en 6 leiders.

Van 10 tot 17 augustus 1946 wordt het eerste zomerkamp van onze groep gehouden bij de Kampbrug over de Dinkel bij Beuningen (Denekamp). Van Strik, Hofman en Rijbroek zijn daarbij aanwezig. Dirk Nijland wordt tijdens dat kamp pl.

De achterzijde van de 1e ster kaart, ondertekend door onze eerste Akela Ter Beek.Op zaterdag 28 september 1946 organiseerde de Jan Pietersz. Coengroep een Wandel-Prestatietocht voor de Enschedese groepen. Het was die dag prachtig weer. Rond half 3 startten de troepen met een marswedstrijd in troepverband. Via onder andere de Weth. Nijhuisstraat en de Helmerstraat liepen de troepen naar de Usselerschool. Daarna ging het verder in pa  trouilleverband. Er stonden onderdelen op het programma als hoogte en afstand schatten, richting bepalen, EHBO, een woord vormen van bloemen en bladeren, morse ontcijferen en kampuitrusting. Na afloop was er thee met brood, werd er gezongen en werden er sketches uitgevoerd. De dag werd afgesloten met het Wilhelmus. Voor de mars haalde onze troep de zesde plaats (van de acht), met 43,5 punten. De winnaar had 48,5 punten. Voor de prestatietocht behaalden onze patrouilles de 1e (spechten), 2e (kraaien), 17e (uilen) en 19e plaats (koekoeken). Geen slechte prestatie, bij 26 deelnemende patrouilles!

Volgens een adressenlijst in het districtsblad ‘De Wekker’ van september 1946 had onze groep destijds welpen en verkenners. De kleur van het halsdoek was paars.

Uit de zomer van dit jaar dateren ook de oudste foto’s van onze groep. Die zijn gemaakt tijdens een welpenopkomst op Erve Derkink.

1947
Uit een vermelding in ‘De Wekker’, nummer 11 van juni 1947, blijkt dat onze groep al nauw samenwerkte met het Welvi-vendel, een padvindstersgroep. Deze naam duikt ook in de jaren ’60 nog regelmatig in ons archief op. Volgens Dirk Nijland heeft het Welvi-vendel dezelfde vrijzinnig-christelijke oorsprong als de Nanne Zwiep-groep. Daardoor werd er regelmatig samengewerkt.

Bij de hierboven genoemde vermelding in De Wekker gaat het om het verslag van een ouderavond. Omdat het het oudste bericht is over een activiteit van onze groep, wordt de tekst hieronder letterlijk weergegeven.

Groepsnieuws Groep 18 “Nanne Zwiep”
Onze Ouderavond werd gehouden in het gebouw der N.S.V. in samenwerking met het “Welvi”-vendel. Toen om 8 uur de Hopman zei: “Troep staat”, was de zaal goed gevuld en werd de vlag gehesen onder de tonen van het generaal saluut der Marsband. Na het lezen der wet hield de Heer Sijgers, voorzitter der Oudercommissie zijn openingsrede en verwelkomde de aanwezigen en wel speciaal de genodigden, onder wie onze nieuwe groepsgeestelijke Ds. Kater, onze DC A.E. v. Voorthuisen en onze oud-hopman Vrieler. Hierna volgde m
uziek, zang en volksdans, maar de kroon spande toch wel het toneelstukje “Het Kamp”, van de Verkenners, waarin de boerin, de burgemeester, Sluiters en Assink hun rol goed vertolkten. Na de pauze was er een geimproviseerd kampvuur in de zaal, waar alle ouders, genodigden, padvindsters en padvinders zich om heen schaarden en waar enige goed geslaagde recreaties werden gegeven. Het was jammer, dat dit kampvuur eigenlijk te kort duurde, daar het anders voor de kleintjes te laat werd. Na het zingen van het Wilhelmus keerden allen voldaan huiswaarts. De Nanne Zwiep-groep kan op een zeer geslaagde avond terugzien.
p.l. D. NIJLAND.

Er is in 1947 voor het eerst sprake van voortrekkers (nu: stamleden). Tot en met 1950 staan de voortrekkers op de inschrijvingsformulieren vermeld. In oktober van dat laatste jaar zijn er in Enschede zelfs maar twee groepen met voortrekkers, waaronder de Nanne Zwiep.

In De Wekker van september 1947 staat ook een opmerkelijk bericht over onze groep. Het gaat over de installatie van een groepsgeestelijke. Blijkbaar ook in die tijd een niet alledaagse gebeurtenis, aangezien het bericht vermeldt dat het zelfs de eerste keer is dat er in ons gewest een ‘Troepgeestelijke’ werd geïnstalleerd. Het bericht is geschreven door patrouilleleider B. Adolfs.

De installatie van Ds. Kater.
Op Zondag 6 Juli 1947 werd Ds. Kater officiëel geïnstalleerd als Troepgeestelijke van de “Nanne Zwiepgroep” en het “Welvivendel”. Deze dag, die een mijlpaal in het bestaan onzer groep is, werd begonnen met een kerkdienst in de Lasonderkerk, die door Ds. Kater werd geleid. Na deze dienst werd er verzameld voor ’t Rijksmuseum vanwaar we gezamenlijk naar erve “Het Kotten” marcheerden, waar de installatie zou plaatsvinden. Nadat we ons in carré hadden opgesteld kwamen D.C. van Voorthuisen, oubaas van Strik en Ds. Kater aangewandeld. Eerst werd er door de D.C. enige woorden gesproken. Hij vond het fijn, dat we hem hadden gevraagd om onze nieuwe Troepgeestelijke te installeren. Dit was volgens D.C. van Voorthuisen de eerste keer, dat er in ons gewest een Troepgeestelijke werd geïnstalleerd en tevens de eerste keer, dat hij een Domine installeerde. Daarna sprak oubaas v. Strik de Troepgeestelijke toe, waarna de D.C. Ds. Kater installeerde. Met de hand op de vlaggestok zei hij de D.C. de padvindersbelofte na. Na de installatie sprak de Troepgeestelijke ons nog toe en haalde enige oude jeugdherinneringen op, waarna “Hoort, zegt het voort” werd gezongen. Onze nieuwe Troepgeestelijke werd door allen gefeliciteerd en zo eindigde dan deze morgen, die wij niet zo gauw zullen vergeten.
p.l. B. Adolfs

Het 'clubhuis' van de Livingstone Groep: de zolder onder het rode pannendakOok in de jaren ’50 en ’60 beschikt onze groep nog over een groepsgeestelijke: ds. Appel. Waarschijnlijk is hij de opvolger van ds. Kater. Of er na ds. Appel nog een opvolger is geweest, is niet bekend. Ook is niet bekend tot welk jaar er nog sprake was van een groepsgeestelijke.

Het zomerkamp van augustus 1947 wordt gehouden in Markelo, niet ver van het toen nog in gebruik zijnde station.

De enige bekende foto van de Livingstone groep, gemaakt in 1946. Jan Dijkstra is de tweede jongen linksonder de wolvenkop.Waarschijnlijk vanaf 1947 maken ook de welpen gebruik van het verenigingslokaal achter de Oosterkerk, waar de verkenners hun opkomsten al hielden. De groep zit dan een aantal jaren op één locatie, al laat die qua ruimte te wensen over.

Verder wordt in 1947 (of begin 1948) groep 12 van de N.P.V., de Livingstone-groep, opgeheven en bij de Nanne Zwiep-groep gevoegd. Ook de Livingstone-groep was opgericht in april of mei 1945 en heeft dan niet veel meer dan twee jaar bestaan. De Livingstone-groep droeg een halsdoek in de kleuren donkergroen met een rode rode rand. Het ‘clubhuis’ van de groep was een zolder van een schuur aan de Lipperkerkstraat, achter nummer 40. Net als onze groep in die tijd trok de Livingstone-groep er vaak op uit naar de omgeving van het Hoge Boekel. Jan Dijkstra, secretaris van onze stichting, is in de jaren 1945 en 1946 verkenner geweest bij de Livingstone-groep.

1948
Groepsfoto 1948 - klik op de foto voor een vergroting!In het voorjaar van 1948 neemt Hopman Hofman afscheid omdat hij naar Winterswijk vertrekt. Ter gelegenheid van dat afscheid wordt een groepsfoto gemaakt door de toen bekende fotograaf Brusse sr.. De foto is gemaakt aan de Slaghekkeweg, toen een zandweg in de omgeving van het Hoge Boekel. De exacte plek is zo’n 100 meter na de kruising met de Telgendijk, rechts van de weg aan het begin van een bospad. De groep gebruikte de bossen links en rechts van de Slaghekkeweg in die tijd regelmatig voor activiteiten. Deze foto is voor zover bekend de oudste groepsfoto van onze groep.

De groepsfoto van 1948
Op de foto staan 55 personen; welpen, verkenners en hun leiding. De man uiterst rechts is hopman Martin Rijbroek. De uniformkleding, met insignes, naambandjes, gidsen- en pl-banden, patrouillelinten en fluitkoorden is duidelijk zichtbaar. Ook worden twee oude welpenpetten getoond. Links achter hopman Rijbroek ligt ook een hoed op de grond. Verder zijn er geen hoofddeksels te zien. Het was in die tijd, net na de oorlog, nog niet vanzelfsprekend dat iedereen een hoed of pet droeg. Als het mogelijk was werd wel een hoofddeksel gedragen, maar er was moeilijk aan te komen. Ook is duidelijk te zien dat iedereen de effen (paarse) das draagt.
Eén van de welpen draagt de totem. Aan de vorm is goed te zien dat dit de oude totem is, die nog steeds in het bezit van onze groep is. De totemstok is op dit moment, bijna 60 jaar later, zelfs nog steeds in gebruik!

Aan de linkerzijde, helemaal boven de groep uit, staat Dirk Nijland. Door zijn medewerking kon deze foto op de site worden geplaatst. Andere personen die door hem op deze foto zijn herkend zijn Han Sijgers, Wim Bastiaan, Henk Lunneker, Henk Artz, Jan Snuiverink, Jan Schipholt, Karel Freser, Rein Zoetman en Wijnand Prins. Herman van Essen (4e van rechts in de 2e rij van voren) noemt verder nog Henk van der Molen, Lynarts Selker, John Gerritsen, Henk Siebelt, Henk Hofstede, Benno Klomp, Allard Klaver en twee personen waarvan hij alleen de achternaam weet: De Jong en (Johan?) Wevers. De welp die de totem draagt heet waarschijnlijk Wolter Weide. Links achter hem (recht boven het oor van de totem) staat Henk Oldeman. De welpenleidster links (3e van links) is Bagheera Jopie Dieperink. De leidster achteraan rechts (5e van rechts) is Raksha Ter Beek. Uiterst rechts staat dus hopman Rijbroek.

De eerste groepsvlag van onze groep. Deze was in ieder geval in 1948 al in gebruik. Zie de foto hiernaast.Onze groepsvlag naast de Nederlandse driekleur in de mast tijdens het verkennerskamp Dwingeloo in augustus 1948In augustus 1948 gaan de verkenners op kamp naar Dwingeloo. In dat jaar beschikt de groep als één van de eerste groepen in de stad over eigen tenten; dat was vrij bijzonder in de tijd vlak na de oorlog. Dit was te danken aan de vader van Herman van Essen, die ‘baas’ was bij de textielfabriek van Van Heek. Daardoor kon hij de stof voor de (zelfgemaakte) tenten regelen. Ook beschikte de groep al over patrouillekisten, dat waren zogenaamde eierkisten.

Op een foto van het kamp in Dwingeloo hangt de oudste groepsvlag van onze groep in de mast, bij de Nederlandse vlag (zie foto). Links achter de Nederlandse vlag is nog een derde vlag zichtbaar, met daarop de afbeelding van waarschijnlijk een dier. Het zou een vogel kunnen zijn, dus misschien is het een patrouillevlag (koekoek, specht)? Een andere mogelijkheid is het Twentse ros. Vooral op eenzelfde soort foto uit 1950 lijkt dit aannemelijk. Ook Herman van Essen opperde deze mogelijkheid.

1949
In 1949 gaan de verkenners op kamp naar Markelo. Het kampterrein ligt niet ver van het toen nog in gebruik zijnde station Markelo.
[page_block hash_id=’jaren50′]

De toegangspoort van het Nationaal Kamp in Ommen in 19501950
De verkenners nemen van 1 tot en met 10 augustus deel aan het Nationaal Kamp in Ommen. Dit kamp werd gehouden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de verkennersbeweging in Nederland. Het kamp telt zo’n 8000 deelnemers uit binnen en buitenland en wordt geopend door koningin Juliana. Zij was kort daarvoor als padvindster geïnstalleerd.

Een bijzondere foto van onze verkenners op hun kampterrein aan de Vecht in Junne tijdens het Nationaal Kamp in 1950 - met vliegtuig!Onze verkenners staan op één van de acht terreinen bij Junne, zo’n 6 kilometer ten oosten van Ommen. Die velden werden in die tijd door de N.P.V. gehuurd en hoorden bij de vele bekende padvindersterreinen rond Ommen. Het open veld direct aan de Vecht waarop onze groep stond, werd vanwege zijn vorm ‘Paasei’ genoemd. Het centrale terrein van het Nationaal Kamp is een eind verderop, natuurlijk op Gilwell Ada’s Hoeve, het ook toen al bekende buitencentrum van de N.P.V. net buiten Ommen. Van onze groep op het veld ‘Paasei’ zijn enkele foto’s bewaard gebleven. Op één ervan zie je onze verkenners in een toren en op het veld staan terwijl er een vliegtuig overkomt.

1951
Eerste klasse kaart uit het begin van de jaren '50 van Herman van EssenEr is een ‘afdeling-voortrekkersstam’ in voorbereiding. Dit is ook het eerste jaar dat onze groep geen Voortrekkers meer telt. Waarschijnlijk kan daaruit worden afgeleid dat onze Voortrekkers in die afdelingsstam zijn opgegaan. In 1954 wordt de Stam van de afdeling Enschede voor het eerst Tensing-Stam genoemd. Deze Stam gaat als groep 6 verder (het laagste inmiddels vervallen groepsnummer) en is in de jaren ’60 de enige voortrekkersgroep binnen de afdeling Enschede.[page_block hash_id=’chi-groep’]

Op het inschrijvingsformulier van 1951 staat vermeld dat onze groep een X-groep (kerkgroep) is geweest. Er staat een verwijzing bij (‘z.o.z.’), misschien naar meer uitleg, maar die zijde is niet gekopieerd.
De zogenaamde X-groepen waren padvindersgroepen op protestants-christelijke uitgangspunten binnen de Vereniging De Nederlandse Padvinders (NPV). De X is de Griekse letter Chi, de afkorting van de naam Christus. Je spreekt het daarom uit als ‘Chi-groep’. De X-groepen werkten met christelijke uitgangspunten, maar stonden open voor iedereen. X-groepen droegen het X-teken op de rechterborstzak en hebben bestaan tot de oprichting van Scouting Nederland in 1973.

Het verkennerskamp wordt gehouden in Winterswijk.

1952
Onze groep staat voor het eerst vermeld als ‘open’ groep. Dat wil zeggen dat de groep vanaf dat jaar geen speciale of kerkgroep meer is.

De groepsfoto uit 1952 - Klik op de foto voor een vergroting!Er is een groepsfoto bewaard gebleven van 19 maart 1952. Op deze foto staan de leden van onze groep opgesteld voor het verenigingslokaal achter de Oosterkerk aan de Oostburgweg, waar vanaf de oprichting de bijeenkomsten van de verkenners werden gehouden. Van ± 1947 tot ± 1955 hadden ook de welpen hier opkomst. Op de foto staan 52 personen. Uit de groepsfoto blijkt dat inmiddels alle Welpen een welpenpet dragen en alle verkenners en de leiding een padvindershoed. Eén persoon draagt (zichtbaar) de voortrekkers-epauletten. Verder wordt nog steeds de effen (dus paarse) das gedragen.

Het verenigingslokaal achter de Oosterkerk in 2005Het is opmerkelijk dat deze locatie in 2005 nagenoeg onveranderd was, zoals de foto rechts laat zien. Zelfs de verlichting is na meer dan 50 jaar nog niet gemoderniseerd. Alleen de boom links is verdwenen.

Ook op de groepsfoto uit 1952 zijn enkele personen herkend, waaronder vaandrig Ko Kunst (links onder), Jan Snuiverink (zonder hoed rechts naast de linkerboom), Herman van Essen en Willy van Essen.

1954
De leiding houdt een weekend in de bekende ‘Padvindersboerderij’, niet ver van Ada’s Hoeve, in Ommen. Ook de Koempoelan in Lunteren wordt bezocht.

1955
Rond dit jaar ‘verhuizen’ de welpen naar de kantine van de textielfabriek van Menko op de hoek Roomweg/Voortsweg, tegenover café Gerritsen (zie ook onder 1958). De reden van deze verhuizing is waarschijnlijk de beperkte ruimte in het verenigingslokaal achter de Oosterkerk. De welpen gaan op kamp naar Lochem, in een boerderij bij Ruighenrode. De leiding houdt een ‘weekend’ in Weerselo.

1956
In 1956 gaan de welpen rond 20 mei op Pinksterkamp naar Lochem, weer naar dezelfde boerderij bij Ruighenrode. Op foto’s van dat kamp zijn zo’n 25 welpen te tellen. Andere kampadressen in de jaren ’50 zijn Borculo en Stepelo (tussen Boekelo en Haaksbergen). De welpen gingen altijd op Pinksterkamp en verbleven altijd in een gebouw, meestal een boerderij. Het was in die tijd niet toegestaan om te kamperen met welpen.

1957
Op het inschrijfformulier staat dat de eigendommen van de groep niet zijn ondergebracht in een groepsstichting. Dit blijft zo tot 1961. Daaruit kan worden afgeleid dat eind 1960 inderdaad de eerste groepsstichting is opgericht.

1958/1959
De kantine in de textielfabriek van MenkoIn ieder geval in de jaren 1957 tot en met 1959 kwamen de welpen bijeen in de kantine op de eerste verdieping van de textielfabriek van Menko aan de Voortsweg. De buitenactiviteiten waren in een bos richting Lonneker of iets verder weg in Driene (nu het terrein van de UT). Dit blijkt uit informatie van Fred Lunenborg, in die jaren welp bij onze groep. De verkenners hadden hun bijeenkomsten toen hoogstwaarschijnlijk nog bij de Oosterkerk.

In 1958 gaan de welpen opnieuw op Pinksterkamp naar Lochem, op dezelfde locatie als in 1955 en 1956. Op een groepsfoto zijn 25 welpen, 3 leiders en 2 leidsters te tellen.

Fred Lunenborg is als welp samen met afgevaardigden van diverse padvindersgroepen uit de regio mee geweest naar een defilé op koninginnedag bij paleis Soestdijk. Ze gingen met een bus vanuit Enschede. Hij mocht mee omdat hij dat jaar het meeste geld had verdiend met de actie ‘Heitje voor een karweitje’. Waarschijnlijk was dat in 1959, toen koningin Juliana 50 jaar werd.
[page_block hash_id=’jaren60′]

Een groepsfoto uit de jaren '60. Het is niet bekend in welk jaar de foto gemaakt is.1960
Op 14 december 1960 wordt de eerste ‘Stichting tot behartiging der belangen van de ‘Nanne Zwiep’-Groep 18 te Enschede’ opgericht. Op de bekendmaking aan de ouders staan naast de welpen en verkenners het Welvi Vendel en Kabouters vermeld. Uit de stichtingsakte blijkt echter niet dat het vendel en de kabouters deel uitmaken van onze groep.

1961
Bovenaan een brief van 30 januari 1961 staat vermeld ‘Nanne Zwiep Groep XVIII, Horde en verkenners, Clubhuis Brinkstraat 347, alhier’. Hieruit kan worden afgeleid dat de groep welpen en verkenners had en waar het clubhuis was gevestigd.

1962
Uit een verslag van een vergadering van 7 De schuur achter Brinkstraat 347 anno 2005, in de jaren '60 'clubhuis' van onze groepseptember blijkt dat met het ‘clubhuis’, waarvan ook in 1961 sprake was, de zolder van de schuur van de familie De Bree wordt bedoeld. De contributie werd in die vergadering verhoogd van 25 cent (welpen) en 33 cent (verkenners) naar 40 cent per week. Dit is volgens het verslag de eerste contributieverhoging in het bestaan van de groep, die dan ook als ‘ingrijpend’ wordt betiteld! Er waren op dat moment 28 welpen en 27 verkenners. Het clubhuis wordt op dat moment verhuurd aan het WijWoedieVendel.
In een brief van november 1962 worden de Nanne Zwiep Groep en het Welvi Vendel door de stichting als ‘onze groepen’ betiteld in een uitnodiging voor een feestavond. Daaruit blijkt weer de nauwe samenwerking.

Leger des Heils padvinders Enschede - troep 21Waarschijnlijk ergens in de jaren ’60 wordt de Enschedese padvinderstroep van het Leger des Heils opgeheven. De meeste leden gaan over naar onze groep. De groepsfoto hiernaast is van deze troep. Het jaar waarin de foto is gemaakt is niet bekend. Op de vlag lijkt te staan ‘Enschede – troep no. 21’. Dit is geen N.P.V.-nummer (het hoogst bekende N.P.V. groepsnummer in Enschede was 19), maar waarschijnlijk het nummer van troep binnen de Leger des Heils Padvindersbond. Op de vlag staat het embleem van die Leger des Heils Padvindersbond: een reddingsboei met daarin afgebeeld een welp en een verkenner. In de boei staat de naam van de bond (deels leesbaar). Er omheen een koord in de vorm van een puntige ster. Op het lint onder het logo staat het motto ‘Redden en dienen’. Ook op de rechter borstzak is dit logo te herkennen, naast de N.P.V. lelie op de linkerborstzak. Het halsdoek lijkt tweekleurig te zijn: links donker, rechts licht (wit?). Tussen 1922 (jaar van oprichting) en 1937 droegen de Leger des Heils padvinders een rode das op een grijs uniform, groepsdassen waren onbekend. In die tijd stond de bond geheel los van N.P.V. en N.P.G. (Nederlands Padvindsters Gilde); zij was afhankelijk van en onderdeel van het Leger des Heils. Jeugdleden hoefden echter geen lid van het Leger te zijn. Pas vanaf 1937 kwam er samenwerking met N.P.V. en N.P.G. tot stand, waarbij bijvoorbeeld groepsnamen en groepsdassen werden ingevoerd. In 1948 ging de Leger des Heils Padvindersbond op in de N.P.V. en het N.P.G.. Blijkbaar voerde de Enschedese groep ook in de jaren daarna nog het oude logo (naast dat van de N.P.V.) en de oude groepsvlag. Of deze groep ook een naam en N.P.V. nummer had, is niet bekend.

1966
De enige (gerestaureerde) kleurenfoto van onze paarse dasOp foto’s van het Pinksterkamp van de welpen (locatie onbekend) wordt nog steeds de paarse das gedragen. Het zijn de laatste gedateerde foto’s waarop die das te zien is. Het thema van het kamp is ruimtevaart.

De foto rechts is de enige kleurenfoto waarop onze paarse das herkenbaar is. De kleuren van de foto zijn gerestaureerd, maar komen waarschijnlijk redelijk dichtbij de werkelijke kleur. Op de foto is links Akela Willie van Essen te zien. Zij neemt de totem in ontvangst, die op deze foto ook duidelijk herkenbaar is. De foto dateert waarschijnlijk uit de jaren ’60. De locatie is onbekend.

1967
Uit dit jaar stamt het oudste leertje aan onze totem. Het is een herinnering aan de welpen sportdag.

1968
Het ledental van de groep is langzamerhand tot onder de 40 gedaald.

1969
Op Het krantenartikel over de opening van Clubhuis De Vlam op 31 mei 196931 mei wordt de eerste eigen blokhut van onze groep officieel geopend: blokhut ‘De Vlam’ bij de Buurserstraat (later Hazelaarstraat). Het houten gebouw is er één van een serie in een project van de gemeente Enschede om het jeugdwerk te stimuleren. Volgens een begroting voor het nieuwe clubgebouw heeft onze groep op dat moment 74 jeugdleden (alleen jongens). Op de inschrijving staan 76 leden vermeld. Ook heeft onze groep volgens dat formulier twee welpenhordes, voor het eerst in haar bestaan. Hoe lang er sprake is van twee welpenhordes valt uit de bekende informatie niet op te maken. In 1970 in ieder geval nog wel, eind 1978 zeker niet meer. Slechts een enkel jaar lijkt het meest waarschijnlijk.

Op een foto bij een krantenartikel over de opening van het clubgebouw is duidelijk te zien dat de leden de Schots-geruite groepsdas dragen. Dit is de oudste afbeelding waaruit dat blijkt. Het is niet bekend vanaf wanneer precies deze das het oorspronkelijk paarse halsdoek heeft vervangen. Ook is niet bekend waarom voor een andere en juist die das is gekozen.

[spacer]

[page_block hash_id=’jaren70′]

1970
Het 25-jarig bestaan van de groep wordt op zaterdag 9 mei gevierd met een receptie in de boerderij De Wesseler, destijds een wijkcentrum. Nu is dat het restaurant naast de kinderboerderij in het Wesselerbrinkpark.

1975
Onze groep doet voor het eerst mee aan de collecte voor het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton.

1976
Dit jaar wordt er voor zover bekend voor het eerst een groepsblad uitgegeven. Het is een maandblad met de naam ‘De Schakel’. Nummer 1 van de eerste jaargang wordt uitgegeven in maart 1976. Het blad bestaat tot ongeveer 1979.

In juni van dit jaar (of in 1982?) brengt een welp van onze groep, Jos Bouwhuis, een bezoek aan Canada. Volgens zeggen is zijn oom daar hopman. Hij brengt een aantal Canadese insignes mee. Die krijgen een plek in de hal van ons gebouw. Ook nu kun je ze daar nog vinden.

1977
Het openen bij de vlaggenmast naast het verkennerslokaal - 1985Er is voor het eerst sprake van de aanleg van de Rijksweg 35, waarvoor ons clubgebouw ‘waarschijnlijk’ moet wijken.

Op deze foto uit 1985 zie je een typische foto van het openen bij de vlaggenmast naast ons oude clubgebouw. In die tijd was het gebruikelijk om de Nederlandse vlag te hijsen. De vlaggenmast is na een opknapbeurt in 1993 bij ons nieuwe clubgebouw geplaatst. Achter de verkenners kijk je langs de grote bergingsvijver in de richting van Tuindorp Broekheurne. Op de plek van de vijver ligt nu de A35 en de aansluiting op de Zuiderval.

De opbrengst van de Jantje Beton-collecte is dit jaar ƒ 1.334,-.

In de jaren ’70 wordt er met enige regelmaat een rommelmarkt gehouden. De spullen daarvoor worden eerst verzameld in het clubgebouw. Waarschijnlijk in 1977 blijft van deze spullen het wagenwiel over, dat al jarenlang een plek in de hal van ons clubgebouw heeft. Zowel in ons oude als in ons huidige gebouw stond en staat dat wiel recht tegenover de ingang. Het wiel is volgens zeggen afkomstig van een oude mestkar, meegenomen naar het clubgebouw door Henk Vrielink en kostte ƒ 60,-. Blijkbaar was er op de rommelmarkt geen interesse…

In de hal van ons clubgebouw hangt ook een hele oude houten propeller. Vaak wordt gevraagd waar deze vandaan komt. In ieder geval eind jaren ’70 hing deze propeller al in de hal van ons oude clubgebouw, recht boven het wagenwiel. Of deze oorspronkelijk ook bestemd was voor een rommelmarkt, zoals het oude wagenwiel, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is de propeller al langer in de groep. Volgens Herman van Essen is het vrijwel zeker dat deze propeller ooit boven de voordeur van een huis aan de Oldenzaalsestraat, hoek Oude Deventerweg, heeft gehangen. Dat is de weg naar de vliegbasis Twenthe. Daar woonde ene Meta Rusius, die padvindster was bij een andere groep. Via haar zou de propeller dan bij ons terecht moeten zijn gekomen.

1978
Op zaterdag 18 november 1978 wordt in het kader van het jaarmotto ‘Tot je dienst’ gezamelijk met de gehandicapte bewoners van het Geert de Leeuw Huis een fotopuzzeltocht in het centrum van Enschede gehouden. Na afloop was er een grote barbecue in de hal van ons clubgebouw. Op een foto uit Dagblad Tubantia van 20 november 1978 blijkt dat de Schots-geruite groepsdas nog wordt gedragen.

In de herfstvakantie gaan de welpen en verkenners gezamenlijk op kamp naar Doetinchem.

1979
Waarschijnlijk in het voorjaar van 1979 wordt de Schots-geruite das vervangen door de huidige rood-blauwe das. Onze groep doet ook dit jaar weer mee aan de collecte van Jantje Beton. Gecollecteerd wordt in de ‘wijken’ Glanerbrug en Wooldrik.

De welpen gaan op kamp bij de Teylersgroep in Losser (’t Zaandhoes).
[page_block hash_id=’jaren80′]

1980
Wandbord 35 jaar Scouting Nanne ZwiepOp zaterdag 3 mei wordt het 35-jarig jubileum uitgebreid gevierd met diverse activiteiten en een receptie in wijkcentrum De Wesseler. Voor de Welpen wordt de tekenfilm van het Jungleboek gedraaid. De activiteiten duren van 10.00 tot 19.30 uur. Tijdens deze jubileumviering wordt door de oudercommissie namens de ouders van de leden de nieuwe (en huidige) groepsvlag symbolisch aan de groep aangeboden. Deze vervangt de verouderde N.P.V.-vlag. Ook wordt ter herinnering van het jubileum een wandbord aangeboden. Dit hangt nog steeds in onze hal. Alleen de drie scoutinglelies bovenop de stokken ontbreken.

Ter nagedachtenis aan dominee Nanne Zwiep wordt op 4 mei bij het provinciale oorlogsmonument in Markelo een bloemenhulde gebracht.

De welpen en verkenners gaan dit jaar gezamenlijk op kamp bij de Tubanten aan de Deldensestraat (aan de rand van het Nijreesbos) in Almelo. De welpen slapen in de blokhut. De verkenners kamperen in het bos naast het clubgebouw.

Tijdens de feestelijke jaarvergadering van 19 december 1980 wordt de groepsvlag officieel aan de groep overhandigd door de voorzitter van de oudercommissie.

1981
Het welpenkamp wordt gehouden in het clubgebouw van de Cunera St. Marcellinusgroep aan het Bartelinkslaantje in Hengelo (Ov). Het verkennerskamp wordt gehouden in Markelo, in het bos van boer Tempelman, niet ver van de A1. Bij die boer hielden de verkenners in die tijd vaker hun kamp. Er waren geen voorzieningen, alleen een kraan in het kippenhok bij de boer op het erf. Als wc werd een hudo-tent gebruikt.

1982
Van 28 tot en met 31 mei gaan de verkenners op kamp in de Bieschbosch, gezamenlijk met de zeeverkennersgroep J.C.J. van Speyk uit Rotterdam . Er wordt gekampeerd op een eiland, waarbij de patrouilles van onze groep werden gekoppeld aan de bakken van de zeeverkennersgroep. Daar ligt het wachtschip van de Van Speykgroep – de M.S. Johanna – aangemeerd. Als enige tastbare herinnering van dit kamp hangt nog een bordje “Jannezand” in het scoutslokaal. Dit was de naam van één van de gezamenlijke ploegen. De naam Jannezand staat (voor zover ik mij kan herinneren – MD) voor een plek in de Biesbosch. Zo hadden alle ploegen een naam uit dat gebied.
De patrouilles van onze verkennerstroep dragen ten tijde van het kamp naar de Biesbosch nog de namen Haviken, Zwaluwen, Panters en Tijgers. De twee laatste namen zijn nog niet zolang daarvoor door de verkenners zelf gekozen. Door de terugloop van het ledental verdwijnen de al langer bestaande namen Haviken en Zwaluwen al snel. In de tweede helft van de jaren ’80 groeit de groep en worden eerst de Leeuwen en later de Cobra’s als patrouillenamen toegevoegd. Die namen blijven tot op heden in gebruik (2009).

De welpen gaan op kamp in Borculo. Het thema is ambachten en beroepen.

Installatie in oktober 1985Na een open dag beginnen er in september enkele Kabouters bij de Welpen. Doordat ze samen spelen in één groep gaan de meisjes al heel snel op in de welpenhorde. Dit is het begin van onze gemengde groep.

Vanaf november 1982 draaien 20 rowans van de opgeheven Martin Luther Kinggroep (onze buren in het bos aan de Hazelaarstraat) bij onze groep. Dit is geen lang leven beschoren; waarschijnlijk hebben deze rowans niet langer dan een half jaar tot een jaar bij onze groep gedraaid.

De installatie van Ans als AkelaOp de foto rechts liggen alle spullen klaar voor een installatie, onder andere van Ans (links op de foto). Zij werd even later als Akela geïnstalleerd. De foto is genomen in het verkennerslokaal op 5 oktober 1985. Duidelijk te zien is dat er inmiddels meisjes bij de welpen zijn. De verkenners zijn op de foto niet in beeld, maar waren ook bij de installatie aanwezig. Dat was in die tijd gebruikelijk. De baretten op de voorgrond kunnen zowel voor verkenners als voor leiding bedoeld zijn. In de jaren ’80 droeg de leiding vaak een baret. Ook is goed te zien dat de bruine broek werd gedragen. Eind jaren ’80 werd die vervangen door de blauwe spijkerbroek, enkele jaren nadat Scouting Nederland voor blauw had gekozen.

De foto links is korte tijd later genomen, tijdens de installatie van Ans, op het moment dat zij de belofte aflegt. Op deze foto zijn ook de verkenners in beeld. Tegenover Ans staat Pieter, die toen Baloe was. Op de voorgrond houdt Marcel (Bagheera) de groepsvlag vast.

Op de foto’s zijn ook goed de schrootjes te zien waarmee de wanden werden beschermd. Deze zijn later hergebruikt voor de wanden van onder meer de keuken en hal van ons huidige clubgebouw. Verder zijn twee van de wandschilderingen in het verkennerslokaal zichtbaar.

1985
Uitstapje welpen naar Avonturenpark Hellendoorn op 15 juni 1985. Op de achtergrond Moniek (links) en Bep (rechts).Dit is een feestjaar. Onze groep bestaat 40 jaar en Scouting in Nederland bestaat 75 jaar. Het 40-jarig jubileum van onze groep wordt gevierd met deelname door onze verkenners aan het internationale kamp Action ’85 in Capelle aan den IJssel (op het huidige Scoutcentrum Rotterdam). Onze verkenners zijn daar de enige Nederlandse groep. Andere deelnemers komen uit onder meer Zweden, Engeland en Italië. Het kamp wordt gehouden in de zomer en duurt twee weken. Het valt grotendeels in het water door de vele regen in een bijna ondergelopen polder. Alles is nat en overal op het terrein is modder. Maar ondanks dat hebben de verkenners de tijd van hun leven! Onderdeel van het kamp zijn uitstapjes naar onder meer de deltawerken, Rotterdam en het spoorwegmuseum in Utrecht. De Welpen vieren de jubilea met een uitstapje met de trein en bus naar Avonturenpark Hellendoorn. Ook zij hebben een geweldige dag.

Ons oude clubgebouw tijdens het voorbereiden van Action '85

Ons oude clubgebouw

Op de foto links zie je ons oude clubgebouw vanaf het fietspad tussen de Vlierstraat en de Wethouder Beversstraat. Dit fietspad begon tegenover de Kiepe, kruiste de Kotmanlaan en eindigde vlakbij het schoolgebouw met de ‘schotel’ (de voormalige Hoeksteen. Inmiddels wordt dit fietspad doorsneden door het kruispunt A35/Zuiderval, maar het eerste en laatste stuk liggen er nog. De foto is gemaakt bij de voorbereidingen van Action ’85 voor de zomer van 1985. Links achter de grote ramen (achter de piramidetent) is het verkennerslokaal, rechts het welpenlokaal. Achter de rode deuren met de bovenramen is de grote hal, met daarachter links de toiletten en rechts de keuken/leiderskamer. Rechts het bos, waarvan nu nog een klein restant te vinden is achter Afvalbrengpunt Zuid. De plek waar ons oude clubgebouw stond in 2005Links hangt de Nederlandse vlag in de mast, met helemaal links daarvan de grote elektriciteitsmast. Opvallend detail is de houten elektriciteitspaal op de voorgrond, waarvan ook nog een dubbel exemplaar (nauwelijks zichtbaar) bij de hoek van het welpenlokaal stond. Deze palen zijn inmiddels helemaal uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Bij ons clubgebouw stonden destijds nog een paar van de laatste palen in de omgeving.

Op de foto rechts zie je de situatie in 2005. De foto is een stuk verder van de plek van het gebouw genomen dan de oude foto. Ons clubgebouw stond ongeveer in de hoek van de Zuiderval en de afslag naar Duitsland, ongeveer recht voor het bosje in het midden van de foto. Dat zelfde bosje zie je ook terug achter ons gebouw op de oude foto. De twee hoge bomen voor dat bosje stonden min of meer naast ons clubgebouw. Inmiddels zijn die bomen gekapt. 

1987
Op zaterdag 13 juni 1987 neemt ‘Meneer Klaver’ afscheid. Hij is dan al ruim 35 jaar penningmeester geweest van onze groep. Meneer Klaver, zoals hij binnen de groep altijd werd genoemd, wil zijn werkzaamheden – ook met het oog op alle ontwikkelingen rond het nieuwe clubgebouw – overdragen aan een jongere. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt Meneer Klaver voor zijn verdiensten het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland en wordt hij benoemd tot erelid van Scouting Nanne Zwiep. Meneer Klaver is overleden in de jaren ’90.

Het pinksterkamp van de welpen wordt gehouden bij de Tubanten in Almelo. Van 29 augustus tot en met 5 september 1987 gaan de verkenners op kamp naar Mesum bij Emsdetten in Duitsland. Gekampeerd wordt op het landgoed van Haus Eichenhorst. De oudste verkenners gaan mee als senioren-patrouille.

Een oude foto van de spelfiguren van onze bevers in het welpenlokaal van ons oude clubgebouw.Direct na de zomervakantie, in september, wordt onze groep met twee nieuwe speltakken uitgebreid. Na een voorbereidingsperiode van enkele maanden gaan onze Bevers van start. Daarnaast worden onze Rowans en Sherpa’s (die eigenlijk nog als ‘senior’verkenners draaiden) samengevoegd met de Rowans van de Anthony Fokker Groep uit het Duitse Schöppingen. Die groep werd opgeheven in verband met de sluiting van de Nederlandse vliegbasis daar. Ook komen, met het oog op onze naderende verhuizing naar de Helmerhoek, de Welpen van de dependance van de Vaandrig Leppink Groep in de Helmerhoek bij onze groep. Het gaat om 6 kinderen en 2 kaderleden. De daswisseling van die Welpen en de 19 Rowans (inclusief begeleiding) uit Schöppingen vindt nog dezelfde maand plaats. In korte tijd stijgt het ledenaantal naar zo’n 70 personen.

Op de foto rechtsboven zie je Lange Doener (Ton) en Scheuremaar (Ans). Het is de oudst bekende foto van onze bevers uit 1987 of begin 1988. De foto is genomen in het welpenlokaal van ons oude clubgebouw, waarschijnlijk tijdens de krantendans bij een installatie. Boven de deur achter de vlag is één van de wandschilderingen (“Mowgli’s broeders”) herkenbaar. Bij de sloop van het gebouw in juni 1988 zijn bijna al deze schilderingen gered, waardoor ze nu nog steeds sfeer geven aan ons welpenlokaal. De schilderingen in het verkennerslokaal zijn helaas wel verloren gegaan.

De bouw is in volle gang. De foto is gemaakt bij de eerste steenlegging in januari 1988.Op 16 november 1987 start de bouw van het clubgebouw aan de Usselermarkeweg (nu Rondemaatweg). Op 19 november metselen vertegenwoordigers van gemeente, provincie en het ministerie van WVC (voor het project Jongeren bouwen voor jongeren) in de stromende regen de eerste 6 stenen op de fundering. Ons clubgebouw is de officiële start van 6 projecten in het oosten van Nederland.
Naast het project Jongeren bouwen voor jongeren, waarbij jongere werkloze bouwvakkers (leren) bouwen voor jeugd- en jongerenorganisaties, is de bouw mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nationale Jeugdcollecte Jantje Beton, de Kinderpostzegelactie, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.

1988
De sloop van het oude clubgebouwNel Zwiep legt op 16 januari 1988 symbolisch de eerste steen. Daarbij zijn alle leden van de groep aanwezig. Op 2 mei 1988 wordt het nieuwe clubgebouw officieel opgeleverd. Op 4 en 5 juni 1988 wordt in één weekend met man en macht het hele oude gebouw gesloopt en wordt de inventaris verhuisd naar het nieuwe clubgebouw. Zoveel mogelijk herbruikbare sloopmaterialen worden opgeslagen bij de boerderij Geessink Broak, op dat moment een vestiging van de Milieudienst. Dit is ook het enige weekend dat de groep heeft stop gestaan in verband met de verhuizing.

Na een sportdag op 11 juni, vinden op zaterdag 18 juni de eerste opkomsten in het nieuwe gebouw plaats. Daarvan staan op dat moment alleen de stenen muren en het dak overeind. De bovenverdieping en veel binnenmuren ontbreken nog. Tafels en stoelen houden de welpen en verkenners uit elkaar en uit de keuken. Maar dat verandert al heel snel. In een jaar tijd wordt met de inzet van leiding, bestuur, leden, ouders en anderen het hele gebouw afgebouwd. Uiteindelijk is het een week voor de officiële opening gereed.
Doordat er veel materiaal van ons oude gebouw hergebruikt is, heeft het nieuwe gebouw vanaf het begin een echte scoutingsfeer. Zo zijn de meeste houten wanden in ons nieuwe gebouw gemaakt van de planken van de buitenmuren van ons oude clubgebouw. Op sommige plaatsen zijn kleine stukjes van de graffiti nog zichtbaar. De schrootjes waarmee de keuken, de bergzolders en de bar van de Stam afgetimmerd zijn, komen van de binnenwanden. De draaibare schotten van de patrouillehoeken zijn de oude luiken. En de platen van de jungledieren in het welpenlokaal zijn de muurschilderingen uit het welpenlokaal van ons oude gebouw. Deze zijn voorzichtig uitgezaagd, gerestaureerd en als puzzelstukken op een nieuwe achtergrond aangebracht.

In augustus gaat de Stam van start, op dat moment onder de naam Anthony Fokker Stam, ter herinnering aan de naam van de groep uit Schöppingen.

1989
Welpenkamp 1989 in BenteloVan 9 tot en met 11 februari is er voor de verkenners, rowans & sherpa’s en stam een hike- en survivalkamp in de omgeving van Schöppingen (Duitsland). Deze primitieve hike vindt plaats onder winterse omstandigheden. De eerste overnachting is bij een boer op de hooizolder, boven de koeien. Tijdens de tweede overnachting, in frietzakken in een bos, valt er een pak sneeuw.

De dag voor Sint Jorisdag, op 22 april 1989, vindt de officiële opening van het clubgebouw ‘Survival’ plaats. ‘Survival’ betekent overleven. Deze naam staat symbool voor de moeilijke periode die de groep met de opening van het nieuwe gebouw eindelijk definitief af kan sluiten. We hebben het overleefd. En meer dan dat: zowel qua ledenaantal (inmiddels 100) als op het gebied van huisvesting is er in korte tijd een enorme stap vooruit gemaakt.

Van 8 tot en met 15 juli 1989 gaan de verkenners voor het eerst sinds enkele jaren weer op kamp bij ‘boer Tempelman’ in Markelo. Dit is de plek waar onze verkenners in het begin van de jaren ’80 regelmatig op kamp gingen. Achteraf bleek dit de laatste keer te zijn dat onze groep op de oude stek terugkwam. Misschien omdat het toch wel lastig was om een kampeervergunning te regelen? Of lag het toch aan de lastige boswachter..

Zomerkamp Rsa en Stam - Gilwell Ada's Hoeve in Ommen 1989In augustus 1989 gaan de Rowans & Sherpa’s en Stam gezamenlijk op kamp naar Ommen. Dit is het eerste zomerkamp van de Stam en het tweede van de Rowans & Sherpa’s. Het eerste zomerkamp van de Rowans & Sherpa’s werd gehouden in 1988 in het Brexbachtal bij Koblenz. Direct na dat zomerkamp vormden de oudste Rowans en Sherpa’s de Anthony Fokker Stam.

Op de foto links zie je de inmiddels traditionele zithoek, die onze Rowans & Sherpa’s en Stam nog elk zomerkamp pionieren. De zithoek en tentencirkel op deze foto staan op het terrein Westhoek op Gilwell Ada’s Hoeve (Ommen – 19 t/m 26 augustus 1989). De versierde tent in het midden is van de jarige Harold.

In het weekend van 20, 21 en 22 oktober 1989 doet onze groep voor het eerst mee aan de (32e) Jamboree on the Air. De call is PA3FFA/J. Deze call wordt ook in 1990 en 1991 gebruikt.
[page_block hash_id=’jaren90′]

1990
Op koninginnedag wordt het 75-jarig bestaan van Scouting in Enschede gevierd met een feestprogramma op het Van Heekplein. De Enschedese groepen presenteren zich de hele dag gezamenlijk met diverse feestelijke activiteiten. Ook is er een stadsvossenjacht.
Twee weken later, op 12 mei, wordt het 45-jarig bestaan van de groep gevierd met een levend ganzenbord voor alle leden. De middag wordt afgesloten met een groot kampvuur.
Op 15 september is er ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Scouting Enschede een groot kampvuur in het openluchttheater van de Universiteit Twente. Daaraan doen alle Enschedese scoutinggroepen mee. Later blijkt overigens dat het 75-jarig jubileum tenminste 4 of misschien zelf 5 jaar te laat is gevierd.

1991
In maart wordt de beverhoek in gebruik genomen. De bevers hebben nu voor het eerst een eigen plek in ons clubgebouw. Dit is nodig omdat de welpenhorde zo groot is geworden (56 kinderen), dat splitsing noodzakelijk is. De nieuwe (ochtend)horde zal tegelijk met de bevers gaan draaien, waardoor de bevers het welpenlokaal niet meer kunnen gebruiken. De bevers gebruiken vanaf dat moment het verkennerslokaal als speellokaal. In de beverhoek kunnen ze hun eigen spulletjes kwijt.

Op 9 maart 1991 wordt de welpenhorde gesplitst in de Waingoenga Horde (’s morgens) en de Sionie Horde (’s middags). Er zijn dan al ruim een half jaar lang extra kinderen aangenomen bij de middaghorde. Ook is er extra leiding voor de nieuwe horde aangetrokken.

In de week rond Pasen nemen een aantal mensen van onze groep deel aan een reis naar de regio Liberec in Tsjechoslowakije (nu Tsjechië). Daar wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen Scouting Overijssel en de scouts in de regio Liberec ondertekend. De scouts verblijven in het gebouw ‘Seleska’ (ten noorden van Jablonné v Podještědí), dat in de komende jaren uit moet groeien tot een trainings- en ontmoetingscentrum. Ook in de volgende jaren zijn er regelmatig uitwisselingen met Tsjechische scouts, zowel in Tsjechië als in Nederland. Ook daar zijn scouts van onze groep bij betrokken.

Groepsfoto zomerkamp Rsa en Stam in de Ardennen 1991Het zomerkamp van de Rowans & Sherpa’s en Stam voert naar de Belgische Ardennen, waar van 10 tot 17 augustus een trektocht gelopen wordt in het gebied tussen Luik, Pepinster en Remouchamps. Onderweg worden er activiteiten gedaan zoals klimmen, abseilen en speleo. Het weer zit mee en tegen tegelijk: het is elke dag tussen de 25 en 30 graden!

Op 1 november 1991 is de aanvaarding van de gebruiksovereenkomst van het naastgelegen bos door Stichting ’t Helmgras (registratie bij het kadaster in Zwolle). Na een intensieve protestactie tot aan de gemeenteraad heeft onze groep het gebruiksrecht van het naastgelegen bos gekregen.

1992
Dit was na een hectische periode een relatief rustig jaar zonder grote gebeurtenissen. Ook het ledental blijft stabiel en hoog met ruim 140 leden. Het Pinksterkamp in Rijssen levert een gebroken been op, doordat het onderste touw van een apenbrug over een vijvertje zomaar knapt. De verkenners gaan op kamp in Ommen, op Ada’s Hoeve. De Rowans & Sherpa’s gaan op kamp naar Loenen. Het Stamkamp wordt gehouden in Drachten, omdat een terrein in Tsjechië niet beschikbaar is. In oktober wordt in plaats van de Jota een werkweekend gehouden.

1993
Vanaf april 1993 heet de Usselermarkeweg Rondemaatweg. De weg krijgt in dezelfde periode ook straatverlichting. In mei 1993 wordt de metalen vlaggenmast van ons oude clubgebouw opnieuw geplaatst.

In plaats van de Jota wordt van 22 tot en met 24 oktober een driedaagse autohike gehouden, waarbij de Rowans, Sherpa’s en Stam in zeven teams het halve land doorkruisen.

1994
Het clubgebouw wordt aangepast aan de brandveiligheidseisen. In juni 1994 begint na een langdurige aanvraagprocedure de bouw van de berging, die datzelfde jaar wordt afgerond.

Dit jaar wordt de Jota nieuw leven ingeblazen. Ditmaal onder de call PA3EFR/J. Dit is de call van een rondtrekkend Jota-team, dat elk jaar bij een andere scoutinggroep de Jota organiseert. De call wordt door onze groep eenmalig gebruikt.

1995
De voorkant van de uitnodiging voor het 50-jarig jubileumfeestGroepsfoto 50-jarig jubileumHet 50-jarig jubileum van Scouting Nanne Zwiep op 1 mei 1995 wordt op 13 mei uitgebreid gevierd. Rond het clubgebouw zijn diverse activiteiten georganiseerd voor alle leden en er is een receptie voor genodigden. Het naambord ‘Scouting Nanne Zwiep’ wordt door de leden aan de groep aangeboden. Een doedelzakspeler geeft een bijzondere sfeer aan het feest. Voor alle leden vanaf 15 jaar, die op 13 mei natuurlijk druk zijn geweest met de organisatie, wordt een week later nog een gezellige avond met klootschieten gehouden.

In de warme zomer van 1995 zijn vier leden van onze groep stafmedewerker op de 18e Wereld Jamboree in Nederland. Het is een onvergetelijke ervaring.

In oktober 1995 organiseert onze groep voor het eerst een Jota met de call PA3FGQ/J van zendamateur Kees. Het thema is ‘Met z’n allen de lucht in’. Tot op dit moment maakt onze groep nog steeds gebruik van deze call.

In november 1995 wordt het clubgebouw voorzien van centrale verwarming. De open haarden op de bovenverdieping zijn nu niet meer nodig voor verwarming, maar dienen alleen nog maar voor de gezelligheid. Ook is het tijdrovende aansteken van ijskoude gaskachels nu verleden tijd. In dezelfde maand krijgt het clubgebouw een telefoonaansluiting.

De groepsfoto van het rsa-kamp in juli 1997 op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen1996
In augustus koopt Stichting Scouting Nanne Zwiep de grond onder en rond het clubgebouw (1990 m²) van de gemeente Enschede. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

1997
De foto links is gemaakt tijdens het zomerkamp van de rowans & sherpa’s in Ommen. Gekampeerd werd op het veld Zwitserland. De foto is gemaakt tijdens de hike. Van links naar rechts zie je zittend Thijs, Rasmus, Gerdine, Bernard, Harmen en Eelke. Daarachter staand Johan en Roland.

1998
De wandschildering uit gebouw Irene, die nu in ons scoutslokaal hangtOp Goede Vrijdag 10 april 1998 wordt onze groep opgeschrikt door het overlijden van Floor, een van onze sherpa’s. Zij was al sinds de welpen lid van onze groep en stond bekend als een vriendelijk en altijd vrolijk en opgewekt meisje. Floor heeft bijna een jaar lang moedig gestreden tegen kanker. Ook tijdens haar ziekte bleef zij erg betrokken bij de groep. Floor is 16 jaar geworden.

In het voorjaar wordt de doucheruimte gerealiseerd. Dit is nodig om het clubgebouw aantrekkelijk te houden voor huurders.

De wandschildering hiernaast hangt in ons scoutslokaal. Deze is in 1993 bij de sloop van gebouw Irene, een voormalige schouwburg aan de Noorderhagen, gered en aan onze groep geschonken. De plaat komt van de zolder van dat gebouw, waaruit blijkt dat er in het (verre) verleden dus een padvindersgroep gehuisvest was. Om welke groep het gaat en in welke jaren dat was, is niet bekend. Misschien was het de Irenegroep, die heeft wel bestaan. Ook is niet bekend hoe oud de schildering is. Dat het om tientallen jaren gaat is wel duidelijk.
[page_block hash_id=’nieuwe_eeuw’]

2000
Het jaar 2000 gaat voor Enschede en Nederland de geschiedenis in als het jaar van de vuurwerkramp . Op zaterdag 13 mei 2000 om 15:34 en 15:36 uur vagen twee enorme explosies in het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks de hele wijk Roombeek in Enschede-Noord weg. De grootste explosie was op een afstand van tientallen kilometers nog te horen, de rookkolom was 100 kilometer naar het noordwesten nog te zien. Er vielen 23 doden en bijna 1000 gewonden. In een gebied van ruim 160 ha werden zo’n 500 woningen totaal verwoest, 1500 woningen en 500 bedrijven raakten zwaar beschadigd. Ruim 10.000 mensen raakten dakloos, waarvan ruim 4000 permanent of voor langere tijd. De materiële schade bedroeg ruim 550.000.000 euro. Voordat de wederopbouw kon starten is in het rampgebied 250 miljoen kilo puin geruimd. De oorzaak van de ramp is nog steeds niet helemaal duidelijk.

Voor onze groep had de vuurwerkramp verschillende gevolgen. Enkele leden van onze groep zijn zelf getroffen door de ramp. Eén gezin, met kinderen bij de jongste speltakken, woonde zo dichtbij het vuurwerkbedrijf dat het maar ternauwernood aan de tweede, vernietigende explosie kon ontsnappen. Zij verloren hun huis en alle persoonlijke bezittingen. Ook enkele andere leden werden persoonlijk getroffen; anderen hadden familie, vrienden of bekenden in het gebied. Gelukkig bleef het in de meeste gevallen beperkt tot materiële schade.
Op het moment dat de ramp zich voltrok waren de verkenners bij het clubgebouw en de welpen van de middaghorde bij de kinderboerderij op de Wesselerbrink. Hoewel de ramp zo’n 5 kilometer verderop plaatsvond, waren het gerommel, de daaropvolgende explosies en de rookkolom zo enorm dat het werkelijk leek alsof de ramp om de hoek gebeurde. De welpen zijn bij het zien van de pikzwarte lucht direct teruggelopen naar het clubgebouw. Daar aangekomen was er al een hele onwerkelijke sfeer ontstaan, vooral ook omdat op de radio een live ooggetuigenverslag van alle verschrikkingen in het rampgebied werd uitgezonden. En al hebben de kinderen dat natuurlijk niet gehoord, toch wilde iedereen zo snel mogelijk naar huis. Want dat er iets heel ergs was gebeurd, was voor iedereen wel duidelijk. Dat gold niet in de laatste plaats voor de leiding, die alle berichtgeving wel meekreeg. Maar door alle chaos in de stad duurde het nog tot anderhalf uur na de normale sluitingstijd totdat het laatste kind was opgehaald.
In de periode na de ramp zijn leden van onze groep ingezet bij de verschillende herdenkingen die hebben plaatsgevonden. Het meest indrukwekkend daarvan was het begeleiden van de stille tocht door Enschede op 19 mei 2000, waaraan ruim 100.000 mensen hebben deelgenomen. Ook is er binnen de groep een spontane inzamelingsactie gehouden voor het zwaar getroffen gezin. In de loop van 2000 zijn verschillende kinderen die oorspronkelijk in het rampgebied hadden gewoond, lid geworden van onze groep.

2001
In januari gaat de Arbocheck vrijwilligerswerk van start. In april worden de banken van de kampvuurplaats gerenoveerd.

2004
Stichting Scouting Nanne Zwiep registreert op 25 maart 2004 de domeinnaam www.nannezwiep.nl. In de tweede helft van het jaar wordt achter de schermen druk gewerkt aan de website.
Het ledental stijgt behoorlijk en nadert langzamerhand de 150 personen. Dit is het hoogste aantal in het bestaan van de groep. Ook zijn we daarmee in nog geen twintig jaar uitgegroeid van één van de kleinste groepen tot inmiddels de grootste groep in Enschede. Een bijzondere prestatie!

2005
Ons clubgebouw in 2005Op 14 januari 2005 gaat de website officieel van start. De website is binnen enkele weken een groot succes. Over de opzet komen veel positieve reacties binnen, maar ook komen er al vanaf de eerste week nieuwe leden binnen via de site.

Op 29 januari 2005 wordt het 25-jarig jubileum van Bep Dijkstra (officieel in november 2004) groots gevierd. Zij is al ruim 20 jaar als groepsbegeleider actief en vervult daarnaast nog diverse andere taken binnen de groep, zoals het organiseren van de actie Jantje Beton, de verhuur van ons clubgebouw en het coördineren van grotere groepsactiviteiten. In het verleden is Bep ook jarenlang lid van de oudercommissie en groepsvoorzitter geweest. Voor haar verdiensten ontvangt Bep het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland.

Groepsfoto 60-jarig jubileum 2005 - Klik op de foto voor een vergroting!Op 1 mei 2005 bestaat Scouting Nanne Zwiep 60 jaar.
Op zaterdagmiddag 18 juni 2005 wordt het jubileum gevierd met een kleurrijk feestprogramma voor alle leden. Na een korte toespraak door groepsvoorzitter Arjen de Weerd was er rond het clubgebouw voor bevers, welpen en verkenners van alles te beleven. Er was een groot springkussen, je kon vlotvaren, boogschieten of een hindernisbaan volgen. Ook waren er overal op het terrein leuke spelletjes te doen, zoals een loopski-race, een levensgrote toren van pisa en een waterrace, en kon je koekhappen, je laten schminken of broodjes bakken bij het kampvuur. Clown Mike zorgde voor nog meer vrolijkheid en met al z’n ballonnen voor nog meer kleur. Ook de stralend blauwe lucht, heel veel zon en een bijna tropische temperatuur maakten het geheel tot een erg geslaagde dag.

2006
Voor de zomer wordt op het grote speelveld een lichtmast geplaatst. Een hele verbetering, vooral voor de speltakken die op vrijdagavond draaien. Nu kan er ook in de ‘donkere tijd’ van het jaar gebruik worden gemaakt van het veld. Begin oktober wordt de kampvuurplaats opnieuw bestraat.

Het groepslogo van Scouting Nanne Zwiep - Klik hier voor meer informatie!Op dinsdag 31 oktober 2006 kiest de groepsraad een logo voor onze groep. Het logo wordt de basis van onze nieuwe huisstijl. Daarmee heeft onze groep voor het eerst in haar meer dan 60-jarige bestaan een eigen logo. Het groepslogo en de huisstijl is ontworpen en ontwikkeld door Marcel Dijkstra en Daan van den Berg. Wil je meer weten over de achtergronden en de symboliek van het groeplogo, klik dan op het logo hiernaast.

2007
Het jaar waarin Scouting wereldwijd haar 100-jarig bestaan viert is voor onze groep een hectisch maar bijzonder jaar geworden.

Op dinsdag 23 januari 2007 stemt de stichting in met een uitbreiding van het clubgebouw in de onbebouwde hoek tussen de vlaggenmast en de leiderskamer.

Een belangrijke reden om voor uitbreiding te kiezen is dat er een noodtrap vanaf de stamzolder rechtstreeks naar buiten kan worden gerealiseerd. Bovendien is in de afgelopen jaren zowel het aantal leden als het aantal leidinggevenden van onze groep behoorlijk gegroeid. De keuken en leiderskamer wordt daardoor inmiddels zo intensief gebruikt, dat een uitbreiding erg wenselijk is. Dit valt heel goed te combineren met de realisatie van een noodtrap. Op de bovenverdieping neemt naast de plek van de nieuwe noodtrap, de bergruimte toe. Daardoor kan op andere plaatsen in het gebouw weer ruimte ontstaan.

In mei wordt in de hoek van het terrein achter de kampvuurplaats een nieuwe buitenzithoek gemaakt. Inmiddels is deze hoek al heel populair bij vooral de bevers en de leiding.

Middenin de zomer wordt in Groot-Brittannië, op Hylands Park bij Chelmsford in de omgeving van Londen, de 21e Wereld Jamboree gehouden. Hier wordt op 1 augustus met de ´Scouting Sunrise´ het eeuwfeest van Scouting gevierd. Eén van onze rowans is als deelnemer bij dit evenement geweest.

Op 31 augustus 2007 wordt het hoogste punt van de uitbreiding bereikt en al op 8 september 2007 kan er voor het eerst gebruik worden gemaakt van de uitgebouwde keuken. Er moet dan nog wel veel gebeuren, omdat alleen de ruwbouw af is.

Wethouder Ed Wallinga reikt ons de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2007 uitOp 8 september 2007 krijgen we hoog bezoek. Tijdens een informele fietstocht door de zuidwijken nemen de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Enschede een kijkje bij onze groep. Er wordt met belangstelling rondgekeken en geluisterd naar de uitleg over Scouting, onze groep en onze activiteiten. De reacties van de bezoekers zijn erg positief. Lees meer in het nieuwsbericht van 8 september 2007.

In oktober 2007 doet onze groep mee aan de 50e Jamboree on the Air. Voor onze groep is het de 17e Jota. - Klik om naar onze Jota-pagina te gaan.Op 7 december 2007 wint Scouting Nanne Zwiep de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2007 van de gemeente Enschede. Deze wordt uitgereikt door wethouder Ed Wallinga tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis, waarbij alle 16 genomineerde organisaties aanwezig zijn. Het ontvangen van deze prijs is een groot compliment voor alle vrijwilligers die zich voor onze groep inzetten. Aan de prijs is een cheque van € 1.500,- verbonden.

2008
Ons clubgebouw in 2008, na de verbouwingIn de laatste maanden van 2007 en in de winter van 2008 is er volop gewerkt aan het inrichten en afwerken van de keuken/leiderskamer, de noodtrap en de nieuwe zolder. Op 15 maart 2008 kan de nieuwe keuken voor het eerst worden gebruikt. Rond het klussenweekend eind april nadert de verbouwing (of de afwerking daarvan) eindelijk de voltooiing. Dan is ook de nieuwe kookhoek met twee grote gaspitten gereed, die met name voor huurders interessant is.

De nieuwe oostgevel in 2008Ook op de stamzolder is volop geklust rond de nieuwe nooddeur en achter de bar. Eind mei wordt het nieuwe aanrecht geplaatst. In december 2008 zijn ook op de stamzolder bijna alle werkzaamheden voltooid.

In mei 2008 overschrijdt het aantal ingeschreven leden voor het eerst in het bestaan van de groep de 150. Zowel de bevers, welpen als verkenners kennen regelmatig wachtlijsten.

In het laatste weekend voor de zomervakantie, op 20 juni 2008, duiken in de keuken en op de zolders van ons clubgebouw plotseling exemplaren op van De Zwiepse Courant. Dit lijkt de eerste uitgave te zijn van een groepsblad. Tot op dit moment is nog onduidelijk wie de redactie van dit blad vormt. Tips kunnen worden gestuurd aan het webteam. Zie ook het nieuwsbericht van 2 juli 2008.

2009
Het ledental blijft onveranderd hoog. Voor het eerst hebben alle speltakken onder de 15 jaar het hele jaar door een wachtlijst. Afgezien van het ledental is het jaar 2009 een rustig jaar, na alle hectiek van de verbouwing.

Het logo van 100 jaar Scouting in Nederland, in combinatie met ons groepslogo2010 – 100 jaar Scouting in Nederland – 65 jaar Scouting Nanne Zwiep
Op 4 januari gaat het jubileumjaar 100 jaar Scouting in Nederland van start. ’s Middags biedt een delegatie scouts van onze groep een feesttaart aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Enschede Zuid in het Helmertheater. Stadsdeelwethouder Wallinga neemt de taart in ontvangst. ’s Avonds doet een delegatie van de acht Enschedese scoutinggroepen hetzelfde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het stadhuis. In de burgerzaal neemt burgemeester Den Oudsten de taart in ontvangst.

Op 14 januari is het eerste lustrum van deze website een feit. Het eerste jubileum in dit jubileumjaar!

In 2010 wordt het jubileum van Scouting in Nederland gevierd met diverse activiteiten. Zo wordt op 20 maart op de Oude Markt in Enschede door de Enschedese scoutinggroepen een 100 meter lange slagroomtaart gemaakt. Nadat deze is aangesneden door wethouder Ed Wallinga, worden zo’n 2000 stukken taart uitgedeeld aan ouders, belangstellenden en het winkelend publiek. Binnen een klein uurtje is alles op!

Onze groep tijdens het 65-jarig jubileumfeest. Helemaal links staat burgemeester Den Oudsten.Op 24 april viert onze groep haar 65-jarig jubileum. De officiële datum is 1 mei. Voor alle kinderen tot 15 jaar is er een spelletjescircuit op ons terrein en in het naastgelegen bos. Er valt van alles te beleven, van oud-Hollandse spelletjes tot een hindernisbaan en van boogschieten tot een springkussen. Aan het begin van de feestmiddag ontvangt Jan Dijkstra een beeldje van Jantje Beton als dank voor zijn jarenlange inzet voor de collecte van het Nationaal Jeugdfonds.

Bep en Jan met burgemeester Peter den Oudsten van EnschedeAan het eind van de middag komt plotseling burgemeester Peter den Oudsten de poort binnengewandeld. In een korte toespraak feliciteert hij de groep met haar jubileum. Maar dat is niet de werkelijke reden van zijn komst: al snel roept hij Jan en Bep Dijkstra naar voren. Zij ontvangen beide een koninklijke onderscheiding en zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kijk voor meer informatie in het nieuwsbericht van 25 april 2010.

Het 100-jarig bestaan van Scouting wordt op 15 mei door zo’n 25.000 scouts groots gevierd tijdens Scouts2day in Utrecht. Onze groep reist met ruim 80 deelnemers af in een speciale Scouts2day trein. In Utrecht gaan de welpen, verkenners en rowans & sherpa’s ieder hun eigen weg met activiteiten in één van de stadsparken. Aansluitend is er de show Djungle Fever in de Jaarbeurs.

Op 12 juni vieren onze bevers het 100-jarig bestaan van Scouting met een uitstapje naar Dierenpark Amersfoort. Samen met zo’n 4000 andere bevers uit heel Nederland was dit een enorme belevenis!

Op 6 november 2010 wordt het 25-jarig jubileum van Niels te Vaarwerk (Hathi) gevierd. Niels is in de zomer van 1985 begonnen als verkenner. Aansluitend was hij rowan en stamlid. In 1993 is hij bij de welpenleiding van de Waingoenga Horde begonnen als Hathi. Ter gelegenheid van zijn jubileum ontving Niels het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland.

2015
Op 10 maart 2015 bereikt ons het droevige bericht dat onze rowan Laurens Docter is overleden. Laurens was in 2005 begonnen als welp bij onze groep. Ondanks zijn jarenlange gevecht tegen zijn ziekte blijft Laurens erg betrokken bij de groep en is hij zo vaak als mogelijk aanwezig bij de activiteiten van de rowans en sherpa’s. Helaas is het een gevecht dat hij niet kon winnen. Laurens is 17 jaar geworden.

Op 1 mei bestaat onze groep 70 jaar. Het jubileum wordt op zaterdag 20 juni groots gevierd met diverse activiteiten voor alle leden. Tijdens de gezamenlijke lunch worden rsa-begeleiders Arno en Johnny bedankt voor hun inzet en betrokkenheid in de moeilijke periode tijdens de ziekte en het overlijden van Laurens Docter.

Na de officiële opening is er ’s middags voor de kinderen een uitgebreid spellencircuit rond het clubgebouw. Van oud-Hollandse spelen tot boogschieten, van vlotvaren tot een survival-track en van een springkussen tot een kampvuur met marshmallows, voor iedereen is er wel iets te doen. Iedereen kon zelf de activiteiten kiezen die hij of zij leuk vond. Daardoor ontstond er direct een ongedwongen sfeer. Ook de jongerengroepen en leiding vermaakten zich prima.

Midden op de middag wordt de groep onverwacht vereerd met een bezoek van burgemeester Fred de Graaf van Enschede. Hoewel onverwacht; achteraf blijken heel wat mensen op de hoogte van zijn onaangekondigde bezoek. Voor een publiek van leden, leiding, bestuursleden en genodigden feliciteert hij onze groep met haar 70-jarig jubileum. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor al het vrijwilligerswerk dat binnen de groep wordt verricht. Al snel daarna wordt duidelijk dat dat niet het enige was waar hij voor is gekomen.

Burgemeester De Graaf roept vier leiders naar voren en vertelt dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ Harmen ten Kate, Harold Dijkstra, Marcel Dijkstra en Niels te Vaarwerk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgen het lintje voor hun jarenlange inzet voor onze groep. In zijn toespraak vermeldt burgemeester De Graaf dat zij alle vier al heel wat jaren leider zijn, maar dat zij zich daarnaast ook op vele andere manieren verdienstelijk maken voor de groep. Bij het opspelden van de onderscheiding merkt hij op dat hij al heel wat lintjes heeft opgespeld, maar dat het zelden om zulke jonge mensen gaat. Ook bijzonder was dat de broers Marcel en Harold het lintje kregen, vijf jaar nadat hun ouders Bep en Jan dezelfde onderscheiding mochten ontvangen voor hun vele verdiensten voor onze groep.

Lees hier het bericht in Tubantia over de ‘lintjesregen’ bij onze groep.

Het jubileumfeest wordt afgesloten met een barbecue met muziek van Raymond en de band van Carlo voor al onze 15+ leden. Het feest duurt nog heel wat uurtjes voort.

2017
Op 19 februari gaat de nieuwe website van onze groep na een lange periode van voorbereidingen eindelijk online. Na net iets meer dan 12 jaar is de site nu weer helemaal aangepast aan de eisen van de tijd.

2019
Het ledental stijgt voor het eerst boven de 170 personen.

2020
Op 1 mei van dit jaar bestaat onze groep 75 jaar.

 

Meer informatie
Wil je meer weten over één van de volgende onderwerpen, klik dan op dat onderwerp:
De geschiedenis van Scouting in het algemeen
Dominee Nanne Zwiep

[page_block hash_id=’bronnen’]

 

Bronnen
Onder meer de volgende mensen hebben een bijdrage (informatie of (beeld)materiaal) geleverd aan deze pagina:
– Dirk Nijland (oud-verkenner en -voortrekker)
– Herman van Essen (oud-welp en -verkenner)
– Willie van Essen (oud-Bagheera en -Akela)
– Ans Sotthewes (Scheuremaar, oud-Akela)
– Fred Lunenborg (oud-welp)
– Henk Oldeman (oud-welp en -verkenner)
– Frank te West (zoon van oud-Bagheera Jopie Dieperink)
– Henk Hoekema (o.a. oud-Akela)
– Gerrit Snier (oud-DC van de NPV)
– Bep Dijkstra (groepsbegeleider)
– Jan Dijkstra (secretaris stichting)
– Marcel Dijkstra (leider)

Schriftelijke bronnen zijn onder meer:
– Archief Scouting Nanne Zwiep
– De Wekker (districtsblad in de jaren ’40)
– Diverse aangeleverde foto’s