Groepslogo

Logo Scouting Nanne Zwiep

Het ontwerp

De hoofdvorm
De hoofdvorm van het ontwerp bestaat uit twee delen:
• het klaverblad
• de Franse lelie
Samen staan deze symbool voor Scouting.

Het klaverblad staat, zoals overal binnen Scouting, symbool voor alle meisjes en de lelie voor alle jongens. Deze twee delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het klaverblad
Staat het klaverblad in het officiële Nederlandse én wereldwijde scoutinglogo een beetje weggedrukt achter de lelie, in dit ontwerp vormt het de basis. Het klaverblad is teruggebracht tot zijn basisvorm. Door de openheid van de lelie nemen beide delen een even belangrijke plaats in. Zonder het klaverblad zou de lelie in delen ‘uit elkaar’ vallen.

De lelie
De lelie – of pijlpunt – is opgebouwd uit een puzzel van losse onderdelen, die alleen samen een lelie vormen. Dit staat symbool voor de samenwerking en verbondenheid, die overal binnen Scouting een belangrijke rol speelt.

Verder zijn in de lelie twee elementen terug te vinden, die een prominente plaats innemen. Zij staan in het bijzonder symbool voor onze groep: de vlam en het Twentse ros.

De vlam
Het kampvuur of de vlam is al sinds jaar en dag het symbool van onze groep. Het is terug te vinden in de naam van ons oude en eerste clubgebouw ‘De Vlam’, dat ook nu nog de sfeer van ons huidige gebouw bepaalt. Ook staat het kampvuur als symbool op onze groepsvlag en is het terug te vinden op de badge van ons 50-jarig jubileum.

Naast water is vuur één van de twee belangrijkste zaken om te overleven, dat is de link met ons huidige gebouw ‘Survival’.

Bovendien staat de vlam symbool voor de vrijheid. De vrijheid die de onderdrukking overwint. In die zin staat de vlam symbool voor dominee Nanne Zwiep, die zich uitsprak tegen de vervolging en onderdrukking door de bezetter.

De vlam is tenslotte de pijlpunt van de lelie of de noordpunt van het kompas, die de groep de juiste weg wijst.

Het Twentse ros
Het Twentse ros symboliseert de regio waar onze groep vandaan komt: Twente, of in de scoutingwereld: Essnlaand. Het Twentse ros kijkt normaal gesproken naar links. Het naar rechts kijkende Twentse ros geeft de eigenzinnigheid van onze groep weer. De gespitste oren staan voor oplettendheid. Door de open, enigszins lachende bek heeft het paard een vriendelijke uitstraling.

De kleuren
Voor het ontwerp is vooral gebruik gemaakt van primaire en felle kleuren. Ten eerste omdat die vrolijkheid en levendigheid uitstralen. Ook zijn het de kleuren die het best bij kinderen passen, die tenslotte de basis van onze vereniging vormen. Bovendien laten de felle kleuren de verschillende elementen van de lelie eruit springen.

 • Het klaverblad is goudgeel, zoals dat van de wereldvereniging.
 • De kleuren rood en blauw van de lelie staan in de eerste plaats voor de kleuren van onze groepsdas.
 • De kleur rood van het Twentse ros is bovendien de kleur van zowel de Twentse als de Enschedese vlag.
 • Het groen staat symbool voor het buitenleven, één van de belangrijkste kenmerken van het Scoutingspel.
 • De vlam is oranje, de kleur van het vuur, symbool van vrijheid, en van Nederland.
 • Het blauw staat voor het water, dat samen met het vuur belangrijk is om te overleven (survival).

Tenslotte komen de kleuren uit het logo overeen met de kleuren van het logo van Scouting Nederland. De oranje vlam is daaraan toegevoegd.

De ster en het oog
Normaal gesproken staan de twee sterren in de lelie of het klaverblad voor de wet en de belofte. De tweemaal vijf punten staan daarbij voor de tien punten van de oude padvind(st)erswet.

In dit geval staat de vijfpuntige ster voor onze vijf speltakken met jeugdleden. Het oog staat voor de stam die binnen de groep – met volwassen leden en zonder leiding – een enigszins aparte plaats inneemt.
[spacer]

De ontwerpers

Het logo is ontworpen door Marcel Dijkstra en Daan van den Berg. Met het logo als basis ontwikkelen zij ook de nieuwe huisstijl van de groep.

logo scouting nanne zwiep briefpapier
[spacer]

Het ontstaan van het logo

Het begin
Al enige tijd werd in de groep gesproken over een logo. Met name bij de Stam stond het ontwerpen van een logo al enkele keren op de agenda en zelfs op het programma. Voor het zomerkamp van de Stam in 2005 zijn t-shirts bedrukt met het logo van Scouting Nederland en de tekst ‘Stam Nanne Zwiep’ er omheen. Op dat moment werd opnieuw uitgesproken dat er eigenlijk een groepslogo moest komen.

In het najaar van 2005 zijn door Marcel Dijkstra de allereerste ideeën over het huidige logo aan het papier toevertrouwd. Dat gebeurde na afloop van een Stamopkomst, vrijdagavond laat, zomaar aan de bar op de stamzolder. Na een hoop geklieder en gepruts lag er iets dat in de verte al op het huidige logo leek.

De potloodtekening van februari 2006, de basis van het groepslogoHet vervolg kwam al kort daarna, omdat in de groepsraad van oktober 2005 een eerste ontwerp voor een groepslogo werd voorgelegd. Dat was – net als het stamlogo – een variant op het logo van Scouting Nederland. De reactie was dat aan het ontwerp toch iets ‘eigens’ ontbrak. Om die reden werd iedereen gevraagd ontwerpen in te dienen, zodat er in een volgende groepsraad een keuze kon worden gemaakt.

Begin 2006 is de eerste versie van het huidige logo gemaakt: een eenvoudige potloodtekening. Deze tekening is gescand en vervolgens digitaal uitgewerkt. Maar voordat de potloodtekening op papier stond, ging er heel wat denkwerk aan vooraf. Het logo moest namelijk aan een aantal uitgangspunten voldoen.

Uitgangspunten
Bij het ontwerpen van het logo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het logo staat symbool voor de groep
  – kernwoorden: Scouting, Nanne Zwiep, jeugd, jongeren, Enschede, Twente
 • Het logo straalt de identiteit van de groep uit
  – kernwoorden: kwaliteit, kleurrijk, dynamisch/levendig, openheid, samenwerking, plezier/vrolijk, eigenzinnig

Het uitwerken van het logo
Na het op papier zetten van de uitgangspunten was het echte ontwerpen al een stuk minder moeilijk. De verschillende elementen begonnen zich als vanzelf af te tekenen: de lelie en het klaverblad als belangrijkste symbolen van Scouting mochten natuurlijk niet ontbreken en moesten de basis van het logo vormen. Verder waren er twee belangrijke elementen die eigenlijk bij voorbaat al vast stonden: de vlam en het Twentse ros. Het maken van een lelie met die twee elementen erin was de volgende stap. Door van de lelie als het ware een puzzel te maken, waarvan alleen de stukjes samen de vorm van de lelie goed laten zien, wordt de samenwerking verbeeld, een ander belangrijk element binnen het Scoutingspel. Door het kleurgebruik ontstond tenslotte een levendig, kleurrijk, vrolijk en daarmee ‘jeugdig’ beeld. Als geheel straalt het logo kwaliteit en eigenzinnigheid uit.

Natuurlijk is het logo na de eerste versie verschillende malen bijgeschaafd. Maar zoals je kunt zien als je de eerste versie met het definitieve logo vergelijkt, ging het om kleine aanpassingen.

De keuze van de groepsraad
In de groepsraad van 31 oktober 2006 stond de keuze van het groepslogo op de agenda. In totaal waren er drie ontwerpen ingediend, waarvan het in 2005 al gepresenteerde logo er één was. Na een korte presentatie van de verschillende ontwerpen heeft de groepsraad unaniem voor het huidige logo gekozen. Daarmee heeft onze groep voor het eerst in haar meer dan 60-jarige bestaan een eigen logo. Bovendien is het logo de basis van de nieuwe huisstijl van de groep, die door de ontwerpers verder ontwikkeld wordt. Daarmee krijgt de groep ook voor het eerst een eenduidige huisstijl.

Op 5 november 2006 is het logo voor het eerst op deze website gepresenteerd.
[page_block hash_id=’rechten’]
[spacer]

Rechten

De rechten op het logo en de daarvan afgeleide huisstijl berusten bij de beide ontwerpers, Marcel Dijkstra en Daan van den Berg, en Stichting Scouting Nanne Zwiep in Enschede (hierna gezamenlijk genoemd: de rechthebbenden), in deze vertegenwoordigd door het webteam van Scouting Nanne Zwiep.

Alle rechten zijn aan de rechthebbenden voorbehouden. Het is niet toegestaan (een deel van) de lay-out, grafische onderdelen of andere informatie over te nemen, te verveelvoudigen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Het logo en de huisstijl mogen alleen gebruikt worden voor toepassingen binnen Scouting Nanne Zwiep. Misbruik, vervorming of verandering van het logo of de huisstijl is niet toegestaan. Bij misbruik wordt juridisch opgetreden.

Zie ook de pagina Over deze website.

Neem voor meer informatie contact op met het webteam.