Doelstelling

Logo Scouting Nederland

De officiële doelstelling van Scouting Nederland is:
het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Het Spel van Scouting
Het Spel van Scouting is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jongens en meisjes samen de mogelijkheden van zichzelf en de wereld ontdekken door een keuze te doen uit de diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. Dit gebeurt met een groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding van volwassenen, met een bepaalde spelcode en geïnspireerd op en door het buitenleven.

Missie
Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Levensbeschouwing
De Vereniging Scouting Nederland draagt een algemeen karakter en biedt ruimte voor iedere levensbeschouwing.
[spacer]

Spelvisie SCOUTS
De doelstelling en missie van Scouting Nederland zijn uitgewerkt in een spelvisie. Daarin  zijn de doelen van het Scoutingspel verder omschreven en lees je waar Scouting inhoudelijk voor staat. De activiteiten op groeps-, regionaal en landelijk niveau sluiten hierop aan. De spelvisie van Scouting is samen te vatten in het woord SCOUTS.

Spelvisie SCOUTS
Samen
Samen staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de onderlinge verbondenheid die we als scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect binnen Scouting.

Code
Dit element staat voor onze normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën en het fundament van Scouting.

Outdoor
Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin we ons spel spelen, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging
Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen te verleggen.

Team
Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid van de jeugdleden.

Spel
Dit staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).
[spacer]

Activiteitengebieden
Het spelaanbod van Scouting is uitgewerkt in acht activiteitengebieden. Die passen steeds bij het niveau en de leeftijd van de kinderen en jongeren. Op die manier groeien ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten te bedenken in een doorlopende leerlijn van bever tot en met de stam. Dit wordt ook wel de progressiematrix genoemd.

ActiviteitengebiedenUitdagende Scoutingtechnieken
Activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.

Buitenleven
Activiteiten rondom het beleven van de natuur en het overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, het milieu, natuurbeheer en het weer.

Expressie
A
ctiviteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.

Sport & Spel
S
porten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.

Identiteit
Activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.

Samenleving
A
ctiviteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).

Internationaal
Activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.

Veilig & Gezond
Activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).
[spacer]

Niet-formeel leren
Spelend lerenDoor de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. Deze niet-formele manier van leren zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks leven) leren in.

Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar de competenties die kinderen bij Scouting ontwikkelen zijn zeker ook gericht op het sociale aspect. Samenwerken, zorgen voor elkaar, respect voor de omgeving; dat zijn belangrijke aandachtsgebieden van het Scoutingprogramma.
[spacer]
[spacer]

Lord Baden-Powell op Brownsea IslandLord Baden-Powell
Het programma dat Scouting biedt, is van oudsher gebaseerd op de ideeën van de Engelsman Lord Robert Baden-Powell (of `B-P’). Hij bedacht het Scoutingspel aan het begin van de 20e eeuw.

De plek waar het in 1907 begon. Herdenkingssteen op Brownsea Island in augustus 2007.Tijdens het schrijven van het boek Scouting for boys neemt Baden-Powell de proef op de som. Vanaf 1 augustus 1907 houdt hij met 21 jongens een kamp op Brownsea Island voor de Engelse Zuidkust. Dit is het begin van de wereldwijde Scoutingbeweging zoals wij die nu kennen.

Inmiddels telt de Scoutingbeweging over de hele wereld meer dan 40 miljoen leden. De ideeën van Baden-Powell vormen nog steeds de basis van het wereldwijde Scoutingspel en vind je terug in de Nederlandse spelvisie SCOUTS.
[spacer]

De ideeën van Lord Baden-Powell
• Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
• Groeiende zelfstandigheid
• Wet en belofte
• Veelzijdige activiteiten
• Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
• Buitenleven
• Internationale verbondenheid

Wil je meer weten over Lord Baden-Powell en het ontstaan van Scouting, klik dan hier.
[spacer]
[spacer]

[row_in][span2]
[spacer]
world-scout-emblem
[/span2][span10]

Doelstelling World Organization of the Scout Movement
De volgende tekst is letterlijk overgenomen van de website van de WOSM:

Mission
The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.

The Mission was adopted at the 35th World Scout Conference in Durban, South Africa in 1999. Illustrating both the local and global impact of Scouting, the Mission of Scouting has been captured in World Scouting’s brand as “Creating a Better World”.
[/span10][/row_in]

wosm-logoVrij vertaald is de missie van Scouting volgens de wereldvereniging: jonge mensen leren een constructieve rol in de maatschappij te spelen om zo een betere wereld te creëren.
[spacer]

Strategic Priorities
The following Strategic Priorities were adopted at the 40th World Scout Conference in Ljubljana, Slovenia in 2014.

Youth Engagement
Scouting should give young people the opportunity to develop the skills and knowledge, empowering them to take an active part in the Movement and in their communities. Involvement, recognition and intergenerational exchange are key in providing a framework for our youth members.

Educational Methods
The Youth Programme should provide a non-formal learning environment, strengthening the capacity of young people to face the challenges of tomorrow. Scouting should attract, train and retain quality adult volunteers to deliver the Youth Programme.

Diversity & Inclusion
Scouting should reflect the societies in which it exists and actively work to welcome all individuals without distinction. This diversity should not only be reflected in the membership, but also the methods and programmes used within the Movement.

Social Impact
Every Scout should be involved in community service and share their experiences to inspire others. Through activities and projects, Scouts contribute to their communities and become leaders of positive change.

Communications & External Relations
Scouting’s profile should accurately portray what we do and why we do it, reflecting our shared values. By using the most impactful methods of communication, and engaging in strategically relevant partnerships, Scouting should be recognised as the world’s leading youth movement.

Governance
The governance of WOSM should be transparent, accountable, efficient and clearly linked to its overall strategy, and focused on achieving the mission and vision of the Movement. The roles and responsibilities of the different levels in the organisation should be clearly defined and understood, ensuring a customer-focused approach. In doing so, we ensure high synergy across all levels of WOSM with a high “return on investment”.