Scouting in Enschede

Het logo van Scouting in Enschede - het Scoutinglogo met het wapen van EnschedeSinds het najaar van 2006 werken de scoutinggroepen in de gemeente Enschede samen onder de naam ‘Scouting in Enschede‘. Het doel is met name een gezamenlijke presentatie richting de media en de lokale overheid. Zo kunnen de Enschedese groepen zich beter profileren en kunnen ze hun kennis bundelen.

‘Scouting in Enschede’ is een informele organisatie in de vorm van een werkgroep. De werkgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende groepen in de stad, die enkele keren per jaar voor een overleg bij elkaar komen. Er wordt alleen overlegd als er bespreekpunten zijn. Het is beslist niet de bedoeling dat de werkgroep een nieuwe laag vormt tussen de regio en de groepen. Er vindt dan ook op geen enkele wijze formele besluitvorming plaats. Het gaat erom dat de groepen komen tot een gezamenlijk optreden waar dat meerwaarde heeft.

Daarbij kan worden gedacht aan gezamenlijke persberichten, bijvoorbeeld bij grote activiteiten als een regiospel of de Jota. Ook is er bijvoorbeeld gezamenlijk opgetrokken richting de gemeente in het kader van de invoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op deze manier ontstaat er ook één aanspreekpunt voor de pers en de gemeente. Bovendien heeft het voordelen om de kennis te bundelen.

Naast onze groep -Scouting Nanne Zwiep- maken de volgende groepen deel uit van de werkgroep: Scouting Euregio, Scouting ’t Geuzennest, studentenstam Radix Enschede, de Vaandrig Leppink Groep en Scouting ’t Volbert.

Ook Scouting Buitencentrum De Voshaar (in de omgeving van Het Rutbeek) is  vertegenwoordigd in de werkgroep. Dat geldt ook voor het regiogebouw Lambarène (achter de Universiteit Twente), waarvan het beheer door de regio Essnlaand in samenwerking met studentenstam Radix gebeurt. Hun aanwezigheid hangt af van de agendapunten.

Het regiobestuur wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de werkgroep. Niet in de laatste plaats omdat ook andere groepen in de regio daarmee misschien hun voordeel kunnen doen. Een vertegenwoordiger van het regiobestuur is regelmatig bij het overleg van de werkgroep aanwezig.

Zoek je contact met Scouting in Enschede? Stuur dan een e-mail naar info@nannezwiep.nl.