Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 155

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 162

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 169

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 176

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 192

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 208

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /home/nzwiep/domains/nannezwiep.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 225
Scouting Nederland – Scouting Nanne Zwiep

Scouting Nederland

Scouting Nanne Zwiep hoort met meer dan 1000 andere scoutinggroepen, 48 regio’s en enkele provinciale steunpunten in ons land bij de vereniging Scouting Nederland. Met ruim 100.000 leden en meer dan 25.000 kaderleden is Scouting Nederland de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland.

Hare Majesteit Koningin Máxima der Nederlanden is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Website Scouting Nederland” link=”https://www.scouting.nl” target=”_blank” rel=”noopener” style=”default” size=”small” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]
[spacer]

Ontstaan en achtergrond
Scouting Nederland is in 1973 ontstaan door de samenvoeging van twee jongens- en twee meisjesorganisaties. Deze samenvoeging kwam voort uit de wens naar betere samenwerking en om de terugloop van het ledenaantal een halt toe te roepen. Vanaf 1985 is het ledental weer enorm gestegen. Wil je meer weten over het ontstaan en de geschiedenis van Scouting, zowel wereldwijd als in Nederland, klik dan hier.

WelpenScouting Nederland is sinds de samenvoeging een gemengde vereniging, maar de vereniging kent zowel gemengde groepen (zoals onze groep) als groepen met alleen jongens of alleen meisjes. Een tussenvorm is ook mogelijk: bij veel groepen zijn enkele speleenheden gesplitst.

Naast de algemene scoutinggroepen zijn er groepen die functioneren vanuit een bepaalde levensvisie of culturele achtergrond. Binnen het kader van Scouting Nederland hebben individuele groepen een grote vrijheid om zaken zelf te regelen, zoals de levensbeschouwelijke grondslag, het wel of niet gemengd draaien en optionele uniformdelen. Bovendien heeft iedere groep zijn eigen gewoontes, sfeer en groepscultuur. Daardoor bestaat er binnen de vereniging een grote verscheidenheid aan groepen.
[spacer]

De organisatie
Om een grote vereniging als Scouting Nederland te besturen en ondersteunen heb je een landelijke organisatie nodig. De basis daarvoor is het landelijk servicecentrum in Leusden. Het beleid van de vereniging wordt vastgesteld door de landelijke raad, dat is zeg maar ‘het parlement’ van Scouting. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de -uitvoering. Het maakt daarbij gebruik van de medewerkers van het landelijk servicecentrum.

Het landelijk servicecentrum
In het landelijk servicecentrum werken beroepskrachten en vrijwilligers samen om het landelijke beleid voor te bereiden en uit te voeren. Daarvoor zijn landelijke beleidsteams gevormd per leeftijdsgroep, per specialiteit en voor een aantal voorwaardenscheppende zaken. De ideeën en plannen van deze teams worden voorgelegd aan het landelijk bestuur of de landelijke raad, die erover beslissen. Verder worden er door het landelijk servicecentrum nieuwe activiteiten ontwikkeld en vindt de dienstverlening aan leden, zoals trainingen, cursussen en voorlichting van daaruit plaats. Daarnaast kunnen groepen voor specialistische zaken, zoals de ledenadministratie, informatie en advies, juridische zaken en verzekeringen, bij het landelijk servicecentrum terecht. Het landelijk servicecentrum beheert bovendien de bezittingen van de vereniging, zoals bijvoorbeeld kampeerterreinen door heel Nederland.

Het landelijk bestuur
Het landelijk bestuur bestaat uit vrijwilligers en wordt benoemd door de landelijke raad. Het is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen Scouting Nederland, de coördinatie en uitvoering van het beleid, de internationale verbanden en de vertegenwoordiging van Scouting Nederland als geheel. Het landelijk bestuur wordt daarin bijgestaan door de landelijke projectteams, een groot aantal landelijke vrijwilligers en de beroepskrachten van het landelijk servicecentrum.

De landelijke raad
De landelijke raad bestaat uit vrijwilligers en is het hoogste orgaan binnen Scouting Nederland. De landelijke raad is samen met het landelijk bestuur verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de vereniging. Beleidsvoorstellen worden door het landelijk bestuur ter bespreking of goedkeuring voorgelegd aan de landelijke raad. De landelijke raad wordt gevormd door uit de regio’s gekozen leden. Elke regio heeft één afgevaardigde in de landelijke raad. Elk landelijk raadslid heeft één vaste, door de regio gekozen plaatsvervanger. Landelijke raadsleden zijn altijd lid van het regiobestuur en zitten in de landelijke raad namens hun regio, maar functioneren zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij hun eigen oordeel vormen op basis van hun eigen inzicht en deskundigheid. De landelijke raadsleden bespreken de agendapunten en besluiten van de landelijke raad in hun regio tijdens de regioraad. De vertegenwoordigers van de groepen in de regioraad kunnen deze punten en besluiten zo weer voorleggen aan hun eigen groepsbestuur of groepsraad. Zo is de cirkel rond en kunnen alle leidinggevenden en bestuursleden meedenken en meewerken aan de belangen van de vereniging.

ScoutShop catalogus 2017ScoutShop
Scouting heeft een eigen winkelketen, de ScoutShop. Verspreid in het land zijn enkele echte winkels, maar het wordt meer en meer een digitale shop. Door heel Nederland reizen ook mobiele ScoutShops. Die komen ook zo nu en dan in onze regio. Bij alle vormen van de ScoutShop kun je terecht voor de uniformkleding, maar ook voor boeken en publicaties, kampeermaterialen, kompassen, vlaggen en andere scoutingartikelen. De opbrengst van de ScoutShop komt voor 100% ten goede aan Scouting Nederland.
De ScoutShop geeft jaarlijks een eigen catalogus uit. Die ontvangen leden aan het begin van het jaar thuis.

Het logo van de ScoutShop

Klik hier voor onze pagina over de ScoutShop.

Ook kun je bij de ScoutShop terecht voor informatie- en promotiemateriaal zoals folders en spreekbeurtmappen. Soms zijn deze zelfs gratis te bestellen. Kijk daarvoor op de website van de ScoutShop.

[page_block hash_id=’financien’]
[spacer]

Financiën
Euro'sHet landelijk niveau van Scouting Nederland kost natuurlijk geld. Er werken beroepskrachten, er worden onkosten gemaakt door bestuur en medewerkers, maar ook de activiteiten, het bladenpakket en het beheer van de kampeerterreinen brengen kosten met zich mee.

Alle leden van Scouting Nederland betalen via hun groep contributie aan de landelijke vereniging. Omdat Scouting Nederland – net als andere (landelijke) jeugd- en sportorganisaties – sinds 2004 geen jaarlijkse subsidie meer ontvangt van de rijksoverheid, is de contributieopbrengst veel belangrijker geworden. Om de gevolgen van het wegvallen van de subsidie op te vangen was het nodig enerzijds de activiteiten en ondersteuning van het landelijk niveau te beperken en anderzijds de landelijke contributie te verhogen. Dit had weer tot gevolg dat ook veel groepen genoodzaakt waren de contributie te verhogen. Scouting Nederland probeert nu steeds meer langs andere wegen nieuwe inkomsten te vinden, bijvoorbeeld door sponsoring. In enkele gevallen geeft de rijksoverheid nog wel incidentele subsidies voor (landelijke) projecten.

Voor leden en ouders, maar ook voor de vrijwilligers op groepsniveau, is het vaak onduidelijk wat Scouting Nederland met de contributie doet. Die vraag proberen we hieronder te beantwoorden.

Wat doet Scouting Nederland met de contributie?

 • Je ontvangt vier keer per jaar het Scouting Magazine. De verschillende katernen in het magazine zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen (Beverpost, Scouty, Flitz, IXIXEL en Tijdrover) en leiding en bestuursleden (Scouts Info). In het midden van het magazine vind je vanaf 2017 4 groepspagina´s. Die worden gemaakt door onze groep en zijn alleen bestemd voor onze eigen leden.
 • Je hebt toegang tot ledenactiviteiten van Scouting Nederland, zoals de HIT, Scoutingwedstrijden, jamborees en cursussen.
 • Het landelijk servicecentrum wordt in stand gehouden. Hier werken de beroepskrachten die er samen met de landelijke projectteams voor zorgen dat de besluiten van het landelijk bestuur en de landelijke raad gerealiseerd worden. De landelijke projectteams bestaan uit vele vrijwilligers, die door het landelijk servicecentrum worden aangestuurd.
 • Scouting Nederland betaalt een deel van de contributie door aan de Europese en mondiale Scoutingorganisaties, waardoor je ook lid bent van de internationale Scoutingorganisatie.
 • ActiviteitengebiedenHet landelijk servicecentrum verzorgt uitgaven, zoals handboeken, infobladen, folders en dergelijke. Veel materiaal is digitaal te vinden op de website van Scouting Nederland.
 • Er worden elk jaar landelijk programma’s verzorgd voor regionale activiteiten als de Bever Doe Dag, de Jungledag voor welpen en de regionale en landelijke Scoutingwedstrijden.
 • Het landelijk servicecentrum verzorgt de website van Scouting Nederland, met onder andere de groependatabase en de ledenadministratie (Scouts Online). Je kunt er als groep en als lid ook terecht met vragen.
  Je kunt je eigen gegevens bekijken in Scouts Online (inloggen verplicht). Wijzigingen kun je zelf verwerken, maar het is wel belangrijk dat je gewijzigde (adres)gegevens altijd ook rechtstreeks aan de leiding doorgeeft! De leiding krijgt namelijk niet automatisch een bericht dat er gegevens veranderd zijn.
  Via Scouts Online kunt je vanaf het begin van ieder jaar je ScoutCard downloaden. Dit is je lidmaatschapskaart, waarmee je je ook in het buitenland als Scout kunt legitimeren en waarmee je soms interessante kortingen kunt krijgen.
 • De ScoutShop wordt beheerd. De opbrengsten komen ten goede aan Scouting Nederland.
 • De meer dan 20 Labelterreinen (landelijke kampeerterreinen), waaronder het Scoutinglandgoed Zeewolde worden beheerd.
 • Scouting Nederland biedt collectieve verzekeringen aan scoutinggroepen.
 • En verder zorgt het landelijk servicecentrum voor het onderhouden van contacten met overheden en instanties, het bemiddelen bij (juridische) conflicten, 24/7 ondersteuning bij calamiteiten, het bemiddelen bij fondsen, het informeren en ondersteunen van groepen op het gebied van wet- en regelgeving, de ondersteuning van het programma groepsontwikkeling, de ondersteuning van Scouting Academy, het verzamelen en geven van specialistische kennis en informatie aan doelgroepen, het versterken van het imago van de vereniging, de organisatie van de Scoutingloterij, het maken van beleidsplannen en dergelijke.

Klik hier voor meer informatie over de contributieregeling van onze groep.
[spacer]

Scouting internationaal
Scouting Nederland is zowel lid van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), met 10 miljoen leden in 146 landen, als van de World Organization of the Scout Movement (WOSM), met meer dan 40 miljoen leden in 223 landen en territoria. Er zijn 5 landen waar helemaal geen Scouting bestaat (Andorra, Cuba, Noord-Korea, Laos en Myanmar). In China bestaat Scouting alleen in de voormalige koloniën Hong Kong en Macau. In 24 landen bestaat wel Scouting, maar is er nog geen erkende nationale Scoutingorganisatie.

De vlag van de WOSMDe vlag van de WAGGGSDe WOSM is wereldwijd de grootste vrijwillige jeugd- en jongerenorganisatie.

De WAGGGS is wereldwijd de grootste vrijwillige organisatie voor meisjes en jonge vrouwen en de 7e jeugd- en jongerenorganisatie.

De WAGGGS heeft alleen vrouwelijke leden.

Je vindt meer informatie op de Engelstalige websites van de WOSM en de WAGGGS.

[spacer]

Kamperen
Het buitenleven hoort bij Scouting. Kamperen is daarom erg populair. Scouting Nederland is eigenaar van een groot aantal kampeerterreinen, waar je zonder al te veel luxe veel plezier kunt hebben. Sommige liggen aan het water, andere in de bossen. Ook zijn er veel scoutinggroepen die net als onze groep hun clubgebouw verhuren. Zo blijft het mogelijk om voor een niet al te hoog bedrag op kamp te gaan in een andere omgeving.

Scouting is internationaal: een Arabisch scoutingkamp op het scoutingeiland Vässärö in de Zweedse archipelOp de website van Scouting Nederland vind je een overzicht van alle kampeerterreinen van Scouting Nederland. Die terreinen worden Labelterreinen genoemd. Ook vind je er een accommodatiegids waarin de scoutinggebouwen staan die in Nederland worden verhuurd.

Europese scoutingterreinen vind je op de website van de Europese Regio van de WOSM onder Where to stay in Europe.

Kijk op de pagina Links voor meer accomodaties en kampeerterreinen.

Wil je meer weten over de verhuur van het clubgebouw van onze groep? Klik dan hier.
[spacer]

Wereld Jamboree en World Moot
Eens in de vier jaar vindt ergens een Wereld Jamboree plaats. Dat is een megakamp waar tienduizenden scouts uit de hele wereld met elkaar allerlei activiteiten ondernemen. Steeds in een ander land, steeds in een ander werelddeel. Zo was de Wereld Jamboree deze eeuw al in Thailand (2002/2003), Groot-Brittanië (2007), Zweden (2011) en Japan (2015). Alle deelnemers aan de Wereld Jamboree zijn 14 tot en met 17 jaar oud. Je kunt dus maar één keer in je leven als deelnemer meedoen!

Detail van de toegangspoort van de Wereld Jamboree 2007 in Hylands Park bij Londen.In de zomer van 1995 heeft Scouting Nederland de 18e Wereld Jamboree georganiseerd in Dronten, op een kampterrein van 300 hectare aan het Veluwemeer. Daar waren 29.000 scouts uit 166 landen bij elkaar. Ook de 5e Wereld Jamboree in 1937 is in Nederland gehouden, toen kwamen bijna 30.000 scouts uit 54 landen bijeen in Vogelenzang. Dat was de laatste Jamboree waarbij Lord Baden-Powell zelf aanwezig was.

Tijdens de 21e Wereld Jamboree, die in augustus 2007 dichtbij Londen is gehouden, is het 100-jarig bestaan van Scouting wereldwijd gevierd. De laatste Wereld Jamboree was in 2015 in Japan. De volgende Wereld Jamboree is in 2019 in West-Virginia in de Verenigde Staten. Deze wordt voor het eerst door drie landen samen georganiseerd: Canada, de VS en Mexico.

Van onze groep zijn mensen als deelnemer en/of vrijwilliger naar de Wereld Jamborees in Nederland (1995), Groot-Brittannië (2007), Zweden (2011) en Japan (2015) geweest.

De World Moot lijkt veel op de Wereld Jamboree. Ook de World Moot wordt eens in de vier jaar gehouden. Alleen is de World Moot bedoeld voor scouts van 18 tot en met 25 jaar. De volgende (15e) World Moot is in 2017 in IJsland.
[spacer]

Grote evenementen
Scouting Nederland organiseert ook de grote landelijke evenementen, zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijkse leidersweekend Scout-In, de Nationale Jamboree, de Landelijke Scouting Wedstrijden en het Nationaal Waterkamp (NaWaKa). Het is de bedoeling dat veel van deze activiteiten op het nieuwe Scoutinglandgoed Zeewolde worden georganiseerd, dat in de zomer van 2015 is geopend. Het Scoutinglandgoed ligt in het Horsterwold, een bosgebied ten zuiden van Zeewolde, en heeft een oever van 1 kilometer aan het Veluwemeer. Daardoor kunnen er zowel land- als wateractiviteiten worden gehouden.
[spacer]

Het voorblad van een oude Scouty waarin welpen van onze Sionie Horde aan het woord komenScouting Magazine
Scouting Nederland geeft vier keer per jaar het Scouting Magazine uit. Daarin zijn katernen opgenomen voor de jeugdleden: Beverpost voor bevers, Scouty voor welpen, Flitz voor scouts, IXIXEL voor rowans & sherpa’s en Tijdrover voor stamleden. Zo heeft iedere leeftijdsgroep zijn eigen blad. Voor leidinggevenden, bestuursleden en andere vrijwilligers is er het katern Scouts Info. De 4 groepspagina´s middenin het magazine ontvangen alleen de leden van onze groep.

Er is een digitaal archief van Scouting Magazine op de website van Scouting Nederland. Klik hier om naar de pagina over het Scouting Magazine te gaan. Daar vind je ook een link naar het digitale archief.
[spacer]

Programma-ideeën, tips, liedjes, technieken en nog veel meer
Op de website van Scouting Nederland kun je terecht voor informatie over allerlei onderwerpen. Ook vind je er links naar allerlei Scoutingwebsites met nog veel meer informatie.
[lazy_load_box effect=”slidefromright” speed=”800″ delay=”400″]
[button text=”Website Scouting Nederland” link=”https://www.scouting.nl” target=”_blank” rel=”noopener” style=”default” size=”small” display=”inline” icon=”no”]
[/lazy_load_box]