Scouting Overijssel

Het Provinciaal Steunpunt Scouting Overijssel is per 1 januari 2016 opgeheven als gevolg van het stoppen van de subsidie van de provincie Overijssel. Op deze pagina lees je wat de taken van het steunpunt waren. Die taken moeten nu door de vrijwilligers van de regio’s en groepen worden opgepakt.

De informatie hieronder is dus niet meer actueel!

Ga terug naar de pagina over de regio Essnlaand.
[spacer]

Het oude logo van Scouting OverijsselScouting Regio Essnlaand, waarin onze groep ligt, is met de drie andere regio’s in Overijssel aangesloten bij het Provinciaal Steunpunt Scouting Overijssel. De andere regio’s zijn Twenteland, Rondom de IJssel en Overijsselse Vechtstreek.

Het Steunpunt Scouting Overijssel ondersteunt de 118 scoutinggroepen in de vier Overijsselse regio’s. In deze groepen spelen elke week bijna 9000 kinderen en jongeren het Scoutingspel. Ruim 3000 vrijwillige kaderleden geven veel van hun vrije tijd om deze jeugdleden te (bege)leiden.

Het Steunpunt is op maandag, dinsdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06 – xxxx. Je kunt ook mailen naar xxxx@scoutingoverijssel.nl. Het postadres is: Postbus xx, xxxx AA Twello. Door de bezuinigingen op de provinciale subsidie is het kantoor van het steunpunt in Hengelo sinds de zomer van 2014 gesloten. De medewerkers blijven op hun bekende telefoonnummers en mailadressen bereikbaar.

Het Steunpunt bestaat sinds 1974. Er werken nu nog vier beroepskrachten (ruim 3,5 formatieplaats), die worden ondersteund door 3 (part-time)medewerkers en een groot aantal vrijwilligers. Je kunt bij het Steunpunt terecht met al je vragen op Scoutinggebied, materiaal lenen of gebruik maken van de vergaderruimte (geheel kostenloos).
[spacer]

nieuws_foto_aanbieding_boek_100_jaar_scouting_overijsselWat doet het Steunpunt?
Het Steunpunt heeft drie kerntaken, namelijk:
• Training en vorming
• Ondersteuning en dienstverlening
• Informatie en advies

Als Scoutingvereniging willen wij kwaliteit bieden. Het is immers niet niks wanneer je de verantwoordelijkheid hebt voor andermans kinderen. Om die kwaliteit te garanderen en eventueel te verbeteren kunnen Scoutinggroepen en -regio’ s in Overijssel terecht bij het Steunpunt.
[spacer]

Training en Vorming
Het Steunpunt organiseert allerlei trainingen en werkt daarbij samen met de regio’ s. Van de start- en programmatrainingen voor leiding en de tussenliggende stages tot de kampeer- of bivaktraining, bestuurstrainingen of specifieke trainingen, zoals de Waldschule. Het Steunpunt regelt voor de trainingen o.a. de accommodatie, de materialen, de administratie en de opleiding van (vrijwillige)trainers. Daarnaast bepalen de trainers samen met de begeleidende beroepskracht de methodieken en opzet van de traingenen volgens de richtlijnen van Scouting Nederland. Ook worden er gecoördineerd door het Steunpunt vervolgtrainingen aangeboden, vaak in de vorm van een één-avond (of –middag)training, zoals pionieren, kampvuurleiden, grimeren en kinderen die opvallen.
[spacer]

Ondersteuning en Dienstverlening
Elk van de vier Scoutingregio’s in Overijssel wordt ondersteund door een beroepskracht. De beroepskracht doet dienst als aanspreekpunt en biedt hulp en ondersteuning bij problemen in de regio of in groepen.
[spacer]

Informatie en advies
Scoutinggroepen kunnen bij het Steunpunt terecht voor allerlei zaken, zoals accommodatielijsten, verzekeringen, subsidiemogelijkheden, fondsenwerving, scoutingprogramma’s en bestuurlijke onderwerpen. Ook zijn er diverse materialen te leen voor programma’s. Bovendien ontvangen alle kaderleden in Overijssel viermaal per jaar het blad ‘Over en Weer’. Op de site van het Steunpunt vind je ook downloads van informatie over uiteenlopende onderwerpen.
[spacer]

Naast de drie hoofdtaken houdt het Provinciaal Steunpunt zich met meer zaken bezig, zoals ondersteuning bij de oprichting van nieuwe groepen (het Witte Vlekken Plan) en verschillende projecten, zoals de Koempoelan (vierjaarlijkse activiteit voor kaderleden uit Overijssel) of Pesten. Ook zorgt het Steunpunt voor begeleiding van provinciale Scoutingwerkgroepen als de werkgroep Tsjechië (Scouting Overijssel werkt samen met het district Liberec in het noorden van Tsjechië). Op al deze manieren werkt het Provinciaal Steunpunt Scouting Overijssel aan de continuïteit en de kwaliteit van het Scoutingspel in Overijssel.
[spacer]

Klik hier voor de website van Provinciaal Steunpunt Scouting Overijssel.
[spacer]

Ga terug naar de pagina over de regio Essnlaand.